Skip to content

Remeo tarjoaa suurteollisuuden toimijoille asiantuntevia ja juuri kunkin tarpeisiin räätälöityjä jätehuoltoratkaisuja, joiden avulla ne voivat toteuttaa jätehuoltonsa kustannustehokkaasti sekä omien laatu- ja ympäristötavoitteidensa mukaisesti.

Remeon tavoitteena on tuottaa kaikki ympäristöhuollon palvelut 24/7 teollisten asiakkaiden tarpeiden pohjalta ratkaisukeskeisesti, turvallisesti ja laadukkaasti. Ymmärrämme, että teollisten toimijoiden prosessit vaativat täsmällisyyttä ja joustavuutta myös jätehuollon kumppanilta.

Remeo auttaa teollisuusyrityksiä mm.

 • Tukemaan keskeytyksetöntä prosessia 24/7
 • Ympäristöhuollon osalta materiaalivirtojen hallinnassa
 • Ylläpitämään turvallista, ajantasaista ja määräysten mukaista jätehuoltoa
 • Minimoimaan sekajätteen määrää
 • Varmistamaan vaarallisten jätteiden asianmukaisen keräyksen ja käsittelyyn toimittamisen
 • Parantamaan jätteiden hyödyntämismahdollisuuksia ja kierrätysastetta
 • Varmistamaan, että henkilöstöllä on tarvittava osaaminen
 • Huolehtimalla tarpeen- ja asianmukaisten keräysvälineiden saatavuudesta
 • Saavuttamaan laatu- ja ympäristötavoitteitaan
 • Laatimaan ja ylläpitämään tehokkaita jätehuolto- ja kierrätyssuunnitelmia
 • Seuraamaan jätemääriä ja -kustannuksia kehittämämme raportointityökalun avulla
 • Tehostamaan jätehuoltoa ja sen toimintamalleja yhteistyössä suurteollisuuden kanssa

Lue jo toteutuneesta yhteistyöstämme