Skip to content

Autoliikkeet ja -korjaamot ovat pitkään kuuluneet asiakaskuntaamme ja tämän myötä olemme päässeet kehittämään alalle räätälöityjä ympäristöhuollon ratkaisuja yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Ymmärrämme toimintaympäristön asettamat vaatimukset alalla, joka vaatii erityisosaamista paitsi toimijoilta ja työntekijöiltä myös yhteistyökumppaneilta.

Jäteöljyn ja elektroniikkaromun keräys ja kierrätys

Tyypillisesti autoliikkeiden ja -korjaamoiden keskeisimpiä ympäristöhuollon haasteita ovat vaarallisten jätteiden – erityisesti akkujen ja jäteöljyjen – turvallinen ja asianmukainen kerääminen ja kuljettaminen sekä toimittaminen edelleen käsiteltäväksi. Muita erityisiä jätejakeita alalla ovat sähkö- ja elektroniikkaromu (SER), tuulilasit ja erilaiset metallit.

Toimialan ja erityisesti sille tyypillisten haasteiden tuntemus on tarpeen, kun ympäristöhuollossa mietitään mm. asentajille räätälöityjä kierrätysratkaisuja.

Remeo auttaa autoliikkeitä ja -korjaamoja mm. seuraavilla palveluilla:

 • Jätehuoltokartoitus
 • Turvallisuushavainnointi
 • Jätehuoltosuunnitelma
 • Vaarallisten jätteiden kartoitus
 • Kattava kierrätyspalvelu
 • Jäteöljyn keräys ja kierrätys
 • Elektroniikkaromun keräys ja kierrätys
 • Autoliikkeiden ja -korjaamoiden tarpeisiin mietityt astiaratkaisut
 • Tarvittavat kieliversiot lajittelutarroista, -ohjeista ja -oppaista
 • Alan ympäristösertifikaattien mukainen toiminta
 • Työntekijöiden lajittelukoulutukset eri kielillä
 • Ympäristöraportointi
 • Ympäristöhuollon jatkuva kehitys

Lue jo toteutuneesta yhteistyöstämme