Skip to content

Cityconin ja Remeon yhteistyö alkoi vuonna 2020 Cityconin halutessa löytää kumppani, joka pystyisi tarjoamaan kattavia jätehuoltopalveluita läpinäkyvästi, datavetoisesti ja joustavasti. Pitkäjänteinen työ on kantanut hedelmää, sillä kauppakeskusten kierrätysaste on noussut 71 %:sta 75 %:iin ja jätehuollon kustannukset pienentyneet 7,5 %:ia.

Kauppakeskuksille läpinäkyvää jätehuoltoa dataa hyödyntäen

Remeon palvelut ja osaaminen jätehuollon osalta ovat avittaneet meitä saavuttamaan kierrätysastetavoitteemme jo kahdessa kohteessa Suomessa. Yhteistyön avulla olemme päässeet paremmalle tasolle erityisesti jätehuollon seurantaa ja raportointia hyödyntäen, mikä on ollut meidän kannaltamme erityisen tärkeää muun muassa vastuullisuusstrategiamme toteuttamiseen liittyen”, kuvaa yhteistyötä Cityconin Operations Development Specialist Joakim Åkers.

Cityconin ja Remeon yhteistyö alkoi kokeiluna yhdessä Cityconin kauppakeskuksista, kunnes Remeo siirtyi vastaamaan Cityconin kaikkien Suomen kauppakeskusten jätehuollosta. ”Cityconilla painotettiin datan läpinäkyvyyttä, tiedon keräämistä sekä tiedolla johtamista, kun päätös yhteistyöstä syntyi. Pystyimme auttamaan nykytilan hahmottamisessa ja tavoitetasojen asettamisessa”, kertoo Remeon avainasiakaspäällikkö Kirsi-Marja Frank.

Viimeisten kolmen vuoden aikana Cityconin Suomen kauppakeskusten kierrätysaste on noussut 71 %:sta 75 %:iin ja samaan aikaan jätehuollon kustannukset ovat laskeneet 7,5 %.

Löysimme useita erilaisia keinoja asiakkaan tavoitteleman kierrätysasteen saavuttamiseksi lähtien lajitteluohjeista. Vantaan kierrätyslaitoksemme puolestaan mahdollistaa pääkaupunkiseudulla energiajakeelle 30 %:in kierrätysasteen”, avaa Frank pitkäjänteisen ja huikean kehityksen taustoja.

Kiinteistöjen jätehuoltoa kehitetään kolmikannassa

Yhteistyö on tiivistä kaikkien jätehuoltoon osallistuvien kesken; remeolaiset tapaavat säännöllisesti Cityconin kanssa laitekannan edustajan eli jätepuristimien ja -paalaimien toimittajaa, ja eri tahojen havainnot ja data yhdistetään jaetuksi tiedoksi ja ymmärrykseksi. Saadut tiedot auttavat muodostamaan kuvan Cityconista kokonaisuutena ja kauppakeskuksittain, mikä mahdollistaa parhaiden käytänteiden jakamisen ja ympäristöhuollon kehittämisen.

Kolmikantainen yhteistyö jätepuristintoimittajamme ja Remeon kanssa auttaa vähentämään ympäristövaikutuksiamme, sillä olemme voineet optimoida jäteastioiden tyhjennysajoja: olemme saaneet parannettua sekä tyhjennysfrekvenssejä että puristinten täyttöasteita”, kertoo Åkers yhteistyön tuloksista.

Citycon saa Frankilta runsaasti kehuja: ”Asiakas on valtavan kiinnostunut kehittämään toimintaansa ja haastaa myös meitä hakemaan uusia kehityskohteita. Cityconilla ollaan kiinnostuneita kokeilemaan uutta ja olemme yhteistyössä kehittäneet muun muassa raportointiamme entisestään.” Yhteistyön prosesseja ja seurannan työkaluja hiotaankin jatkuvasti yhdessä. Pyrkimyksenä on hakea vaikuttavia toimenpiteitä ja hyödyntää asiantuntijoita sopivissa kohdin, jolloin resurssien käyttö on tehokkaampaa.

Jätehuolto on merkittävä osa Cityconin vastuullisuusstrategiaa

Vastuullisuus on tärkeässä roolissa Cityconin toimintaa ja strategiaa. Kestävään arvoketjuun, kiertotalouteen ja luonnonvarojen kestävään käyttöön panostetaan ja poltettavan sekajätteen osuutta halutaan vähentää yhteistyössä kauppakeskusten vuokralaisten kanssa. Kaikille kauppakeskusten vuokralaisille tarjotaan jätehuoltokoulutusta, jonka Remeo järjestää räätälöityinä verkkokoulutuksina, yhteisinä lajitteluopastuksina, jätteiden keräyslaitteiden käyttökoulutuksina sekä tarpeen mukaan vuokralaisten omia keräyspisteitä kehittämällä.

Kierrämme säännöllisesti Cityconin kauppakeskuksissa ja keräämme tietoa jätehuollon kehitysmahdollisuuksista eri kohteissa. Käymme läpi huoltopihaa, jäteastioita ja astiamerkintöjä, ja keskustelemme havainnoista kauppakeskusten kiinteistöpäälliköiden kanssa. Vuokralaiset voivat olla meihin yhteyksissä matalalla kynnyksellä ja yhteinen kehitystyömme heidän kanssaan on aktiivista”, kuvailee yhteistyötä Remeon kiertotalouskoordinaattori Timi Sappinen.

Vastuullisuus- ja kestävyystavoitteissa olemme asettaneet kauppakeskuksissamme eri materiaaleille omat kierrätysastetavoitteet, joiden edistämisessä muun muassa Remeon kiertotalouskoordinaattorit ovat olleet hyvin keskeisessä roolissa. Tuotettu data ja yhteistyö kumppaniemme kanssa on ollut merkittävässä asemassa vastuullisuusraportointiimme liittyen”, kertoo Cityconin Åkers.

Remeon toiminta on herättänyt myös tunnustusta Cityconilta: viime joulukuussa Citycon myönsi Remeolle vuoden 2023 vastuullisuuspalkinnon. Myöntämisperusteluissa katsottiin, Remeo työskentelee jätehuollon parissa uudella ja innovatiivisella tavalla.

Lippulaivassa kierrätysaste huimat 81,74 %

Espoonlahdessa keväällä 2022 avattu kauppakeskus Lippulaiva on tuorein Cityconin ja Remeon yhteistyökohde. Uuden kauppakeskuksen avaaminen on monivaiheinen projekti, jossa myös jätehuolto tulee huomioida ja suunnitella osaksi kokonaisuutta.

Lippulaivan huoltopiha kerää kehuja Sappiselta: ”Tilava huoltopiha antaa meille paljon mahdollisuuksia jätteiden keräysastioiden sijoitteluun.” Kehitystyötä on viimeisen vuoden aikana tehty paljon: huoltopihan keräysvälineitä on vaihdettu parempien lajittelumahdollisuuksien saavuttamiseksi ja näin materiaalien kierrätystä on saatu lisättyä ja sekajätteen määrää vähennettyä. Teot puhuvat puolestaan: vuoden 2023 aikana kierrätysaste nousi 75 %:sta lähes 82 %:iin.

Cityconin Åkers kuvailee yhteistyötä Remeon kanssa tyytyväisenä: ”Yhteistyö on toimivaa, ohjausryhmäkäytäntö on hyvä ja Remeon henkilöstö on ollut aktiivista keskuksissamme. Tulevalta yhteistyöltä odotan jätehuollon kehitystä entisestään ja seuraavia askelia kohti toivottua kierrätysastetta.

 

Citycon

  • johtava kaupunkikeskusten omistaja ja kehittäjä, jolla on päivittäistavaravetoisia, monikäyttöisiä keskuksia Pohjoismaiden ja Baltian suurimmissa kaupungeissa. Keskuksissa yhdistyvät vähittäiskauppa, asuminen, toimistotilat, ravintolat ja kahvilat sekä terveydenhuollon, kulttuurin ja vapaa-ajan palvelut.
  • kauppakeskuksia 33, joista 9 sijaitsee Suomessa
  • Citycon Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinkiin vuodesta 1988 lähtien
  • Lue lisää Cityconista https://www.citycon.com/fi
Citycon