Skip to content

Remeo tarjoaa asiantuntevia ja joustavia jätehuoltoratkaisuja, joiden avulla asiakkaamme voivat toteuttaa jätehuoltonsa turvallisesti ja vastuullisesti.

Remeon toimintaa ohjaa aina vastuullisuus, asiakaskeskeisyys, logistinen tehokkuus sekä kannattavuus. Tavoitteenamme on edistää jätealalla tervettä liiketoimintaa sekä kiertotalouteen pohjautuvia liiketoiminnan muotoja.

Toimintamme perustuu kestävän kehityksen periaatteisiin ja tähtää haitallisten ympäristövaikutusten minimointiin. Pyrimme toiminnassamme energiatehokkuuteen ja korvaamme fossiilisia polttoaineita uusiutuvilla.

Henkilöstömme on omistautunutta ja sillä on työtehtäviinsä tarvittava pätevyys ja koulutus. Työyhteisömme on turvallinen ja viihtyisä – meillä vallitsee avoin ja kannustava työilmapiiri.

Olemme jäsenenä Nolla tapaturmaa -foorumissa ja tavoitteenamme on 0 tapaturmaa. Vuoden 2018 turvallisuustavoitteiden saavuttamiseksi alamme toimia uuden Kansainvälinen työterveys- ja työturvallisuusasioiden johtamista käsittelevän standardin ISO 45001 mukaisesti.

Täytämme aina toiminnassamme lain ja viranomaisten asettamat vaatimukset ja noudatamme omia sekä Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry:n eettisiä sääntöjä.

Tavoitteiden saavuttamiseksi yhtiössämme toteutetaan ISO 9001 ja ISO 14001 -standardien mukaista laadunhallinta- ja ympäristöjärjestelmää, mukaan lukien ETJ+ -energiatehokkuusjärjestelmä. Olemme sitoutuneet Suomi 2050 -yhteiskuntasitoumukseen sekä Helsingin kaupungin 2016 -ilmastokumppaniksi.

Esimerkkejä vastuullisesta toiminnastamme ovat mm. kehittämämme Tekstiilirinki-palvelu, investointimme aurinkoenergian käyttöön, organisoimamme kovien muovien erilliskeräys, osatyökykyisten työllistämisemme sekä uusiutuvien polttoaineiden hyödyntäminen kuljetuksissamme.

Kysy lisätietoja

Asiakaspalvelumme palvelee arkisin klo 7.45 - 16.15 numerossa