Skip to content

Tarvitsetko rakennustyömaallesi jätehuollon kumppania, jonka kanssa yhteistyö on mutkatonta ja helppoa ja aikataulut pitävät? Haluatko jätteillesi alan korkeimman kierrätysasteen ja kehittyneimmät lajitteluratkaisut? Tarjoamme jätehuollon logistiikkapalveluita ja materiaalien vastaanottopalveluita rakennusalan yrityksille ympäri Suomen. Asiakaspalvelumme on alan parasta ja tilauskanavamme kätevät – esimerkiksi tyhjennystilaukset hoituvat WhatsAppin välityksellä.

Jätehuoltosuunnitelma luo toimivan pohjan yhteistyölle

Rakennustyömaan jätehuollon kokonaisratkaisu lähtee liikkeelle työmaan aloituspalaverista, jossa selvitetään ja sovitaan lajittelun laajuus. Jätehuoltosuunnitelmaan kirjataan työmaalle soveltuvat keräys- ja astiavaihtoehdot erilaiset jätejakeet huomioiden. Suunnitelmaan kirjataan myös koulutukset ja muut palvelut.  

Yhteistyö ja luottamus ovat toimintamme ohjenuoria, minkä vuoksi asiantuntijamme käyvät jätehuoltosuunnitelmat aina asiakkaiden kanssa yhdessä läpi. Rakennusvaiheesta toiseen siirryttäessä suunnitelmia päivitetään, jotta mm. keräilyvälineet ovat aina kulloiseenkin työvaiheeseen sopivimmat. 

Lajittelukoulutusten avulla varmistetaan, että jätehuoltosuunnitelmaa saadaan toteutettua ja asiakas on tietoinen jätehuollon kehityksestä.  Jäteastioihin ja keräysvälineisiin toimitetaan asianmukaiset merkinnät asiakkaan haluamilla kieliversioilla. Työmailla syntyvät jätejakeet on hyvä lajitella jo syntypaikalla materiaalien hyötykäytön helpottamiseksi ja korkean kierrätysasteen takaamiseksi. Lajiteltavia erilliskerättäviä rakennusjätteitä ovat mm. puujäte ja kyllästetty puu, muovi, kiviaines, energiajae, paperi ja pahvi, lasi, villa, kipsilevyt, metallit, asfaltti, bitumi ja vaaralliset jätteet. 

Käyttäjäystävälliset tilauskanavat rakennustyömaille

Haluamme tarjota toimialan parasta asiakaspalvelua asiakkaillemme taaten nopeat vasteajat, jotta työmaanne voi toimia katkeamattomasti. Siksi olemmekin kehittäneet rakennusalan asiakkaillemme erilliset WhatsApp-tilauskanavan ja puhelinlinjan. Sekä WhatsApp-tilauskanavan että raksapuhelinlinjan käyttäminen on helppoa ja nopeaa, ja kanavien kautta työmaat voivat tilata tyhjennykset, astiat ja vaihtolavat. Yhteydenottaminen on nopeaa ja pyrimme mahdollisimman nopeisiin vasteaikoihin. Kysy lisää palvelusta myyjiltämme!

Asiantuntijoidemme toiminta tähtää siihen, että rakennustyömaiden johdolla on yksi huoli vähemmän, kun he toimivat yhteistyössä kanssamme. Tämä näkyy käytännössä erityisesti ennakoivana toimintamallina, kasvollisena palveluna sekä läpinäkyvänä hinnoitteluna. 

Toimialan korkein kierrätysaste rakennusjätteelle

Me Remeolla pystymme tarjoamaan asiakkaillemme rakennustyömaiden jätteille materiaalikierrätysasteeksi yli 70 %. Materiaalikierrätysaste tarkoittaa osuutta, joka päätyy uusiokäyttöön ja hyödynnettäväksi esimerkiksi materiaalituotannoissa tai rakennusmateriaalina. Tavoitteenamme on, että rakennustyömaalla syntyneistä jätteistä mahdollisimman vähän päätyy poltettavaksi. 

Kierrätyslaitoksemme Vantaalla ja Tampereella mahdollistavat asiakkaillemme korkean materiaalien kierrätysasteen. Laitosten toiminnat täydentävät toisiaan, ja Vantaan korkean teknologian kierrätyslaitoksemme pystyy nostamaan rakennuksilta syntyvän jätteen kierrätysasteen lain vaatimaan 70 prosenttiin. Siirtokuormaamme materiaaleja käsiteltäväksi Vantaalle muista toimipisteistämme. Vantaan kierrätyslaitoksemme käsittelykapasiteetti on 120 000 tonnia rakennusjätettä vuodessa. Lue lisää kierrätyslaitoksestamme.  

Ajantasainen jäteraportointi

Koska rakennustyömaiden ympäristövaatimukset kasvavat jatkuvasti, on meilläkin panostettu siihen, että raportointijärjestelmämme tukee näitä tulevaisuuden haasteita. Asiakkaamme voivat seurata ympäristöraportointimme kautta omaa kierrätysastettaan sekä eri jätejakeidensa määriä lähes reaaliajassa.

Asiakkaat saavat kauttamme myös CSRD-raportointiin tarvittavat tiedot jätejakeistaan. Kerromme läpinäkyvästi, mihin materiaalit menevät hyötykäyttöön; materiaalin hyödyntämiseen tai energiahyödyntämiseen. Autamme lisäksi asiakkaitamme CO2-päästölaskennassa.

Tutustu rakennustyömaiden jätehuoltopalveluihimme

Huolehdimme rakennustyömailla syntyvien jätteiden asianmukaisesta käsittelystä ja lainsäädännön ja asetusten noudattamisesta. Teemme asiakkaiden puolesta siirtoasiakirjat, jotka toimitamme kansalliseen siirtorekisteriin. 

 • Jätehuollon kartoitukset ja –suunnitelmat 
 • Rakennusalalle räätälöidyt tilauskanavat WhatsAppissa ja puhelimitse 
 • Jätekuljetukset 
 • Jätteenkäsittely 
 • Lajitteluohjeet eri kieliversioin 
 • Lajittelukoulutukset, myös verkkokoulutukset 
 • Ympäristöraportointi, joka kattaa lain ja asetusten vaatimukset
 • CSRD-raportointi
 • CO2-päästölaskenta 
 • Siirtoasiakirjat 
 • Laaja keräilyvälinevalikoima: astiat ulko- ja sisävaiheisiin, saniteettipalvelut, säkit, lavat, kontit ja puristimet 

Kysy meiltä lisää

Jyrki Keituri, jyrki.keituri@remeo.fi
Teemu Silén, teemu.silen@remeo.fi
Timo Sariola, timo.sariola@remeo.fi

 

Lue jo toteutuneesta yhteistyöstämme