Skip to content

Remeo tarjoaa asiantuntevia ja joustavia jätehuoltoratkaisuja, joiden avulla asiakkaamme voivat toteuttaa jätehuoltonsa turvallisesti ja vastuullisesti.

Tekemistämme ohjaavat vastuullisuus, asiakaskeskeisyys, logistinen tehokkuus ja kannattavuus. Tavoitteenamme on edistää alalla terveitä liiketoiminnan muotoja ja kiertotalouteen pohjaavaa markkinataloutta.

Olemme sertifioineet ISO 9001 -standardin, jonka mukaan kehitämme koko organisaatiomme toimintaympäristöä, johtajuutta, riskilähtöisyyttä, laadunhallinnan periaatteita, prosessilähtöisyyttä ja palveluidemme tuotantoa.

Ympäristö ja energia

Toimintamme tähtää haitallisten ympäristövaikutusten minimointiin ja perustuu kestävän kehityksen periaatteisiin. Olemme sitoutuneet toiminnassamme energiatehokkuuteen ja korvaamaan fossiilisia polttoaineita uusiutuvilla.

Yrityksemme suurimmat ympäristöpäästöt syntyvät kuljetuskalustosta. Niitä vähentääksemme olemme ottaneet käyttöön ajotapaseurantamittarit, joilla voimme edistää taloudellista ajotapaa ja säästää polttoainetta.

Olemme sertifioineet ISO 14001 -ympäristöhallinnan standardin ja ETJ+ -energiatehokkuusjärjestelmän.

Henkilöstö ja työturvallisuus

Henkilöstömme on omistautunut ja sillä on työtehtäviinsä tarvittava pätevyys ja koulutus. Työyhteisömme on turvallinen ja viihtyisä: meillä vallitsee avoin ja kannustava työilmapiiri.

Olemme jäsenenä Nolla tapaturmaa -foorumissa ja tavoitteenamme on pitkällä tähtäimellä 0 tapaturmaa.

Turvallisuustavoitteidemme saavuttamiseksi olemme sertifioineet uuden Kansainvälisen työterveys- ja työturvallisuusasioiden johtamista käsittelevän standardin ISO 45001.

Sitoumukset

Olemme sitoutuneet Suomi 2050 -yhteiskuntasitoumukseen sekä Helsingin kaupungin 2016 -ilmastokumppaniksi.

Täytämme aina lain ja viranomaisten asettamat vaatimukset ja noudatamme omia sekä Ympäristöteollisuus ja –palvelut YTP ry:n eettisiä sääntöjä

Esimerkkejä vastuullisesta toiminnastamme

Esimerkkejä vastuullisesta toiminnastamme käytännössä ovat mm. kehittämämme Leipärinki-palvelu, investointimme aurinkoenergian käyttöön, organisoimamme kovien muovien erilliskeräys, uusiutuvien polttoaineiden hyödyntäminen kuljetuksissamme sekä ajotapamittareiden asentaminen kaikkeen kuljetuskalustoomme.

Kierrätyksen tehostamiseksi olemme ottaneet käyttöön jo 2000-luvulla pientalouksien monilokeropalvelun REMEO Moni, joka vaikuttaa suoraan kuljetuksesta aiheutuviin päästöihin.

Suunnitteilla oleva kierrätyslaitoksemme edistää toteutuessaan merkittävästi kiertotalouden toteutumista Suomessa. Uusimman teknologian myötä laitoksella olisi mahdollista tuottaa erittäin puhtaita ja arvokkaita, uudelleen käytettäviä materiaaleja, joilla korvataan neitseellisiä raaka-aineita.

Esimerkki: Suomi 2050 -yhteiskuntasitoumus

Remeo on mukana Suomi 2050 – Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksessa kahdella kärjellä: uusiutuvat polttoaineet ja vihreä sähkö sekä vaikeasti työllistettävä työvoima.

Remeo sitoutuu pienentämään hiilidioksidipäästöjään kaksiosaisella sitoumuksella. Remeo pyrkii siirtymään vihreään sähköön ja ostamaan aurinko-, tuuli- tai vesivoimalla tuotettua sähköä. Toisekseen Remeo pyrkii vähentämään kuljetustoiminnasta aiheutuvia päästöjä.

Esimerkki: Helsingin kaupungin 2016 -ilmastokumppani

Remeo on asettanut seuraavat ilmastotavoitteet:

  • Kalustostamme 10 prosenttia kulkee uusiutuvilla polttoaineilla vuoteen 2025 mennessä
  • Vähennämme sähkönkulutusta
  • Panostamme taloudellisen ajon koulutukseen yrityksessämme
Kysy lisätietoja

Asiakaspalvelumme palvelee arkisin klo 7.30 - 16.00 numerossa