Skip to content

Hoiva- ja terveyspalvelut ovat Suomessa erittäin merkittävä toimiala, koska suomalaiset ikääntyvät ja hoivantarve kasvaa.

Vuonna 2020 käyttöön otettavan uuden sote-mallin myötä on tavoitteena tarjota laadukkaasti ja yhdenvertaisesti sosiaali- ja terveyspalveluja. Uudistuksen yksi vaikutus on se, että jatkossa kiinnitetään huomiota yhä tehokkaampaan toimintamalliin, jonka toteuttamista ympäristöhuoltoyhtiöt ovat omalta osaltaan tukemassa turvallisesti ja asiantuntevasti.

Terveydenhuollon jätehuolto ammattimaisesti

Suurin osa hoitotyössä syntyvistä jätteistä koostuu asiakkaiden hoitoon liittyvistä kertakäyttötuotteista. Tällaisia ovat esimerkiksi leikkausliinat, tutkimuspöytien suojat ja kertakäyttökäsineet.

Lääkejäte ja terveydenhuollon vaaralliset jätteet

Hoiva- ja terveyspalveluille ominaisia jätteitä ovat myös vaaralliset jätteet kuten lääkejätteet, tartuntavaaralliset jätteet, joita ovat tarttuvia tauteja sisältävät jätteet, sekä tapaturmavaaralliset jätteet, mm. terävät esineet.

Terveydenhuollolle muita tyypillisiä vaarallisia jätteitä ovat kemikaalit, paristot, akut ja elohopea. Näiden ohella toimialalla syntyy lisäksi tietosuojajätettä, jonka asianmukainen käsittely on samoin erittäin tärkeätä.