Skip to content

Miten uusi laitos muuttaa valmistuttuaan Suomen kierrätysmarkkinaa?

Uusi laitos edistää merkittävästi kiertotaloutta koko Suomen mittakaavassa. Käsiteltävien materiaalien määrien ohella merkityksellistä on lopputuotteiden laatu. Modernin teknologian avulla pystymme tuottamaan erittäin puhtaita ja arvokkaita uusiomateriaaleja, jotka korvaavat neitseellisiä raaka-aineita.

Laitoksen ansiosta materiaalien hyödyntäminen nousee ensimmäistä kertaa merkittävään rooliin energian hyödyntämisen sijaan!

Laitos mahdollistaa hyödyntämisasteen ”aidon” nostamisen – mitä tämä tarkoittaa?

Tavoitteenamme on, että laitoksesta syntyy erittäin korkealaatuisia uusioraaka-aineita, mikä mahdollistaa hyödyntämisasteen aidon nostamisen. Aito kierrättäminen siis tarkoittaa sitä, että materiaalit jatkavat elinkaartaan uusiokäytössä. Tällä hetkellä sellainen kaupan ja teollisuuden materiaali, jota on suunniteltu käsiteltävän laitoksessamme, hyödynnetään 100-prosenttisesti energiana. Meidän tavoitteenamme on hyödyntää tästä materiaalista vähintään 30 prosenttia uusioraaka-aineena.

Uuden laitoksen ansiosta materiaalien hyödyntäminen nousee ensimmäistä kertaa merkittävään rooliin energian hyödyntämisen sijaan.

Miten uusi laitos muuttaa alan kilpailutilannetta Suomessa ja ulkomailla?

Laitoksen tuleva käsittelykapasiteetti on 120 000 tonnia rakennusjätettä ja 60 000 tonnia kaupan ja teollisuuden tuottamaa energiajaetta. Näistä jätejakeista merkittävä osa käsitellään nyt siirtokuormattuna pääkaupunkiseudun ulkopuolella tai Virossa.

Uuden laitoksen myötä entistä suurempi osa pääkaupunkiseudulla syntyvistä jätemateriaaleista käsitellään lähellä niiden syntypaikkaa. Tämä minimoi ympäristövaikutukset – eli on kiertotalousfilosofiaa parhaimmillaan. Laitoshanke on Euroopan mittakaavassa ainutlaatuinen, sillä siinä yhdistyvät uusimman teknologian hyödyntäminen sekä kaksi erilaista jätejakeen käsittelylinjastoa integroituina toisiinsa. Lisäksi Remeo nelinkertaistaa pääkaupunkiseudun käsittelykapasiteettinsa.

Kenelle ja minne laitoksen lopputuotteita aiotaan myydä?

Laitokselta saatavia uusioraaka-aineita myydään kierrätysmateriaaleja hyödyntävien teollisuudenalojen tarpeisiin Suomessa ja Keski-Euroopassa.

Tuodaanko laitokselle materiaaleja ulkomailta?

Ei. Pikemminkin tavoitteenamme on lopettaa materiaalien vienti pääkaupunkiseudun ulkopuolelle. Kiertotalousfilosofian mukaisesti kierrätettävät materiaalit kannattaa käsitellä mahdollisimman lähellä niiden syntypaikkaa.

Uuden kierrätyslaitoksen sijainti Vantaan Energian Långmossebergenin voimalaitoksen vieressä ja valtaväylien varrella sopii erinomaisesti kiertotalouden mukaiseen ajatteluun.

Mitä laitoksella hyödynnetyistä materiaaleista voidaan valmistaa?

Jokainen meistä on varmastikin ostanut tuotteita, jossa on päällä pakkauksena kalvomuovilla kääritty pahvipakkaus, kuten esimerkiksi verkkokaupasta hankitut tuotteet. Nämä materiaalit ovat esimerkkejä laitoksestamme tulevan materiaalin hyödyntämisestä.