Skip to content

Kerromme kestävyysohjelmamme taustoista, tavoitteista ja toimenpiteistä tarkemmin syventävissä kestävyysartikkeleissa, joiden avulla voit tutustua vastuullisuustekemiseemme Remeolla. Artikkeleissa päästämme ääneen kestävyystekemisestämme vastaavat ja muiden alojen asiantuntijamme, jotka kertovat konkreettisesta tekemisestämme ja tekojemme merkityksestä tavoitteidemme saavuttamiseksi. Kolmannessa artikkelissa logistiikan liiketoimintajohtajamme Kimmo Käenmäki ja kalustopäällikkömme Juho Annala avaavat Remeon toiminnasta aiheutuvia negatiivisia ympäristövaikutuksia ja kertovat, miten vähennämme esimerkiksi oman toimintamme hiilidioksidipäästöjä. Tutustu ohjelmamme tarkempaan sisältöön verkkosivuillamme.

Keskeinen osa Remeon liiketoimintaa ja kestävyysohjelmaa on ympäristövastuu. Remeon tavoitteena on vähentää oman toiminnan negatiivisia ympäristövaikutuksia.

Merkittävin osa Remeon ympäristökuormituksesta, eli toimintamme hiilidioksidipäästöistä syntyy logistiikasta eli jäte- ja kierrätysraaka-ainekuljetuksista. Seuraamme ajokalustomme polttoaineen kulutusta, jonka pohjalta arvioimme logistiikan hiilidioksidipäästöjä. Myös laitostemme ja muiden kiinteistöjemme energiankulutus aiheuttaa hiilidioksidipäästöjä.

Logistiikasta aiheutuu hiilidioksidipäästöjen lisäksi myös muuta ympäristökuormitusta, kuten hiukkaspäästöjä, eli pölyä ja katupölyä, sekä meluhaittaa muun muassa aikaisista astioiden tyhjennyksistä kaupunkialueilla. Kuljetuksemme voivat aiheuttaa myös roskaantumista, jos jäteautoistamme lentää ympäristöön esimerkiksi pahvia tyhjennyksen yhteydessä. Myös mahdolliset öljy- tai biojätevuodot aiheuttavat ympäristön likaantumista. Öljyvuotoja ehkäisemme jäteautojen ennakoivalla huolto-ohjelmalla ja kuljettajien suorittamalla ajoonlähtötarkastuksella, jonka tulokset kirjataan ajoseurantajärjestelmäämme. Ennakoimalla ja huolehtimalla kaluston hyvästä kunnosta pienennetään kuljetuksista aiheutuvia negatiivisia ympäristövaikutuksia.

Myös laitostemme ja muiden kiinteistöjemme ympäristöön voi syntyä viihtyisyyshaittaa muun muassa melun, pölyn ja roskaantumisen myötä. Puutumme epäkohtiin lähiyhteisöjen viihtyisyyden parantamiseksi.

CO2-päästöjen vähentäminen

Merkittävin Remeon toiminnan aiheuttama negatiivinen ympäristövaikutus on logistiikkamme hiilidioksidipäästöt eli hiilijalanjälki. Myös kiinteistöjemme ja laitostemme energiankulutuksesta syntyy päästöjä. CO2-päästömme ovat noin 10 000 tonnia vuodessa. Remeon kestävyysohjelmassa lupaamme, että vähennämme oman toimintamme päästöjä. 

Mihin panostamme päästöjen vähentämiseksi?

Ajotapaseuranta ja -kouluttaminen

  • Remeon kuljettajien ajotapaa seurataan viikoittain ajotapaseurantajärjestelmällä, joka mittaa kuljettajan ajotapaa ja polttoaineen kulutusta. Remeon työnjohto pitää kuljettajien kanssa ”Missä mennään”-keskusteluja säännöllisesti läpi vuoden, joissa käydään läpi mahdollisia kehityskohteita, muun muassa rullaavan ajotavan lisäämistä, jotta polttoaineen kulutus pienenee ja ajoturvallisuus paranee.
  • Volvon kouluttajat pitävät vuosittain päivän mittaisia ammattipätevyysdirektiivi-koulutuksia Remeon kuljettajille, joissa opetetaan, miten ajaa taloudellisemmin ja vähäpäästöisemmin.
  • Vuodelle 2023 Remeo on asettanut konkreettiseksi tavoitteeksi nostaa kuljettajien rullauksen 10 prosenttiin. Käytännössä tämä tarkoittaa 10 prosenttia pienempää polttoaineen kulutusta, joka näkyy suurin piirtein samansuuruisena päästöjen vähentymisenä.

Vaihtoehtoiset käyttövoimat

  • Remeolla otetaan käyttöön kesän 2023 aikana ensimmäinen sähkökäyttöinen jäteauto.

Vähäpäästöisempi kalusto ja uusiutuvan polttoaineen käyttö

  • Tällä hetkellä valtaosa hankittavasta kalustosta on dieselautoja. Uudet diesel-käyttöiset autot ovat vähäpäästöisempiä verrattuna aiempaan kalustoon. Osassa Remeon dieselautoista käytetään uusiutuvaa dieseliä.
  • Dieselautojen ja tulevan sähköauton rinnalla on käytössä myös kaasuautoja, joissa hyödynnetään uusiutuvaa biokaasua. Tällä hetkellä Remeon kalustosta noin viisi prosenttia on kaasuautoja.

Logistiikan optimointi

  • Remeolla tehdään jatkuvasti reititysten kehittämistä, jotta voimme tyhjentää mahdollisimman monta keräilyvälinettä ajettua kilometriä kohden.  Kuljetuksia optimoidaan myös eri toimipisteiden välillä, jotta saamme mahdollisimman suuret kuormapainot sekä voimme hyödyntää meno-paluukuljetuksia. Molemmilla toimenpiteillä pyrimme pienentämään CO2-päästöjä suhteessa kuljetettuihin tonneihin.

Kiinteistöjen ja laitostemme energiankulutuksen päästöjen vähentäminen

  • Kartoitamme vaihtoehdot ja teemme toimia omien kiinteistöjemme energiankulutuksen vähentämiseksi.
  • Remeo on hankkinut ensimmäiset aurinkopaneelit kiinteistölleen Linjatielle vuonna 2017. Selvitämme lisäksi mahdollisuudet aurinkopaneelien käyttöönottamiseksi laajemmin jalostuksemme toimipaikoissa.

Kysymyksiä? Voit olla yhteydessä kestävyysohjelman päällikköön Leena-Kaisaan (leena-kaisa.piekkari@remeo.fi, +358 40 590 8526), Remeon kalustopäällikköön Juhoon (juho.annala@remeo.fi, +358 400 928 228) tai Remeon markkinointipäällikköön Piiaan (piia.vilja@remeo.fi, +358 44 711 4825).

Takaisin listaukseen