Skip to content

Eri toimialoilla on hyvinkin erilaisia haasteita, joihin osaamme kehittää tehokkaita ympäristöhuollon ratkaisuja. Katsotaanko yhdessä, miten te saatte jätteistänne kaiken mahdollisen hyödyn?

Ympäristöhuollon tarjoamisessa eri toimialoille meillä on pitkä kokemus ja sitä myötä vankka osaaminen. Teemme ratkaisuehdotuksen, jossa kaikki voittavat:

  • Oikein järjestetty ja suunniteltu jätehuolto on kustannustehokas ja vastuullinen ratkaisu.
  • Jätehuollon kustannukset ovat sitä pienemmät, mitä enemmän materiaalia saadaan uusiokäyttöön.
  • Jätteiden kierrättäminen takaisin hyötykäyttöön on välttämätöntä luonnonvarojen riittävyyden turvaamiseksi.

Käytännössä testattua tehokkuutta

Näemme asiakkaidemme kannalta tärkeäksi sen, että osaamme toimia ennakoivasti ja tukea heidän kiireistä arkeaan. Toimialakohtaisten ratkaisujen lisäksi on järkevää hyödyntää laajaa ja syvää ympäristöhuollon osaamistamme, mikä tarkoittaa käytännössä testattujen ja toimivien ratkaisujen hyödyntämistä monilla toimialoilla.

Lue lisää erilaisista ratkaisuistamme ja tuloksekkaasta yhteistyöstämme eri toimialoilla operoivien asiakkaidemme kanssa.

Toimintamme on aidosti asiakaslähtöistä, minkä myös omat asiakkaamme ovat huomanneet: saimme viimeisimmässä asiakastyytyväisyyskyselyssämme yleisarvosanaksi erinomainen. Asiakkaamme arvostivat erityisen korkealle asiakaspalvelumme ja yhteyshenkilöidemme toiminnan. Meitä pidetään myös vastuullisena ja asiantuntevana toimijana.

Lue lisää asiakastyytyväisyyskyselymme tuloksista.

Asiakastarinoita