Skip to content

Remeo Oy:n jätehuoltosuunnitelmat auttavat asiakkaitamme keräämään ja lajittelemaan jätteitään tehokkaammin. Suunnitelmien tavoitteena on vähentää sekajätteen määrää ja auttaa roskia löytämään tiensä entistä paremmin oikeisiin astioihin. Näin voidaan taata kaikille jätejakeille mahdollisimman korkea kierrätysaste sekä pienemmät kustannukset.

Asiantuntevissa ja kattavissa jätehuoltosuunnitelmissa kartoitetaan jätehuollon nykytilanne, jolloin saadaan kokonaiskuva kiinteistön jätehuollosta sekä siihen liittyvistä kehityskohteista. Kartoituksen pohjalta laaditaan selkeä lista konkreettisista parannusehdotuksista, joiden avulla voidaan kehittää jätehuoltoa tehokkaammaksi ja säästää niin kustannuksia kuin luontoa.

Jätteiden lajitteluohjeet konkreettisesti ja selkeästi

Jätehuoltosuunnitelma voi sisältää konkreettisia vinkkejä ja ohjeita esimerkiksi liittyen jätteiden lajitteluohjeisiin, jäteastioiden määrään, jätetilojen sijaintiin, jätteiden tyhjennysväleihin, kuljetuksiin, oheistuksiin, opasteisiin sekä monipuolisiin ja hyödyllisiin jätealan koulutuksiin. Myös jätehuoltoon liittyvien tehtävien, vastuiden ja valtuuksien määrittely on olennainen osa kattavaa jätehuoltosuunnitelmaa. Lisäksi jätehuoltosuunnitelma huomioi aina myös viranomaismääräykset sekä asiakkaan kustannustavoitteet.

Jätehuollon suunnittelu kaiken kokoisille yrityksille

Jätehuollon suunnittelu voidaan toteuttaa kaikissa yrityksissä koosta ja toimialasta riippumatta. Jätehuoltosuunnitelmaa voidaan käyttää myös ohjausryhmätoiminnan apuvälineenä ja sitä voidaan myöhemmin helposti päivittää jätelain, laatu- tai ympäristösertifikaattien, jätehuollon tavoitteiden tai yrityksen toimintaympäristön muuttuessa. Päivityksen yhteydessä on hyvä myös tarkistaa keräysastioiden kunto sekä jätehuoltopalvelujen ajantasaisuus.

Jätehuollon kehitys tuo säästöjä ja nostaa kierrätysastetta

Jätehuollon onnistumisessa on oleellista, että yrityksen henkilökunta kokee ympäristöasiat positiiviseksi ja sitoutuu jätteiden lajitteluun. Jätehuollon kehittämiseen ja henkilökunnan kouluttamiseen kannattaa siis panostaa, sillä jätteiden kierrätysasteen nostaminen laskee jätehuollon kustannuksia merkittävästi.

Tehdään yhdessä yrityksellenne jätehuoltosuunnitelma, joka auttaa säästämään niin kustannuksia kuin luontoa.