Skip to content

Remeo Oy är ett finländskt miljövårdsföretag. Tillsammans med våra kunder utvecklar vi nya metoder för att ta vara på gårdagens avfall och använda det som morgondagens råvaror.

Vi har omkring 400 medarbetare på 13 orter och sju anläggningar för materialåtervinning och återanvändning. År 2021 uppgick vår omsättning till totalt 92 miljoner euro.

Varför välja Remeo?

Vi som jobbar hos Remeo vill bidra till en värld där naturresurser tas tillvara. Därför främjar vi cirkulär ekonomi i allt vi gör. Vårt engagemang ger dig följande fördelar:

 • Vi gör din vardag lättare
 • Vi delar dina mål
 • Vi ger den bästa kundservicen inom branschen

Vill du vara en vinnare i framtiden?

Tillsammans hittar vi ett sätt att få ut det mesta av ditt avfall. Vi kommer upp med en lösning som gynnar alla.

 • Avfallshantering som är rätt planerad och utförd är en kostnadseffektiv och ansvarsfull lösning.
 • Ju mer material som återanvänds, desto mindre kostar avfallshanteringen.
 • Återvinning är avgörande för att säkra tillgången till naturresurser.

Produkter och tjänster för alla

Med hjälp av Remeos smarta och flexibla lösningar för avfallshantering kan våra kunder ta hand om avfallshanteringen kostnadseffektivt och ansvarsfullt.

TJÄNSTER FÖR FÖRETAG: Professionell och ansvarstagande miljövård

Med hjälp av våra mångsidiga lösningar kan företag sortera, lagra och återvinna avfall så effektivt och säkert som möjligt. Återvinning främjar en effektiv cirkulär ekonomi och tillåter företag att arbeta hållbart.

 • Grundläggande avfallshantering
 • Återvinning och återanvändning av material
 • Slam- och spoltjänster
 • Sanitetstjänster
 • Sekretesstjänster
 • Rivningstjänster
 • Avregistrering av fordon samt reservdelar från skrotbilar
 • Tjänster för tunga fordon
 • Tjänster inom cirkulär ekonomi
 • Miljörapportering
 • Utvecklingstjänster
 • Utbildningstjänster
 • Kartläggning av materialeffektivitet
 • Avfallshanteringsplaner
 • Kartläggning av avfallshantering
 • Farligt avfall

TJÄNSTER FÖR HUSHÅLL: Vi hjälper våra kunder att trivas hemma

Vi anser att miljövård till hushåll ska fungera effektivt så att det är trivsamt att vara hemma. Vi tillhandahåller följande tjänster, produkter och hjälpmedel för hushåll:

 • Avfallshanteringsavtal
 • Sopkärl
 • Flerfackskärl
 • Lastväxlarcontainrar
 • Avfallscontainrar för talkoarbete
 • Sekretesstjänster
 • Storsäckar för avfall
 • Sorteringsguide för privatpersoner

VÅRA HÖGKLASSIGA OCH HÅLLBARA PRODUKTER

 • Sopkärl
 • Lastväxlarcontainrar
 • Containrar
 • Komprimatorer och balpressar
 • Säckar
 • Sorteringssystem
 • Farligt avfall
 • Fyrfackskärl
 • Sekretesstjänster
 • Utomhustoaletter
 • Toalettcontainrar
 • Duschcontainrar
 • Urinoarer
 • Andra sanitetsprodukter

Professionell miljövård för industrisektorn

Vi har långvarig och gedigen erfarenhet av miljövård inom olika industrisektorer. Vi arbetar förebyggande och ger våra kunder stöd i deras hektiska vardag med hjälp av våra beprövade lösningar. Vi skapar också nya sätt att ta hand om miljövården mer effektivt.

Exempel på sektorer vi betjänar:

 • Bilaffärer och -verkstäder
 • Vård och omsorg
 • Offentliga sektorn
 • Handel och service
 • Fastigheter
 • Logistik
 • Små och medelstora industriföretag
 • Byggplatser
 • Restauranger och hotell
 • Storindustri
 • Evenemang

Cirkulär ekonomi innebär smarta lösningar för planetens bästa

Cirkulär ekonomi är inte hajp, utan innebär smarta lösningar för att se till att nya generationer kan fortsätta att leva på vår planet. Genom att främja cirkulär ekonomi, förbättrar vi livskvaliteten redan nu. Dessutom räddar vi jorden och sparar pengar. Alla vinner på det.

Cirkulär ekonomi innebär att använda resurserna klokt. Det är mycket mera än att bara återvinna saker. Miljövårdens roll är att utveckla effektiva och bra lösningar inom området, handleda och utbilda personer i att återvinna, liksom att försäkra sig om att organisationer kan skapa konkreta lösningar som främjar cirkulär ekonomi.

Igår, idag och imorgon

Remeo grundades i Finland år 1964. År 1998 köptes företaget av franska SITA och år 2016 ändrades namnet till SUEZ Finland. I slutet av 2016 köptes Remeo av ett finländskt familjeägt investeringsbolag vid namn Hartwall Capital Ab. På våren 2017 bytte vi namn till Remeo.

Det är latin och betyder ”jag återvänder”. Namnet återspeglar vår ambition att främja cirkulär ekonomi och vårt engagemang att bidra till ett avfallsfritt samhälle som bevarar naturresurser.