Skip to content

Mahdollistamme ja edistämme kiertotaloutta. Kehitämme yhdessä asiakkaidemme kanssa tehokkaita ratkaisuja ja palveluita, joilla saadaan kaikki mahdollinen kierrätettyä hyötykäyttöön ja luonnonvarat riittämään.

Etsimme jätteelle parhaan mahdollisen hyötykäytön ja olemme luotettava uusioraaka-aineiden ja kierrätyspolttoaineiden toimittaja pääosin suomalaiselle teollisuudelle. Olemme varma julkisen sektorin palvelun tuottaja. Tekemistämme leimaa vastuullisuus, asiakaskeskeisyys, logistinen tehokkuus ja kannattavuus. Tavoitteenamme on edistää alalla terveitä liiketoiminnan muotoja ja markkinataloutta.

Toimintamme tähtää haitallisten ympäristövaikutusten minimointiin ja perustuu kestävän kehityksen periaatteisiin – huomioimme huomisen haasteet jo tänään. Olemme sitoutuneet toiminnassamme energiatehokkuuteen ja korvaamaan fossiilisia polttoaineita uusiutuvilla. Tuottamamme palvelut ja toimittamamme materiaalit ovat asiakkaan kanssa yhteisesti sovitun mukaisia. Kehitämme alati toimintaamme ja tuotteitamme pystyäksemme tulevaisuudessa vastaamaan asiakkaidemme kasvaviin odotuksiin ja vaatimuksiin.

Remeo Oy tarjoaa yhteistyökumppaneilleen kannattavuutta ja kasvua. Yhteisenä tavoitteenamme on toimiva ja kilpailukykyinen valtakunnallinen yhteistyöverkosto.

Onnistumisemme perustuu yritteliäisyyteen. Henkilöstömme on omistautunut ja meillä on työtehtäviimme tarvittava pätevyys. Työyhteisömme on turvallinen ja viihtyisä: meillä vallitsee avoin ja kannustava työilmapiiri. Täytämme aina lain ja viranomaisten asettamat vaatimukset ja noudatamme Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry:n eettisiä sääntöjä.

Tavoitteiden saavuttamiseksi yhtiössämme toteutetaan ISO 9001- ja ISO 14001 -standardien mukaista laadunhallinta- ja ympäristöjärjestelmää, mukaan lukien ETJ+-energiatehokkuusjärjestelmä.

Lue lisää sertifikaateistamme täältä!

Johan Mild
Toimitusjohtaja
Remeo Oy