Skip to content

Me Remeolla tarjoamme markkinoiden parhaita kierrätysratkaisuja asiakkaillemme ja muutamme jätteet uusioraaka-aineiksi.

Tekemistämme ohjaa kestävyysohjelmamme, joka määrittelee ja kokoaa yhteen vastuullisuutemme tavoitteet ja niiden saavuttamiseksi tarvittavat vastuullisuusteot. Tavoitteenamme on kestävä ja turvallinen ympäristö ja maapallo, jolla elää vielä huomennakin.

10 ylpeyden aihetta vuoden 2023 kestävyystyöstämme 

Kansikuva Remeon 2023 kestävyysohjelman yhteenvedosta. Nainen vihreää taustaa vasten puhaltaa ilmaan paperipaloja.

 1. Selvitimme sekalaisen yhdyskuntajätteen koostumusta ja tutkimuksemme perusteella kyseessä on merkittävä uusioraaka-aineen lähde. Edistämme aktiivisesti kiertotaloustoimialan kehittymistä olemalla mukana mm. tutkimushankkeissa. 
 2. Otimme käyttöön Suomen ensimmäisen sähköisen vaihtolava-auton. Vaihtolavasähköautosta ei synny paikallisia päästöjä ja autoamme ladataan mm. aurinko- ja tuulienergialla. Tutkimme aktiivisesti vaihtoehtoisia käyttövoimia ja ratkaisuja vähäpäästöisempään kalustoon. 
 3. Yhtenäistimme valtakunnallisesti työntekijöidemme perehdytyksen ja loimme mahdollisuuksia oppimiseen. Otimme käyttöön Remeo Akatemia -verkkokoulutusympäristön ja käynnistimme esihenkilöille johtamiskoulutusohjelman. 
 4. Lisäsimme muovipakkausten kierrättämistä Suomessa. Aloitimme yhteistyön Suomen Pakkaustuottajat Oy:n kanssa lokakuussa 2023 tuottajavastuullisten muovipakkausten käsittelystä Vantaan kierrätyslaitoksellamme. Yhteistyö koskee sekä yritys- että kuluttajapakkauksia. 
 5. Otimme käyttöön yhteisen johtamisen toimintamallin, jossa jokaiselle remeolaiselle taataan riittävästi kohtaamisia oman esihenkilön, tiimin ja yksikön kanssa. Johtamisen toimintamalliin on määritetty vuosikellomaisesti mitä teemme kulloinkin läpi vuoden eri toiminnoissa ja kuinka jaamme tietoa. 
 6. Lanseerasimme Remeon turvallisuuskäsikirjan, johon kokosimme kaikki keskeiset voimassa olevat turvallisuusjohtamisen käytännöt, periaatteet ja ohjeet. Lisäksi aloitimme vuonna 2022 uudistetun työn vaarojen tunnistamisprosessin mukaiset työtehtävien arviot. 
 7. Pienensimme ympäristökuormitustamme optimoimalla logistiikkaamme. Panostamme kuljettajien ajotavan kehittämiseen aktiivisella työnohjauksella ja koulutuksilla. Lisäksi kehitämme jatkuvasti jätehuollon reitityksiä tehokkaammiksi, ja pyrimme mahdollisimman suuriin kuormapainoihin toimipisteidemme välisissä uusioraaka-aineiden siirtokuljetuksissa. 
 8. Päivitimme Remeon eettiset ohjeet ja sitoutimme koko henkilöstön ohjeisiin verkkokurssilla, jonka suorittaminen vuosittain on jatkossa pakollista. Päivitimme myös palveluiden ja tavaroiden toimittajiamme koskevat eettiset ohjeet ja toimintatavat. 
 9. Kehitimme Vantaan kierrätyslaitoksellamme optisen tunnistamisten ja erottelun käyttöä. Optisella tunnistamisella on tärkeä rooli laadukkaiden uusioraaka-aineiden tuotannossa. Hyödynnämme jätteiden laitoslajittelussa monipuolisesti eri teknologioita. 
 10. Laadimme yhdessä henkilöstön edustajien kanssa Yhdessä työskentelyn pelisäännöt ja päivitimme toimintamallin epäasiallisen kohtelun ennaltaehkäisyyn. Keväällä 2023 otimme käyttöön työsuhdepolkupyöräedun edistämään työntekijöidemme fyysistä työkuntoa. 

Lataa vuoden 2023 kestävyysohjelmamme yhteenveto

Remeon kestävyysohjelma

Remeon kestävyysohjelma kokoaa alleen vastuullisuustavoitteet jo käynnissä oleville ja tulevaisuuden vastuullisuusteoille. Ohjelman avulla johdamme kestävyystyötämme yhtenä kokonaisuutena. Kutsumme ohjelmaa kestävyysohjelmaksi, sillä se kuvaa paremmin tapaamme nivoa vastuullisuus yhteen arjen kestävän liiketoimintamme kanssa.

Katso tästä kestävyysohjelmamme PDF-tiedostona.

Ohjelmassa on tunnistettu yhteensä seitsemän eri ympäristövastuun (E), sosiaalisen vastuun (S) ja hallintotavan (G) kestävyysaihetta, joille on muodostettu pitkän aikavälin lupaukset kehityssuunnastamme ja kestävyystyömme tasosta. Lupaukset esitellään tarkemmin alla. Sisäisesti tekemistämme ohjataan lisäksi kohti haluttua suuntaa tarkemmilla määrällisillä tavoitteilla. Ohjelma sisältää myös konkreettiset toimet tavoitteiden saavuttamiseksi. Avaamme määrällisiä tavoitteita ja vastuullisuustoimiamme tarkemmin tekemisemme edistyessä. Kaiken kestävyystyömme kivijalkana toimii kestävä talous, joka mahdollistaa panostamisen kestävyyden edistämiseen.

Ympäristövastuu

Tavoitteemme on ilmastonmuutoksen hillintä, joten vähennämme Suomen CO2-päästöjä kierrätysastetta nostamalla

Kannustamme jätteen määrän vähentämiseen läpi arvoketjun.

Meillä on innovatiivisimmat kierrätysratkaisut, joilla käsittelemme ja ohjaamme jätteet uusioraaka-aineiksi. Meillä on toimialan paras kierrätysaste, koska tavoitteemme on ohjata energiatuotantoon ainoastaan kierrätyskelvottomat jätejakeet.

Jätteen jalostuksen hiilikädenjälkemme on alan suurin. Tuotamme laadukkaita uusioraaka-aineita teollisuuden ja rakentamisen käyttöön.

Olemme Suomen kierrätysteollisuuden aktiivisin kehittäjä ja halutuin kumppani.

Vähennämme oman toimintamme päästöjä

Uudistamme kalustoamme vähäpäästöisemmäksi ja kehitämme ajotapojamme kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi.

Hyödynnämme innovatiivisesti teknologiaa ja toimintatapamme ovat energiatehokkaita.

Kiinnitämme huomiota toimintamme ympäristövaikutuksiin ja puutumme epäkohtiin lähiyhteisöjen viihtyvyyden parantamiseksi.

Arvioimme vaikutuksemme luonnon monimuotoisuuteen ja tavoittelemme nettopositiivista liiketoimintaa.

Sosiaalinen vastuu

Meillä viihdytään ja työt tehdään turvallisesti

Kulttuurimme ytimessä on toimintatapojen kehittäminen. Panostamme arvojemme mukaiseen johtamiseen, jonka perustana on yhdessä tekeminen. Kaikilla on oikeus hyvään johtamiseen. Meillä on tilaa kehittyä.

Kohtelemme toisiamme oikeudenmukaisesti, tasapuolisesti ja kaikkia kuunnellen. Emme hyväksy epäasiallista käyttäytymistä missään muodossa.

Turvallisesta liikennekäyttäytymisestä emme tingi

Noudatamme yhdessä sovittuja turvallisen liikennekäyttäytymisen periaatteita ja ennaltaehkäisemme riskialtista käyttäytymistä kiinnittämällä huomiota ajotapoihimme ja kouluttamalla henkilöstöämme.

Hallintotapa

Remeon työntekijä kirjoittamassa ylös Remeon arvoja yhdessä, rohkeasti ja kestävästi.

Tunnemme toimitusketjumme

Rakennamme kestäviä kumppanuuksia. Valitsemme yhteistyökumppanimme huolella ja noudatamme yhteisiä määriteltyjä toimintatapoja. Emme  hyväksy väärinkäytöksiä.

Eettiset periaatteemme ja hyvä hallintotapa ohjaavat johtamistamme ja arjen tekemistämme

Johtaminen on läpinäkyvää ja tavoitteemme tuodaan osaksi kaikkien arkea.

Kivijalkanamme on kestävä talous

Toimimme pitkäjänteisesti ja kasvumme pohjautuu kestäviin investointeihin. Luomme uusia työpaikkoja.

Mitä seuraavaksi?

Ohjelmamme kehittyy jatkuvasti, jotta voimme joustavasti huomioida sen sisällössä mm. muuttuvat markkinat ja lisääntyvät sääntelyn ja sidosryhmiemme vaatimukset tekemisellemme. Ohjelman tulee kirittää meitä jatkuvasti kohti kestävämpää toimintaa. Seuraamme toimintamme kestävyyttä erilaisin mittarein. Osana ohjelmamme toimeenpanoa kehitämme mittareitamme yhtenäisemmiksi vastaamaan yhä paremmin yleisiä standardeja ja kuvaamaan kestävyystoimiamme. Viestimme määrällisistä tavoitteista ja vastuullisuusteoistamme tekemisemme edetessä.

Vuoden 2023 kestävyystoimemme ovat jo kovassa vauhdissa. Toimista ja saavutetuista tuloksista kerrotaan myöhemmin osana ohjelman raportointia. Määrällisiä tavoitteita tarkennamme jatkuvasti ja haluamme niiden kautta tarjota kumppaneillemme yhä laadukkaampaa vastuullisuustietoa. ​

Kestävyysohjelmamme tulee näkymään vahvasti viestinnässämme

Kerromme ohjelman taustoista, tavoitteista ja toimenpiteistä tarkemmin syventävissä kestävyysartikkeleissa, joiden avulla voit tutustua vastuullisuustekemiseemme Remeolla. Artikkeleissa päästämme ääneen kestävyystekemisestämme vastaavat ja muiden alojen asiantuntijamme, jotka kertovat konkreettisesta tekemisestämme ja tekojemme merkityksestä tavoitteidemme saavuttamiseksi.

Aiemman kestävyystekemisemme kohokohtia

 • Sitouduimme vuonna 2022 vapaaehtoiseen ympäristöministeriön Rakentamisen muovit green deal -sopimukseen.
 • Investoimme työturvallisuuteen ja otimme vuonna 2022 käyttöön Falcony HSEQ -ohjelmiston työturvallisuuden parantamiseksi.
 • Rakensimme vuonna 2021 Euroopan edistyksellisimmän kierrätyslaitoksen, joka lajittelee ja jalostaa materiaalit tehokkaasti ja laadukkaasti teollisuuden ja rakentamisen uusioraaka-aineiksi.
 • Olemme mukana Vantaan Energian hankkeessa tuottamassa aiemmin kierrätyskelvottomasta puujätteestä aktiivihiiltä. Laitos nostaa puujätteen kierrätysastetta merkittävästi Suomessa, sekä vähentää pääkaupunkiseudun kaukolämmön tuotannon päästöjä ja jätteenpolttoa. Laitos aloittaa toimintansa 2027 mennessä.
 • Uusimme jatkuvasti kalustoamme ja kehitämme ajotapojamme päästöjen vähentämiseksi sekä turvallisuuden lisäämiseksi.
 • Saimme vuonna 2022 upeat tulokset henkilöstökyselystämme, mikä viittaa siihen, että meillä viihdytään ja henkilöstömme voi hyvin.