Skip to content

Panostamme vahvasti työpaikan turvallisuuteen, työterveyteen sekä työntekijöiden työkykyä ja -vireyttä edistävään toimintaan. Työympäristön kehittäminen on merkittävä osa työsuojelua ja se kuuluu oleellisesti jokaiseen päivään. Henkilöstön motivointi ja työturvallisuus muodostavat koko toimintamme rungon.

Remeon työturvallisuuspolitiikka

  • Kaikkien meille työtä tekevien turvallisuus, terveys ja hyvinvointi ovat yrityksellemme ensiarvoisen tärkeitä!
  • Yrityksemme on Nolla tapaturmaa -foorumin jäsen ja sitoutunut näkyvästi jatkuvaan turvallisuuden kehittämiseen. Pitkän tähtäimen tavoitteenamme on 0 tapaturmaa, johon pyrimme alentamalla tapaturmataajuutta 30 % vuodessa. Työpaikkamme on saanut Nolla tapaturmaa -foorumin työturvallisuuden tasoluokituksen III vuodelle 2017.
  • Tunnistamme henkilöstön turvallisuutta ja terveyttä uhkaavia tekijöitä kentältä saatujen turvallisuushavaintojen, säännöllisesti tehtyjen riskikartoituksien, turvallisuuskävelyjen, työterveyshuollon työpaikkaselvityksien ja työhyvinvointikyselyiden avulla.
  • Remeo Oy:n työntekijät ja laitoksillamme toimivat aliurakoitsijat on huolellisesti perehdytetty työn turvalliseen suorittamiseen ja he saavat säännöllisesti turvallisuusaiheista koulutusta. Edellytämme heiltä ja myös kuljetusaliurakoitsijoiltamme samoja turvallisia toimintatapoja kuin omilta työntekijöiltämme.
  • Remeo Oy:n työntekijät tiedostavat vastuunsa työn turvallisesta suorittamisesta ja ilmoittavat epäkohdista ja vaaratilanteista välittömästi esimiehelleen.
  • Kaikissa tärkeissä palavereissa ja tapahtumissa on aina mukana ajankohtaiset työturvallisuus-, työterveys- ja työhyvinvointiasiat.
  • Asenteemme työturvallisuuteen on vaativa ja kannustava – käytössämme on työturvallisuuden palkitsemisjärjestelmä.
  • Yrityksellä on työntekijöistä ja työnantajan edustajista koostuva ts-toimikunta joka kokoontuu vähintään kolme kertaa vuodessa. Kokouspöytäkirjat ovat kaikkien nähtävillä.
  • Noudatamme toiminnassamme työturvallisuuslakia ja sen nojalla annettuja asetuksia ja päätöksiä ja alalla sovellettavia työehtosopimuksia.
  • Noudatamme ISO 45001 -stardia ja olemme sitoutuneet toimintamme jatkuvaan kehittämiseen ja parantamiseen sertifikaatin säilyttämiseksi.