Skip to content

Tutkimme asiakastyytyväisyyttämme alkuvuonna 2018 ja saimme erinomaisen arvosanan eli 74. Asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin alkuvuodesta 2018. Asiakastyytyväisyyden mittaamiseen käytettiin kansainvälistä NPS-työkalua, Net Promoter Score. Vastausprosentti oli 32.

NPS-arvosanaksi 74 eli selkeästi erinomainen

Remeo toteutti asiakastyytyväisyyskyselyn yritysasiakkailleen helmikuussa 2018. Kyselyssä oli mukana ensimmäistä kertaa nettosuositteluluku NPS, Net Promoter Score. Saimme arvosanan 74, mikä tarkoittaa selkeästi erinomaista.

NPS kertoo, miten todennäköisesti asiakkaat suosittelevat brändiä tai yritystä ystävilleen tai kollegoilleen. NPS-arvo vaihtelee arvojen -100 ja +100 välillä. Luku saadaan siten, että arvostelijoiden prosenttiluku vähennetään suosittelijoiden prosenttiluvusta. Yleisesti pistelukua 50 korkeammat tulokset määritellään erinomaisiksi.

Vastaajia asiakastyytyväisyyskyselyssä oli 69, vastausprosentti oli 32. Vastaajat jakautuivat seuraavasti: suosittelijat 74,2 %, neutraalit 25,8%, arvostelijat 0,0 %.

Minkälaisena yrityksenä meitä pidetään?

Pyysimme asiakkaitamme arvioimaan mm. minkälaisena yrityksenä he Remeota pitävät. Asteikko oli 1-4, jossa 4 oli paras ja 1 huonoin. Seuraavassa ovat arvosanat Remeosta yrityksenä:

Innovatiivinen 3,01
Vastuullinen 3,59
Asiakaskeskeinen 3,39
Asiantunteva 3,58
Luotettava 3,50

Kysymys ”Miten hyvin seuraavat ominaisuudet vastaavat mielikuvaasi Remeo Oy:stä yrityksenä?” Asteikko 1 – 4, josta 1=erittäin huono ja 4=erittäin hyvin

Miten osaamme palvella?

Tutkimme myös asiakkaidemme käsitystä palvelustamme. Paras arvosana oli 4 ja huonoin 1. Saimme seuraavat arvosanat:

Yhteyshenkilön toiminta 3,69
Asiakaspalvelun toiminta 3,60
Toiminnan täsmällisyys 3,29
Keräysvälineiden toimivuus 3,45
Laskutuksen oikeellisuus 3,48
Aktiivisuus jätehuollon kehittämiseksi 3,19
Aktiivisuus yhteydenpidossa 3,21

Kysymys ” Miten palvelemme organisaatiotasi eri osa-alueilla? Asteikko 1 – 4, josta 1=erittäin tyytymätön ja 4=erittäin tyytyväinen

Mitä meistä sanotaan?

Halusimme antaa asiakkaillemme myös mahdollisuuden jättää vapaita kommentteja. Keräsimme tähän alle muutamia niistä.

”Hyvää työtä, jatkakaa samaan malliin.”

”Saamani palvelu on kaiken kaikkiaan ollut kiitettävää. Jätehuolto on toiminut ajallaan ja sovitusti. Asiakaspalvelun tavoitettavuus hyvä. Avun saanti lisäpalveluita tilattaessa ollut nopeaa ja sujuvaa. Kiitettävän laaja palvelutarjonta.”

”Remeon kanssa on ilo tehdä yhteistyötä.”

Takaisin listaukseen