Skip to content

Rakennustyömaat toimivat tiukkojen aikataulujen mukaan, ja ympäristöhuoltopalvelut tukevat tätä nopeatahtista toimintaa omalla asiantuntemuksellaan. Tavoitteenamme on auttaa työmaita tarjoamalla nopeat, joustavat ja kattavat jätehuollon palvelut työmaan koosta tai paikasta riippumatta.

Kysy meiltä lisää

Jyrki Keituri, puh. 010 540 2344, jyrki.keituri@remeo.fi
Teemu Silén, 010 540 2334, teemu.silen@remeo.fi

Asiantuntevat palvelumme rakennustyömaille

Ymmärrämme, että rakennustyömaiden tahti on kiivas, ja ympäristöhuolto on vain osa toimivaa arkea. Tämän vuoksi kokonaispalvelumme on kehitetty niin, että työmaiden on helppo toimia kanssamme. Me huolehdimme, että rakennustyömaan jätehuolto toimii ja ennakoimme tulevat tarpeet.

Tärkeä osa rakennustyömaiden ympäristöhuollon kokonaisuutta on myös se, että yhteyshenkilömme ovat nopeasti ja joustavasti tavoitettavissa. Ketterä organisaatiomme palvelee työmaita kasvotusten ja puhelimessa, ja on tavoitettavissa myös sähköpostitse tai Pikappi-sovelluksemme kautta.

Jotta pystymme tukemaan rakennustyömaiden jätehuollolleen asettamia tavoitteita, kehitämme jatkuvasti palveluitamme yhdessä asiakkaidemme kanssa erilaisten pilottihankkeiden muodossa. Tällaisia ovat mm. syntypaikkalajittelun tehostaminen ja keräysvälineiden kehittäminen.

Yksi huoli vähemmän

Asiantuntijoidemme toiminta tähtää siihen, että rakennustyömaiden johdolla on yksi huoli vähemmän, kun he toimivat yhteistyössä kanssamme. Tämä näkyy käytännössä erityisesti ennakoivana toimintamallina, kasvollisena palveluna sekä läpinäkyvänä hinnoitteluna.

Koska rakennustyömaiden ympäristövaatimukset kasvavat jatkuvasti, on meilläkin panostettu siihen, että raportointijärjestelmämme tukee näitä tulevaisuuden haasteita. On tärkeätä, että yritykset saavat oman toimintansa kehittämiseen tarvittavan tiedon mahdollisimman selkeässä muodossa.

Pääkaupunkiseudulla rakennustyömaita palvelemme lisäksi oman  kierrätyslaitoksen avulla. Vantaan modernin kierrätyslaitoksemme avulla voimme nostaa rakennusjätteen kierrätysasteen lain vaatimaan 70 prosenttiin. Laitoksen avulla voimme käsitellä rakennusjätteet lähellä niiden syntypaikkaa. Kierrätyslaitos pystyy käsitelemään 120 000 tonnia rakennusjätettä vuodessa. Lue lisää kierrätyslaitoksestamme.

Miten toimimme käytännössä?

Rakennustyömaan jätehuollon kokonaisratkaisu lähtee liikkeelle työmaan kohdekartoituksesta, jossa sovitaan lajittelun laajuus ja tarvittavat keräysvälineet. Suunnitelmaan kirjataan soveltuvat keräysvälineet, kuljetukset, koulutukset ja muut palvelut. Jäteastioihin toimitetaan asianmukaiset merkinnät.

Huolehdimme jätteiden asianmukaisesta käsittelystä ja lainsäädännön ja asetusten noudattamisesta. Toimitamme jäteraportin sovituin väliajoin auttamaan kulujen ja jätemäärien seurannassa. Pidämme työmaahan säännöllisesti yhteyttä ja kehitämme yhteistyötä aktiivisesti. Tarjoamme rakennustyömaalle mahdollisuuden osallistua pilottihankkeisiimme.

Työmailla syntyvät jätejakeet on hyvä lajitella jo syntypaikalla hyötykäytön helpottamiseksi. Lajiteltavia jätteitä ovat mm. puujäte ja kyllästetty puu, kiviaines, energiajae, paperi ja pahvi, kipsilevyt, metallit ja vaaralliset jätteet.

Palvelumme ja tuotteemme rakennustyömaille

Tässä lyhyesti listaa siitä, mistä osasista asiantuntijamme rakennustyömaan ympäristöhuollon kokonaisuuden rakentavat:

 • Kartoitus
 • Suunnitelma
 • Kuljetukset
 • Jätteenkäsittely
 • Konsultointi
 • Koulutukset
 • Pikappi-sovellus lavojen tilaukseen
 • Lajitteluohjeet
 • Lajittelukoulutus
 • Ympäristöraportointi, joka kattaa lain ja asetusten vaatimukset
 • Laaja keräilyvälinevalikoima: astiat ulko- ja sisävaiheisiin, saniteettipalvelut, säkit, lavat, kontit ja puristimet
 • Erilaiset pilottihankkeet

Lue jo toteutuneesta yhteistyöstämme