Skip to content

Pienen ja keskisuuren teollisuuden jätehuollon tarpeet vaihtelevat vahvasti eri toimialojen ja yritysten koon mukaan. Sektori on laaja, ja ulottuu pienistä paikallisista konepajoista jopa satoja ihmisiä työllistäviin kansainvälisillä markkinoilla operoiviin teollisuusyrityksiin.

Yhteisiä piirteitä on myös runsaasti. Tällaisia ovat mm. lisääntyvä digitalisaatio, automatisointi, kumppaniverkoston hallinta, kansainvälistyminen, kasvuhakuisuus sekä vaatimukset lyhyemmistä toimitusajoista.

Monipuolisena toimijana Remeo pystyy auttamaan pieniä ja keskisuuria teollisuusyrityksiä niiden yksilöllisissä ympäristöhuollon vaatimuksissa. Toimintamallimme on suunniteltu tukemaan kaikenlaisia teollisuusyrityksiä, ja pystymme räätälöimään juuri oikeanlaisen ympäristöhuollon palvelupaketin.

Tarjoamme mm. seuraavia jätehuollon palveluita pienille ja keskisuurille teollisuusyrityksille:

 • Jätehuoltokartoitukset ja -suunnitelmat
 • Turvallisuushavainnoinnit
 • Teollisuuden jätehuolto
 • Muovien erilliskeräykset
 • Materiaalivirtojen hallinta tehokkaan ympäristöhuollon avulla
 • Turvallinen, ajantasainen ja määräysten mukainen jätehuolto
 • Sekajätteen määrän minimointi
 • Vaarallisten jätteiden asianmukainen keräys ja käsittelyyn toimittaminen
 • Jätteiden hyödyntämismahdollisuuksien ja kierrätysasteen parantaminen
 • Tuki henkilöstön tarvitsemaan ympäristö- ja lajitteluosaamiseen
 • Tarpeen- ja asianmukaisten keräysvälineiden saatavuuden varmistaminen
 • Laatu- ja ympäristötavoitteiden tukeminen
 • Tuotantoa tukeva raportointityökalu jätemäärien ja -kustannusten seurantaan
 • Sivutuotteiden huomioon ottaminen ympäristöhuollon ratkaisuissa
 • Tietoturvapalvelut
 • Lokapalvelut
 • Kaupan alan ja palveluiden tarpeisiin mietityt astiaratkaisut
 • Tarvittavat kieliversiot lajittelutarroista, -ohjeista ja -oppaista
 • Alan ympäristösertifikaattien mukainen toiminta

Lue jo toteutuneesta yhteistyöstämme