Skip to content

Koronavirus vaikuttaa kotitalouksissa ja taloyhtiössä syntyvän jätteen määrään ja jäteastioiden painoon: kun ihmiset viettävät enemmän aikaa kotona, syntyvän jätteen määrä nousee. Tämän vuoksi kiinteä, oletuspainoon perustuva jätteenkäsittelymaksu ei enää vastaa kohonneita astiapainoja ja jätteenkäsittelykustannuksia. Näin ollen joudumme korottamaan jätteenkäsittelymaksuja tilapäisesti 15 prosentilla 1.4. alkaen. Korotus ei koske kaivolietteen käsittelymaksua.

Viranomaissuositusten mukaisesti teemme kevään ja kesän aikana tehostetusti jäteastioiden pesuja. Virustartunnan riskin ollessa normaalia korkeampi tulee pesun suorittajan suojautumiseen kiinnittää erityistä huomiota. Astiapesuja tekevät työntekijämme käyttävätkin mm. hengityssuojaimia, suojalaseja ja käsineitä. Lisääntyneiden kustannusten vuoksi veloitamme pesuista lisämaksun, jonka suuruus on 2 euroa/astia.

Kierrätyksen parantaminen ja materiaalien parempi hyödyntäminen on jatkuva tavoitteemme. Tavoitteen saavuttamiseksi teemme kehitystyötä ja investoimme jatkuvasti monipuolisempiin keräilyvälineisiin, laitoskäsittelyyn ja uusiutuvilla polttoaineilla toimivaan kuljetuskalustoon.

Työvoimakustannusten ja muiden operatiivisten kustannusten noustessa korotamme kuljetushintojamme ja keräilyvälinevuokria 1.1.2020 alkaen 7,9 %. Energiahyödynnettävien jakeiden ja biojätteiden käsittelymaksut nousevat paikkakuntakohtaisesti.

Pahvin maailmanlaajuinen hintojen pudotus on alkanut näkyä myös Suomessa, jonka vuoksi joudumme alentamaan pahvin hyvityshintoja.