Skip to content

Tarjoamme julkiselle sektorille monipuolisia ja asiantuntevia ympäristöhuollon palveluja, joiden avulla asiakkaamme sairaaloista valtion virastoihin voivat toteuttaa jätehuoltonsa vastuullisesti ja kustannustehokkaasti.

Palvelumme täyttää jätelain ja jätehuoltomääräysten vaatimukset. Autamme asiakkaitamme lajittelemaan ja kierrättämään kiinteistöissä syntyvät jätteet asianmukaisesti.

Asiakkainamme on esimerkiksi oppilaitoksia, liikelaitoksia, kunnallisia jätehuoltoyhtiöitä ja muita julkisia toimijoita.

Ratkaisut jätteiden käsittelyyn

Remeo tarjoaa erilaisia ratkaisuja jätteiden hyötykäyttöön joko materiaalina tai energiana jätteenlajittelukeskusten sekä käsittely- ja polttolaitosten kautta.

Remeo auttaa julkista sektoria mm.

  • Suunnittelemaan ja ylläpitämään turvallista, ajantasaista ja määräysten mukaista jätehuoltoa
  • Minimoimaan sekajätteen määrä ja lisäämään kierrätystä
  • Varmistamaan vaarallisten jätteiden asianmukainen käsittely
  • Huolehtimaan, että henkilöstöllä on tarvittava lajitteluosaaminen
  • Seuraamaan jätemääriä ja -kustannuksia sekä saavuttamaan ympäristötavoitteensa
  • Kehittämään jätehuoltoa ja sen toimintamalleja entistä paremmiksi