Skip to content

Keräämme, lajittelemme ja kierrätämme kaikki jätteet aina asianmukaisesti, sillä vastuullisesti hoidettu jätteiden kierrätys on osa kiertotaloutta ja se auttaa meitä säästämään planeettamme luonnonvaroja.

  • Lajittelemme ja esivalmistelemme keräämämme jätteet
  • Raaka-aineet kierrätetään ja hyödynnetään parhaalla mahdollisella tavalla
  • Noudatamme jätelakia ja jätehierarkiaa eli jätehuollon etusijajärjestystä
  • Autamme asiakkaitamme jätehuollon suunnittelussa

Jätteiden kierrätys tarkoittaa jätemateriaalien ohjaamista uusien tuotteiden raaka-aineiksi. Me lajittelemme ja esivalmistelemme keräämämme jätteet huolellisesti ja varmistamme, että raaka-aineet kierrätetään ja hyödynnetään aina parhaalla mahdollisella tavalla. Toimitamme jätteet tarkoituksenmukaiseen jatkokäsittelyyn teollisuudelle tai energiantuotantoon. Paikalliset jätteenkäsittelylaitoksemme takaavat, että pystymme ylläpitämään tehokasta kuljetusverkostoa, joka vähentää jätteen siirtämisestä syntyvää ympäristökuormitusta.

Robotti käsittelee kierrätysmateriaaleja

Meillä on käytössämme myös ajanmukaiset ja tehokkaat laitteet erilaisten jätejakeiden murskaukseen, paalaukseen ja kuormaukseen.

Kestävää kierrätystä – puhtaamman ympäristön puolesta

Jätehierarkian eli jätehuollon etusijajärjestyksen mukaisesti jätteet tulisi aina ensin ohjata materiaalikierrätykseen. Jos tämä ei ole mahdollista, seuraava vaihtoehto on jätemateriaalin polttaminen eli raaka-aineen hyödyntäminen energiana. Jätteen loppusijoitus kaatopaikalle on aina kallein ja ympäristön kannalta huonoin vaihtoehto.

Jätelaki velvoittaa kaikkia

Jätelain mukaan meillä jokaisella on velvollisuus kierrättää jätteitä. Tehokas ja huolellinen lajittelu jätteen syntypaikalla takaa parhaan mahdollisen materiaalin kierrätyksen, sillä sekalaisen jätteen lajittelu jälkikäteen yksittäisiin materiaalijakeisiin on hankalaa ja se kuluttaa resursseja sekä energiaa. Jätteen syntypaikalle sijoitettu erilliskeräys tuottaa valmiiksi puhtaita materiaalivirtoja, joiden ohjaaminen uusiokäyttöön on helpompaa.

Pääsääntöisesti kierrätys on kustannustehokkaampi tapa hoitaa asumisessa ja yritystoiminnassa syntyvien jätejakeiden käsittely. Kaikista tehokkain vaihtoehto on kuitenkin aina pyrkiä vähentämään syntyvän jätteen määrää ja haitallisuutta.
Suomessa yhdyskuntajätteen kierrätysaste on noin 42 prosenttia. Tavoitteena on, että kierrätysaste saadaan nostettua 55 prosenttiin vuoteen 2023 mennessä.

Jätehuollon hinta nousee käsittelymaksujen mukana

Jätehuollon tiukentuneet vaatimukset ja jätteiden käsittelymaksujen korotukset ovat lisänneet yritysten kiinnostusta jätteiden uusiokäyttöön. Yritysten omat ympäristötavoitteet ja uudistuva lainsäädäntö ohjaavat vähentämään kaatopaikkakuormitusta ja parantamaan kilpailukykyä. Kierrätysmateriaali on taloudellisesti kannattavaa laittaa kiertoon. Jätteiden uusiokäytöllä voidaan pienentää jätehuollon hintaa ja tuoda säästöjä yrityksille.

Taloudellisesti kannattavaa yrityksille

Remeo auttaa yrityksiä suunnittelemaan jätehuoltonsa niin, että jätteiden kierrätys on huomioitu parhaalla mahdollisella tavalla. Remeo-jätteenkäsittelylaitosten keskeinen sijainti, pitkäaikaiset ja toimivat suhteet kierrätysmateriaaleja tuotteissaan hyödyntäviin yrityksiin sekä asiantunteva ja joustava asiakaspalvelu tekevät kierrätysmateriaalien kaupallisen hyödyntämisen helpoksi ja tehokkaaksi asiakkaillemme.

Ota yhteyttä – parannetaan yhdessä kierrätystä

Tutustu myös palveluihimme eri toimialoille.