Skip to content

Remeo tarjoaa asiantuntevia ja joustavia jätehuoltoratkaisuja, joiden avulla asiakkaamme voivat toteuttaa jätehuoltonsa turvallisesti ja vastuullisesti.

Tekemistämme ohjaa kestävyysohjelmamme, joka määrittelee ja kokoaa yhteen vastuullisuutemme tavoitteet ja niiden saavuttamiseksi tarvittavat vastuullisuusteot. Tavoitteenamme on kestävä ja turvallinen ympäristö ja maapallo, jolla elää vielä huomennakin.

Remeon kestävyysohjelma kokoaa alleen Remeon vastuullisuuden tavoitteet sekä jo käynnissä olevat ja tulevaisuuden vastuullisuusteot. Ohjelman kautta ohjaamme kestävyystyötämme yhtenä kokonaisuutena. Kutsumme ohjelmaa kestävyysohjelmaksi, sillä se kuvaa paremmin tapaamme nivoa vastuullisuus yhteen arjen kestävän liiketoimintamme kanssa.

Katso tästä kestävyysohjelmamme PDF-tiedostona.

Ohjelmassa on tunnistettu yhteensä seitsemän eri ympäristövastuun (E), sosiaalisen vastuun (S) ja hallintotavan (G) kestävyysaihetta, joille on muodostettu pitkän aikavälin lupaukset kehityssuunnastamme ja kestävyystyömme tasosta. Lupaukset esitellään tarkemmin alla. Sisäisesti tekemistämme ohjataan lisäksi kohti haluttua suuntaa tarkemmilla määrällisillä tavoitteilla. Ohjelma sisältää myös konkreettiset toimet tavoitteiden saavuttamiseksi. Avaamme määrällisiä tavoitteita ja vastuullisuustoimiamme tarkemmin tekemisemme edistyessä. Kaiken kestävyystyömme kivijalkana toimii kestävä talous, joka mahdollistaa panostamisen kestävyyden edistämiseen.

Ympäristövastuu

Tavoitteemme on ilmastonmuutoksen hillintä, joten vähennämme Suomen CO2-päästöjä kierrätysastetta nostamalla

Kannustamme jätteen määrän vähentämiseen läpi arvoketjun.

Meillä on innovatiivisimmat kierrätysratkaisut, joilla käsittelemme ja ohjaamme jätteet uusioraaka-aineiksi. Meillä on toimialan paras kierrätysaste, koska tavoitteemme on ohjata energiatuotantoon ainoastaan kierrätyskelvottomat jätejakeet.

Jätteen jalostuksen hiilikädenjälkemme on alan suurin. Tuotamme laadukkaita uusioraaka-aineita teollisuuden ja rakentamisen käyttöön.

Olemme Suomen kierrätysteollisuuden aktiivisin kehittäjä ja halutuin kumppani.

Vähennämme oman toimintamme päästöjä

Uudistamme kalustoamme vähäpäästöisemmäksi ja kehitämme ajotapojamme kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi.

Hyödynnämme innovatiivisesti teknologiaa ja toimintatapamme ovat energiatehokkaita.

Kiinnitämme huomiota toimintamme ympäristövaikutuksiin ja puutumme epäkohtiin lähiyhteisöjen viihtyvyyden parantamiseksi.

Arvioimme vaikutuksemme luonnon monimuotoisuuteen ja tavoittelemme nettopositiivista liiketoimintaa.

Sosiaalinen vastuu

Meillä viihdytään ja työt tehdään turvallisesti

Kulttuurimme ytimessä on toimintatapojen kehittäminen. Panostamme arvojemme mukaiseen johtamiseen, jonka perustana on yhdessä tekeminen. Kaikilla on oikeus hyvään johtamiseen. Meillä on tilaa kehittyä.

Kohtelemme toisiamme oikeudenmukaisesti, tasapuolisesti ja kaikkia kuunnellen. Emme hyväksy epäasiallista käyttäytymistä missään muodossa.

Turvallisesta liikennekäyttäytymisestä emme tingi

Noudatamme yhdessä sovittuja turvallisen liikennekäyttäytymisen periaatteita ja ennaltaehkäisemme riskialtista käyttäytymistä kiinnittämällä huomiota ajotapoihimme ja kouluttamalla henkilöstöämme.

Hallintotapa

23.-24.2022 Remeo, Vantaa.

Tunnemme toimitusketjumme

Rakennamme kestäviä kumppanuuksia. Valitsemme yhteistyökumppanimme huolella ja noudatamme yhteisiä määriteltyjä toimintatapoja. Emme  hyväksy väärinkäytöksiä.

Eettiset periaatteemme ja hyvä hallintotapa ohjaavat johtamistamme ja arjen tekemistämme

Johtaminen on läpinäkyvää ja tavoitteemme tuodaan osaksi kaikkien arkea.

Kivijalkanamme on kestävä talous

Toimimme pitkäjänteisesti ja kasvumme pohjautuu kestäviin investointeihin. Luomme uusia työpaikkoja.

Mitä seuraavaksi?

Ohjelmamme kehittyy jatkuvasti, jotta voimme joustavasti huomioida sen sisällössä mm. muuttuvat markkinat ja lisääntyvät sääntelyn ja sidosryhmiemme vaatimukset tekemisellemme. Ohjelman tulee kirittää meitä jatkuvasti kohti kestävämpää toimintaa. Seuraamme toimintamme kestävyyttä erilaisin mittarein. Osana ohjelmamme toimeenpanoa kehitämme mittareitamme yhtenäisemmiksi vastaamaan yhä paremmin yleisiä standardeja ja kuvaamaan kestävyystoimiamme. Viestimme määrällisistä tavoitteista ja vastuullisuusteoistamme tekemisemme edetessä.

Vuoden 2023 kestävyystoimemme ovat jo kovassa vauhdissa. Toimista ja saavutetuista tuloksista kerrotaan myöhemmin osana ohjelman raportointia. Määrällisiä tavoitteita tarkennamme jatkuvasti ja haluamme niiden kautta tarjota kumppaneillemme yhä laadukkaampaa vastuullisuustietoa. ​

Kestävyysohjelmamme tulee näkymään vahvasti viestinnässämme

Kerromme ohjelman taustoista, tavoitteista ja toimenpiteistä tarkemmin syventävissä kestävyysartikkeleissa, joiden avulla voit tutustua vastuullisuustekemiseemme Remeolla. Artikkeleissa päästämme ääneen kestävyystekemisestämme vastaavat ja muiden alojen asiantuntijamme, jotka kertovat konkreettisesta tekemisestämme ja tekojemme merkityksestä tavoitteidemme saavuttamiseksi.

Kestävyystekemisemme kohokohtia

  • Sitouduimme vuonna 2022 vapaaehtoiseen ympäristöministeriön Rakentamisen muovit green deal -sopimukseen.
  • Investoimme työturvallisuuteen ja otimme vuonna 2022 käyttöön Falcony HSEQ -ohjelmiston työturvallisuuden parantamiseksi.
  • Rakensimme vuonna 2021 Euroopan edistyksellisimmän kierrätyslaitoksen, joka lajittelee ja jalostaa materiaalit tehokkaasti ja laadukkaasti teollisuuden ja rakentamisen uusioraaka-aineiksi.
  • Olemme mukana Vantaan Energian hankkeessa tuottamassa aiemmin kierrätyskelvottomasta puujätteestä aktiivihiiltä. Laitos nostaa puujätteen kierrätysastetta merkittävästi Suomessa, sekä vähentää pääkaupunkiseudun kaukolämmön tuotannon päästöjä ja jätteenpolttoa. Laitos aloittaa toimintansa 2027 mennessä.
  • Uusimme jatkuvasti kalustoamme ja kehitämme ajotapojamme päästöjen vähentämiseksi sekä turvallisuuden lisäämiseksi. Vuonna 2023 tulee käyttöön ensimmäinen sähkökäyttöinen jäteauto ja autoihimme on lisätty liikenne- ja työturvallisuutta kasvattavia apuvälineitä.
  • Saimme vuonna 2022 upeat tulokset henkilöstökyselystämme, mikä viittaa siihen, että meillä viihdytään ja henkilöstömme voi hyvin.