Skip to content

Remeo tarjoaa kattavia lokahuoltopalveluja yrityksille sekä liike- ja asuinkiinteistöille. Voimme hoitaa kiinteistöjen viemärihuolto- ja märkäimupalvelut sekä viemärien kuvaukset ja pesutyöt tehokkaasti ja joustavasti asiakkaiden tarpeiden mukaan.

Viemärihuolto

Viemärinhuoltopalvelut pitävät sisällään viemärien avaukset, pesut ja sulatukset sekä salaojien puhdistukset ja tierumpujen sulatukset. Hoidamme myös yrityksille ja julkiselle sektorille räätälöityjä erikoistöitä.

Palvelemme seuraavilla alueille: Ylivieska, Seinäjoki, Vaasa, Vihanti, Raahe ja Haapavesi.

Viemärin painehuuhtelu

Taloyhtiön viemärin painehuuhtelu poistaa putkistosta veden kulkua haittaavia tukoksia ja kertymiä. Huuhtelussa viemäriputkeen syötetään puhdistusletku, joka suihkuttaa putkiston seiniin vettä kovalla paineella ja irrottaa lian putken pinnalta. Painehuuhtelu on tehokas tapa puhdistaa koko taloyhtiön putket tukoksista ja huuhtelu ei aiheuta asukkaille suuria haittoja.

Kaivoa huolletaan

Viemärin kuvaus

Remeo tekee kuntotarkastuksia, vian määrityksiä, luovutuskuvauksia uusille putkilinjoille sekä tarkastuskuvauksia. Viemärin kuvaus on hyvä keino selvittää viemärin kunto ja saada selville mitä ongelmia viemäriputkissa tarkalleen on. Kuvauksilla saadaan selkeä kuva siitä mitä toimenpiteitä viemäri kaipaa.

Palvelemme seuraavilla alueilla: Ylivieska, Seinäjoki, Vaasa, Vihanti, Raahe ja Haapavesi.

Märkäimu

Remeo tarjoaa asiakkailleen ammattitaitoisia märkäimupalveluja. Palvelumme kattaa esimerkiksi saostuskaivojen, umpisäiliöiden (lokasäilöt), pienpuhdistamoiden, kunnallisten puhdistamoiden sekä sadevesikaivojen tyhjennykset ja pesut.

  • Saostuskaivon tyhjennys ja pesu
  • Umpisäiliön puhdistus
  • Pienpuhdistamoiden ja kunnallisten puhdistamoiden tyhjennys ja pesu
  • Sadevesikaivon tyhjennys ja pesu

Palvelemme seuraavilla alueilla: Ylivieska, Seinäjoki, Vaasa, Lappeenranta, Vihanti, Raahe ja Haapavesi.

Pesutyö paineimuautolla

Remeo hoitaa paineimuautolla piha- ja jätealueiden pesuja sekä säiliöiden ja bunkkereiden pesuja.

Palvelemme seuraavilla alueilla: Ylivieska, Seinäjoki, Vaasa, Vihanti, Raahe ja Haapavesi.

Erotinhuolto paineimuautolla

Remeo hoitaa paineimuautolla hiekan-, rasvan- sekä öljynerottimet.

Palvelemme seuraavilla alueilla: Ylivieska, Seinäjoki, Vaasa, Lappeenranta, Vihanti, Raahe ja Haapavesi.