Skip to content

Tunnemme logistiikka-alan sekä sen ympäristöhuollon haasteet ja erityistarpeet hyvin – jo senkin vuoksi, että logistiikka muodostaa keskeinen osan omaa toimintaamme. Logistiikan eri toimijoita yhdistävien tekijöiden lisäksi on tärkeätä muistaa, että kullakin on lisäksi erityisiä ympäristöhuollon suunnitteluun vaikuttavia piirteitä, joiden huomioon ottaminen vaatii tiivistä yhteistyötä ja räätälöityjä ratkaisuja.

Jäteauton kuljettaja hymyilee

Tyypillistä logistiikka-alalla ovat suuret materiaalivirrat niin sisä- kuin ulkologistiikassakin, mikä johtaa puolestaan ympäristöhuollon järeämpiin ratkaisuihin, joita tyypillisesti ovat puristimet, paalaimet ja murskaimet. Terminaalien ja logistiikkakeskusten sekä muiden suurten tilojen oma sisäinen logistiikka vaatii myös ympäristöhuollon kumppanilta erityistä ymmärrystä ja kykyä ratkaista esiin tulevia haasteita.

Ympäristöhuollon palvelumme sisältävät myös kilpailukykyiset hyvityshinnat arvokkaimmista materiaaleista.

Remeo auttaa logistiikkayrityksiä:

 • Jätehuoltokartoitus
 • Turvallisuushavainnointi
 • Jätehuoltosuunnitelma
 • Kattava kierrätyspalvelu
 • Jätepisteiden suunnittelu tilojen asettamien erityistarpeiden mukaisesti
 • Logistiikan pakkausmateriaalien huomioon ottaminen, mm. pahvit, puu, kuormalavat, muovit
 • Tarpeiden mukaiset lajitteluastiat sisä- ja ulkotiloihin
 • Jätepisteiden suunnittelu
 • Jäteastioiden sijoittelu ja mitoitus
 • Tarvittavat kieliversiot lajittelutarroista, -ohjeista ja -oppaista
 • Erityistarpeiden huomioon ottaminen, esim. kertaluontoiset tuotetuhouserät ja kaupallisen liikenteen tullihävitykset
 • Työntekijöiden lajittelukoulutukset eri kielillä
 • Keräysvälineiden pesu
 • Ympäristöraportointi
 • Ympäristöhuollon jatkuva kehitys

Lue jo toteutuneesta yhteistyöstämme