Skip to content

Kumppanuus Remeon kanssa on kierrätystä arvostavalle Atria Suomen Nurmon yksikölle helppo ja kustannustehokas toimintapa. Remeo etsii Atrialle kokoajan edullisempia ja ympäristöystävällisempiä jätehuoltoratkaisuja.

Kustannustehokkaita ja vastuullisia jätehuoltoratkaisuja

Atrian Nurmon yksikön jätehuolto on ollut Remeon vastuulla jo 1980-luvulta saakka. Vuosien varrella yhteistyö on kasvanut täysipainoiseksi kumppanuudeksi. Viimeisimpänä jäteryhmänä Remeon hoidettavaksi siirtyivät Atrian vaaralliset jätteet. Yhteistyötä on laajennettu asteittain myös Atria Suomen muihin yksiköihin.

“Monesti iso toimija vaatii rinnalleen riittävän ison kumppanin”, toteaa Atria Suomen käyttöpäällikkö Timo Kalliomaa. “Jätehuoltopalveluiden toimittajista Remeo on parhaiten vastannut meidän tarpeisiimme. Se etsii alati muuttuvassa jätehuoltobisneksessä meille uusia, kustannustehokkaita ja vastuullisia tapoja päästä eroon jätteestä”, jatkaa Kalliomaa.

Kalliomaa sekä yhteistyösopimuksien laatimisesta vastaava Atria Suomen ostoinsinööri Timo Länsisaari ovat tyytyväisiä Remeon tarjoamiin palveluihin, joita on määrätietoisesti kehitetty koko yhteistyön ajan. Atrian kaltaiselle markkinajohtajalle on tärkeää, että jätehuoltopalvelujen tarjoaja on hyvämaineinen ja huolehtii oman osansa ketjusta moitteettomasti ja kustannustehokkaasti.

Kalliomaan mukaan eritysmaininnan ansaitsee Remeon hyvä raportointijärjestelmä, joka taas helpottaa Atrian raportointityötä ympäristöviranomaisille.

Mikään ei mene hukkaan

Atria pyrkii kaikessa toiminnassaan ympäristövastuullisuuteen. Atrian omat prosessit on rakennettu niin, että jätteeksi luokitellaan vain sellainen materiaali, jota Atria tai joku muu toimija ei voi hyötykäyttää omassa prosessissaan. Tuotantoprosessin sivutuotteita käytetään esimerkiksi eläinrehujen raaka-aineena.
Ympäristövastuullisuus näkyy jätehuollossa tehokkaana lajitteluna ja kierrätyksenä. Käytännössä Nurmon tuotantolaitoksista Remeon käsiteltäväksi tulee vain hyötykäyttöön kelpaamatonta jätettä.

“Lajittelemme jätteet yli kymmeneen erilaiseen jätejakeeseen. Suurimman osan – noin 90 prosenttia – jätteistä muodostavat kolme suurinta jätejaetta eli energiajae, poltettava jae ja biojäte”, Länsisaari laskeskelee.

Kaikkiaan Atrian Nurmon yksiköstä syntyy jätettä noin 3 500 – 4 000 tonnia vuodessa. Suuri osa jätteestä muodostuu erilaisista pakkausmateriaaleista. Atria hoitaa itse tuotannon jätevesistä erotetun jätevesilietteen kompostoinnin. Se on suurin kokonaisuus, joka ei kulje Remeon jätehuoltopalvelujen kautta.

Periaatteessa Atrian jätteet ovat puhtaita, sillä ne eivät sisällä raskasmetalleja tai ympäristömyrkkyjä. Haasteita jätehuollolle aiheutuu paloprosessiin sopimattomista jätejakeista, joissa on monesti suolaa, joka puolestaan aiheuttaa ongelmia polttokattilalle. Orgaanisten jätteiden välivarastointi taas saattaa aiheuttaa tuhoeläinongelmia, jollei sitä ole hoidettu kunnolla.

Jätelogistiikkaa yhteistyönä

Atrialla kaikki jätteet lajitellaan syntypaikoillaan eri jakeiden mukaisiin jäteastioihin. Pääasiassa jäteastioiden tyhjennyksestä jätepuristimiin ja keräyskontteihin vastaavat laitoksella öisin työskentelevän siivousyrityksen työntekijät, mutta joskus myös Atrian omat työntekijät käyvät tyhjentämässä jäteastioita.

“Tuotanto-osaston näkökulmasta hyvin ohjeistettu jätteiden lajittelu ja keräily toimivat oikein hyvin”, kehuu sikateurastamon työnjohtaja Marko Talso.

Lähes kaikki erilaisille jätejakeille tarkoitetut jätepuristimet on sijoitettu tuotanto-osastojen yhteyteen. Vaikka puristin on ulkotilassa, sitä pystytään operoimaan sisältä. Silloin tuotannon jätteitä kuljettavan henkilön ei tarvitse välillä poistua puhtaasta elintarviketuotantoon tarkoitetusta tilasta.

Remeon autot käyvät tyhjentämässä tai vaihtamassa jätepuristimet ja -kontit sovitun aikataulun mukaan ja kuljettavat jätteet niille määrättyihin paikkoihin jatkokäsiteltäviksi. Suurin osa jätejakeista kerätään Remeon käsittelylaitokselle Ilmajoelle ja kuljetetaan sieltä edelleen jatkokäsittelyyn. Massapolttoon menevät jätteet sekä biojätteet kuljetetaan yhteistyökumppanilaitoksille ilman, että niitä kierrätetään oman käsittelylaitoksen kautta.

“Etsimme ja myös löydämme Atrian kaltaisille asiakkaillemme jatkuvasti uusia kustannustehokkaita ratkaisuja ja kanavia jätehuollon toteuttamiseen”, toteaa Remeon aluemyyntipäällikkö Timo Antila Seinäjoelta.

Biopuristin kokoaa orgaaniset jätteet

Jäähdytetty biopuristin Atrian Nurmon yksikössä

Aiemmin Atrian Nurmon tuotantolaitoksen prosesseista syntyvät orgaaniset jätteet kerättiin avokontteihin, jotka tyhjennettiin päivittäin. Tiheällä tyhjennysaikataululla pyrittiin ehkäisemään tuhoeläimistä johtuvia haittoja. Tästä käytännöstä aiheutui ylimääräisiä kuljetuskustannuksia ja päästöjä, koska kontteja jouduttiin kuljettamaan puolityhjinä.

Atrian toivomuksesta Remeo kehitti uudentyyppisiä orgaaniselle jätteelle sopivia biopuristimia, jotka ovat nestetiiviitä ja jäähdytettyjä. Muiden jätepuristimien tapaan nämä puristimet voidaan täyttää ja operoida sisätiloista, jottei niiden täyttäjien tarvitse tulla pois puhtaalta tuotantoalueelta. Uusien biopuristimien ansiosta orgaanisten jätteiden tyhjennysvälit ovat pidentyneet ja sitä kautta kuljetuskustannukset ovat pienentyneet. Tiiviit astiat ovat siistejä käsitellä ja vähentävät siivoustarvetta. Ne eivät myöskään houkuttele tuhoeläimiä.

Atria