Skip to content

Meillä Remeolla viihdytään – lue täältä lisää, miksi!

Turun ja Uudenkaupungin toimihenkilöt

Turun ja Uudenkaupungin alueen toimihenkilöt pääsivät kertomaan millaisena kokevat Remeo Oy:n ympäristötoimijana ja työpaikkana. Esille nousi monenlaisia näkökulmia, mutta yhteisenä sydämen asiana kaikki pitivät kehittymistä, uusien ajatusten esille tuomista ja materiaalien hyötykäytön parantamista kehittyvässä yhteiskunnassa.

Millä sanoilla kuvailisitte Remeo Oy:tä yrityksenä?

Remeo on kotimainen, joustava ja monipuolinen kasvuyritys, jossa on mahdollista kehittyä. Yrityksen ensisijaisena tavoitteena on olla mahdollisimman asiakaslähtöinen ja helposti lähestyttävä, vastuullinen yhteistyökumppani. Uudistuvassa kiertotalousmaailmassa kehittyvä ympäristöhuoltopalveluiden toimittaja.

Mitä yrityksen sloganin sanat Ajattele. Uudestaan. tarkoittavat teille?

Uudistaminen ja uudistuminen on kaikessa tekemisessä meille tärkeää. Tuttujenkin asioiden tarkasteleminen erilaisista näkökulmista tarjoaa usein uusia ideoita ja ajatuksia. Remeo haluaa saada aikaan parempia ja kehittävämpiä toimintatapoja.

Kiertotalouden toteutuminen on meille tärkeää. Tällä tarkoitamme sitä, että materiaalien hyötykäyttöön palautumisen lisäksi tarjoamme asiakkaillemme myös kokonaisvaltaista ymmärrystä tuotteen koko elinkaarelle. Ympäristöhuollon toimijana meidän pitää olla luovia ja kehittää alaa eteenpäin. Kiertotaloudesta pitää ottaa vastuu!

”Ympäristöhuolto on yksi näistä arkipäivän asioista, jossa uudet ratkaisut ovat monesti yllättävänkin lähellä ja helppoja. Kunhan joku vaan uskaltaa ajatella uudella tavalla”, summaa työnjohtaja Elina Naaralainen.

Missä asiassa yhteiskunta ja ympäristöhuolto kaipaavat mielestänne eniten kehittymistä? Missä on jo nyt onnistuttu?

Suomessa meillä on melko puhdasta ja luonto vähäroskainen. Ympäristöasiat ovat paljon esillä ja ihmisillä on halua kierrättää, mutta silti ympäristöopin tuominen jo varhaiskasvatukseen olisi hyvä uudistus.

Ihmisten on hyvä ymmärtää, että tavaroiden ostaminen tuo mukanaan myös vastuun tavaran asianmukaisesta kierrättämisestä tai hävittämisestä, mikä ei ole ilmaista. Paljon jätettä menee yhä edelleen poltettavaksi, vaikka materiaalin voisi hyödyntää kierrättämällä.
Osa ihmisistä on jo hyvin valveutuneita ja kuljettaa jätteitä pitkiäkin matkoja lähimmälle kierrätyspisteelle. Meidän tehtävänämme Remeo Oy:ssä on tehdä lajittelu mahdollisimman helpoksi asiakkaille.

”Asenteet kierrättämiseen ovat kehittyneet positiivisesti ilmastonmuutoskeskustelun vauhdittamana. Saamme jatkuvasti uusia valveutuneita asiakkaita, jotka valitsevat esimerkiksi ympäristöystävällisen Remeo MONI-palvelumme, jolla peruslajittelun voi tehdä omassa kotipihassa”, toteaa yksikönpäällikkö Timo Räsänen.

Mikä kierrättäminen on näkemyksenne mukaan kustannustehokkainta?

Muovijäte, pahvi ja energiajae ovat kustannustehokkainta ja parhaiten hyödynnettävää jätettä. Meidän tuleekin keskittyä muovin hyödyntämisratkaisuihin, ei kieltää niitä. Myös työmaiden lajittelua pitää kehittää pois sekajätteestä kohti enemmän puhtaita ja enemmän hyödynnettäviä jätejakeita.

Jätteiden käsittelyratkaisuista päätettäessä on hyvä tiedostaa, että materiaalin kerääminen ei ole kierrättämistä. Käsittelystä huolimatta materiaali ei häviä mihinkään eli seurauksena voi tulla myös ongelmallisia materiaaleja. Vaarallisten jätteiden saamista oikean käsittelyn piiriin pitäisi tehostaa.

Mitä toivotte tulevalta kesältä?

Aurinkoiset kesäkelit sopivat kaikille. Kuljettajatiimimme joutuvat työskentelemään merkittävän osan vuodesta haastavissa olosuhteissa, joten kesä on niin asiakas- kuin työturvallisuuden näkökulmasta hyvää aikaa. Toivottavasti saamme osallistua mahdollisimman moneen tapahtumaan ja keskusteluun, joissa voimme yhdessä edistää kiertotaloutta ja olla näin mukana ilmastotalkoissa.

Toivotamme kaikille asiakkaillemme lämmintä ja leppoisaa kesää, johon kuuluu paljon ulkoilua, iloista mieltä ja ympäristöasiat huomioivia kesätapahtumia!

Turun ja Uudenkaupungin alueen toimihenkilöt. (vas.) kiertotalouslähettiläs Kaisa Rajalaakso, työnjohtaja Ari Suojanen, työnjohtaja Elina Naaralainen, aluejohtaja Pasi Hurme, laitospäällikkö Sanna Matintalo, aluemyyntipäällikkö Juha-Pekka Mäkilä, aluemyyntipäällikkö Timo Sariola, aluemyyntipäällikkö Mikko Poutanen ja yksiköiden päällikkö Timo Räsänen.

Joonas Savolainen, työnjohto

Milloin aloitit meillä ja mitä teit aluksi?
Aloitin Remeolla syksyllä 2007 kuljettajan tehtävissä, ehdin olla töissä vajaan vuoden ennen opiskelujani Metropolian ammattikorkeakoulussa. Opiskelujeni ohella jatkoin töitä Remeolla lomilla ja satunnaisesti viikonloppuisin. Koulun jälkeen jatkoin työtä Remeolla ja melko pian pääsin siirtymään kuljettajan tehtävistä työnjohtoon.

Miten toteutat kiertotaloutta eli minkälainen on tyypillinen työpäiväsi?
Tyypillinen työpäiväni kuluu ajojärjestelytehtävien ja tällä hetkellä erilaisten kehitysprojektien merkeissä. Kiertotalous toteutuu, kun ohjataan asiakkaalta kerätyt materiaalit oikeaan jatkokäsittelypaikkaan ja yritetään saada päivittäiset ajot suoritettua mahdollisimman kustannustehokkaasti.

Mitä pidät työssäsi merkittävimpänä?
Ehdottomasti työn, työkalujen ja toiminnan kehittäminen.

Miksi viihdyt Remeolla?
Monipuolisuus, hyvä työilmapiiri ja työkaverit. Töitä on paljon ja tehtäviä laidasta laitaan. Olen mukana monessa kehitysprojektissa, jotka pitävät työpäivät mielenkiintoisina. Pitää osata sovittaa päivittäinen aikataulu työtehtävien ja palavereiden ympärille sopivaksi.

Miten kuvailisit Remeota yrityksenä?
Remeo tarjoaa hyvän työympäristön ja työvälineet. Remeo kuuntelee työntekijöitään ja pyrkii edistämään kiertotaloutta.

Johanna Järveläinen, asiakaspalvelu

Milloin aloitit meillä ja mitä teit aluksi?
Aloitin 16.9.2013 asiakaspalvelussa. Työtehtävät ovat kyllä muuttuneet paljon alkuajoista.

Miten toteutat kiertotaloutta eli minkälainen on tyypillinen työpäiväsi?
Asiakaspalvelussa on hyvin paljon erilaisia työtehtäviä. Tyypillinen työpäivä sisältää niin asiakkaiden neuvontaa kuin konkreettisia toimia asiakkaiden hyväksi. Päivittäisiin työtehtäviini kuuluu tilausten teko, uusien asiakkaiden perustaminen, laskujen korjaaminen, tarjousten antaminen asiakkaille, asiakkaiden neuvonta ja oikeastaan kaikkea maan ja taivaan väliltä.

Mitä pidät työssäsi merkittävimpänä?
Asiakaspalvelussa yhdistyy koko yrityksen toiminta ja tunnemme tästä syystä Remeon toimintaa hyvin laajasti. Olen saanut näiden 4,5 vuoden aikana tutustua jollain tasolla lähes kaikkien yksiköiden toimintaan. Minusta on hienoa, että saamme tukea yrityksen toimintaa näin laajasti yhdestä paikasta. Työskentelen pienessä toimistossa Lahdessa ja saan joka päivä ”käydä” eri paikoissa ympäri Suomen.

Miksi viihdyt Remeolla?
Minulla on aivan upeat työkaverit ja pidän siitä, että työpäivät ovat erilaisia. Turvan tuntua tuo myös tämän alan kasvu ja Remeon kasvutavoitteet sekä halu kehittyä.

Miten kuvailisit Remeota yrityksenä?
Kasvava yritys jolla on potentiaalia kasvaa isoksi ympäristöalan vaikuttajaksi. Yrityksellä on kova halu kehittyä ja uudistua vastaamaan ympäristöalan kasvavia markkinoita.

Janne Vehmaa, yrityksen johto

Milloin aloitit meillä ja mitä teit aluksi?
Aloitin vuonna 1999 Lappeenrannan yksikönpäällikkönä. Työskentelin välillä muutaman vuoden toisella alalla ja uudelleen aloitin kehitysjohtajana vuonna 2007.

Miten toteutat kiertotaloutta eli minkälainen on tyypillinen työpäiväsi?
Työpäivät ovat hyvin vaihtelevia, mutta on tärkeää pitää asiakkaat tyytyväisenä ja saada kerättyä mahdollisimman paljon puhtaita jätemateriaaleja kierrätykseen. Materiaalien laitoskäsittely ja niiden saaminen jatkojalostukseen on myös oleellinen osa työtäni.

Mitä pidät työssäsi merkittävimpänä?
Ihmisten kanssa työskentelyä – haasteiden ratkaisemista ja uuden kehittämistä.

Miksi viihdyt Remeolla?
Monipuolinen työ toimialalla, joka kehittyy vauhdilla. Olen ollut talon palveluksessa 17 vuotta ja ilmapiiri on ollut aina todella hyvä.

Miten kuvailisit Remeota yrityksenä?
Remeo on palveluhenkinen yritys, joka haluaa kasvaa sekä perinteisessä toiminnassa että uusilla tavoilla.

Kirsi-Marja Frank, myynti

Milloin aloitit meillä ja mitä teit aluksi?
Aloitin vuonna 2015 yritysmyynnissä.

Miten toteutat kiertotaloutta eli minkälainen on tyypillinen työpäiväsi?
Haastan asiakkaitani – nykyisiä ja potentiaalisia – hyödyntämään materiaalien erilliskeräystä kustannusten ja kierrätysasteen kautta.

Mitä pidät työssäsi merkittävimpänä?
Remeon kiertotalousosaaminen hyödynnetään ratkaisuina asiakkaan arjen haasteissa.

Miksi viihdyt Remeolla?
Meillä on mielettömästi monenlaista osaamista ja kokemusta ympäristöhuollon toimivista ratkaisuista ja meillä on hyvä draivi päällä, mikä taitaa välittyä asiakkaillekin päin! Minua inspiroivat innovatiiviset ja kehittämishaluiset työkaverit.

Miten kuvailisit Remeota yrityksenä?
Ks. edellinen kohta.

Kysy lisätietoja

Asiakaspalvelumme palvelee arkisin klo 7.30 - 16.00 numerossa