Skip to content

Panostamme vahvasti työpaikan turvallisuuteen, työterveyteen sekä työntekijöiden työkykyä ja -vireyttä edistävään toimintaan. Työympäristön kehittäminen on merkittävä osa työsuojelua ja se kuuluu oleellisesti jokaiseen päivään. Henkilöstön motivointi ja työturvallisuus muodostavat koko toimintamme rungon.

Remeon työturvallisuuspolitiikka

Työmies kuljettaa laatikkoa

  • Henkilöstömme turvallisuus, terveys ja hyvinvointi ovat yrityksellemme ensiarvoisen tärkeitä!
  • Yrityksemme on Nolla tapaturmaa -foorumin jäsen ja sitoutunut näkyvästi jatkuvaan turvallisuuden kehittämiseen. Pitkän tähtäimen tavoitteenamme on 0 tapaturmaa, johon pyrimme alentamalla tapaturmataajuutta 30 % vuodessa. Työpaikkamme on saanut Nolla tapaturmaa -foorumin työturvallisuuden tasoluokituksen III vuodelle 2017.
  • Tunnistamme henkilöstön turvallisuutta ja terveyttä uhkaavia tekijöitä kentältä saatujen turvallisuushavaintojen, säännöllisesti tehtyjen riskikartoituksien, turvallisuuskävelyjen, työterveyshuollon työpaikkaselvityksien ja työhyvinvointikyselyiden avulla.
  • Remeo Oy:n työntekijät ja laitoksillamme toimivat aliurakoitsijat on huolellisesti perehdytetty työn turvalliseen suorittamiseen ja he saavat säännöllisesti turvallisuusaiheista koulutusta. Edellytämme heiltä ja myös kuljetusaliurakoitsijoiltamme samoja turvallisia toimintatapoja kuin omilta työntekijöiltämme.
  • Remeo Oy:n työntekijät tiedostavat vastuunsa työn turvallisesta suorittamisesta ja ilmoittavat epäkohdista ja vaaratilanteista välittömästi esimiehelleen.
  • Kaikissa tärkeissä palavereissa ja tapahtumissa on aina mukana ajankohtaiset työturvallisuus-, työterveys- ja työhyvinvointiasiat.
  • Asenteemme työturvallisuuteen on vaativa ja kannustava – käytössämme on työturvallisuuden palkitsemisjärjestelmä.
  • Yrityksellä on työntekijöistä ja työnantajan edustajista koostuva ts-toimikunta joka kokoontuu vähintään kolme kertaa vuodessa. Kokouspöytäkirjat ovat kaikkien nähtävillä.
  • Noudatamme toiminnassamme työturvallisuuslakia ja sen nojalla annettuja asetuksia ja päätöksiä ja alalla sovellettavia työehtosopimuksia.
  • Otamme käyttöön vuoden 2018 aikana uuden, maaliskuussa julkaistavan ISO 45001 – turvallisuusjohtamisjärjestelmän periaatteet tavoitteena sen sertifiointi vuoden 2018 lopun – 2019 alun aikana.

Työturvallisuushavainto

Ilmoittamalla turvallisuushavainnoista voit vaikuttaa omaan työhösi ja sen työ- ympäristöturvallisuuteen. Ilmoitukset käsitellään järjestelmällisesti työnantajasi käyttämässä OP-verkkopalvelussa.

Tästä voit tehdä myös työtapaturmailmoituksen vakuutusyhtiölle kirjautumatta OP-vakuutuksen verkkopalveluun.

Työturvallisuuden taso 3 - 2017

Kysy lisätietoja

Asiakaspalvelumme palvelee arkisin klo 7.45 - 16.15 numerossa