Skip to content

Turku Energian pääkonttorin ja varastotoimintojen muutto uusiin tiloihin oli mittava projekti, joka vaati huolellista suunnittelua ja valmistautumista. Vanhat tilat sijaitsivat Turun Sataman alueella ja olivat peräisin 60-luvulta, joten muutto aivan uusiin toimitiloihin tarjosi mahdollisuuden tehdä asioita paremmin ja turvallisemmin, myös jätehuollon saralla. Lue lisää siitä, miten järkevällä toimitila suunnittelulla tehostetaan yrityksen jätehuoltoa, toteutetaan vastuullisuustyötä ja helpotetaan työntekijöiden arkea.

Yhteiset kierrätyspisteet paransivat kierrätystä

Valmistautuminen muuttoon vaati paljon työtä, mutta samalla se avasi mahdollisuuden tarkastella ja parantaa toimintaa. Suunnittelutyö käynnistettiin jo vuosia ennen varsinaista muuttoa ja Remeolla oli ilo olla mukana vaikuttamassa jätehuollon toteutukseen. Keskeistä suunnittelutyössä oli miettiä, että miten uusista tiloista voitaisiin tehdä toimivia ja turvallisia sekä vastata työntekijöiden tarpeisiin. Yksi näkökulma oli jätehuollon suunnittelu aina toimistotiloista jätehuoneeseen ja sen tyhjennyttävyyteen asti.

Konkreettisia muutoksia toimintatapoihin oli mm. se, että työpistekohtaisista kierrätyksistä luovuttiin ja ne korvattiin yhteisillä kierrätyspisteillä käytävillä. Muutos paransi kierrätysastetta, sillä nyt Turku Energian tiloissa pystytään kierrättämään kaikki kierrätettävissä olevat jätemateriaalit. Vanhoissa tiloissa astiat oli sijoitettu sinne, minne ne mahtuivat.

Turku Energian kiinteistöpäällikköVille Kannisto otti Remeon mukaan jätehuollon suunnitteluun jo aikaisessa vaiheessa. Tämä mahdollisti mm. sen, että toimistorakennuksen jätetilan toimivuuden varmistamiseksi, suunnittelimme rampin, jonka kautta kuljettajamme pystyvät turvallisesti tyhjentämään jätteet”, Remeon avainasiakaspäällikkö Juha-Pekka Mäkilä kertoo.

Hyvät sisäkeräysastiat tehostavat lajittelua ja parantavat kierrätysastetta. Kuvassa Turun Energian lounastila.

Vaihtoehtoiset ratkaisut onnistuivat hyvän suunnittelun ansiosta

Suunnittelussa pyrittiin huomioimaan käyttömukavuus, turvallisuus sekä myös jätekuljettajan toiminta kohteessa. Pohdintaa aiheutti erityisesti haastava tontti, johon jouduttiin hakemaan erilaisia ratkaisuja, esimerkiksi täysikokoiset lavat eivät mahdu tontille, joten Turku Energialle tilattiin normaalia pienemmät lavat jätekeräystä varten. ”Hyvissä ajoin suunnittelemalla tämäkin onnistui”, JP kertoo.

Räätälöity verkkokoulutus osana henkilöstön perehdyttämistä

Remeon räätälöimä verkkokoulutus toimii osana Turku Energian lajittelutiedon jalkautusta ja perehdytystä henkilöstölle. Nykyinen henkilöstö on käynyt lajittelukoulutuksen läpi ja koulutus pyörii Turku Energian intrassa sekä tietoiskuja jaetaan yrityksen infotauluilla. Verkkokoulutuksen lisäksi Remeo on toteuttanut tiloissa paikan päällä kiertotalouskoulutuksen, jossa on käyty läpi kierrätysasioita sekä lajittelupisteiden paikkoja.

Materiaalit kiertoon ja kierrätyspolttoainetta energiatuotantoon

Osana Turku Energian ympäristötyötä on huolehtia siitä, että hukka minimoidaan ja jätteet kiertävät. Tällä hetkellä Turku Energian kierrätysaste on 75% ja tälle on tulevaisuudessa tulossa vielä nousua, kun metallijakeet siirtyvät myös Remeon lajittelun ja käsittelyn piiriin. Muutoksen myötä raportointi yhdistyy ja päästään lähes 100% hyödyntämisasteeseen.

Turku Energian edustajat vierailivat Remeon Vantaan kierrätyslaitoksella tutustumassa millaista on huipputeknologialla suoritettava materiaalinkäsittely. ”Tekisi hyvää kaikilla käydä materiaalinkäsittelylaitoksella ja nähdä se massa mitä laitoksella käsitellään. Jos kaikki nyt lajiteltava materiaali menisi kaatopaikalle, niin sehän tekisi isoa haittaa luonnolle. Tämä herättää.” Turku Energian Ville kertoo vierailustaan Remeon laitoksella.

Remeo ei vain kerää Turku Energian jätteitä vaan Remeo on myös yksi kierrätyspolttoaineen toimittajista energiayhtiön Naantalin voimalaitokselle.

Hyvissä ajoin tehty suunnittelu mahdollisti sen, että kustomoidut ratkaisut saatiin toteutettua aikataulussa. Kuvassa normaalia lyhyemmät vaihtolavat Turku Energian toivomassa värissä.

Millaista on ollut tehdä töitä Remeon kanssa?

Remeo on luotettava kumppani, jonka kanssa kehitysasioita saadaan eteenpäin nopeallakin aikataululla”, Ville kertoo. Turku Energialla ollaan tyytyväisiä yhteistyöhön ja heille tavoitteena ovatkin pitkäaikaiset kumppanuudet. Remeo ja Turku Energia pitävät ohjausryhmätapaamisia säännöllisesti 2-3 kertaa vuodessa, joissa käydään läpi sitä mitä on saatu aikaiseksi ja millaisia tulevaisuuden suunnitelmia tehdään. Tällä hetkellä suunnitelmissa on mm. laajempi jätehuollon koulutus koko henkilöstölle.

Turku Energian ympäristö- ja vastuullisuustavoitteissa hyvin järjestetty jätehuolto on osana ympäristötyötä

Turku Energian päämääränä on torjua ilmastonmuutosta, ja he ovat sitoutuneet Turun Kaupungin ilmastonmuutostavoitteisiin, jossa päätavoite on olla hiilineutraali vuoteen 2029 mennessä. Päästöjen vähentäminen on iso osa vastuullisuustyötä ja niiden vähentäminen onnistuu mm. investoimalla uusiin lämmöntuotannon ratkaisuihin.

Yhtenä vastuullisuuskulmana Turku Energialle se, että heidän asiakkaat tietävät toimivansa vastuullisesti, sillä he käyttävät toimijaa joka takaa puhtaan energiatuotannon. Tärkeä arvo on, että asiakas saa tarvitsemansa palvelut tietäen, että ne on vastuullisesti tuotettu. Tästä syystä Turku Energia varmistaa aina, että myös yhteistyökumppanit valitaan tarkoin valintakriteerein.

Vastuullisuustyöhön kuuluvat muutkin osa-alueet, kuten työturvallisuus ja henkilöstön hyvinvointi. Taloudellisten tavoitteiden osalta Turku Energia haluaa tehdä hyvää koko Turun alueella, olla yksi merkittävä osinkojen maksaja sekä luotettava ja turvallinen työnantaja. Näiden toimien lisäksi Turku Energia tukee muun muassa paikallista nuorisourheilua ja -työtä. Sponsorointikohteina ovat myös Pidä Saaristo Siistinä ry ja Luonnon Perintösäätiö.

Lue lisää Turku Energiasta heidän verkkosivuillaan.

”Turku Energian kiinteistöpäällikkö Ville Kannisto otti Remeon mukaan jätehuollon suunnitteluun jo aikaisessa vaiheessa. Tämä mahdollisti mm. sen, että toimistorakennuksen jätetilan toimivuuden varmistamiseksi, suunnittelimme rampin, jonka kautta kuljettajamme pystyvät turvallisesti tyhjentämään jätteet.” Remeon JP kertoo.

Turku Energia