Skip to content

Toimintaamme auditoidaan säännöllisesti ja meillä on pitkä historia sertifioidun toiminnan kehittämisessä. Keskeisimpiä meille myönnettyjä sertifikaatteja ovat ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 sekä ETJ+, joista ensimmäiset olemme saaneet jo vuonna 2010.

Sertifioidun toiminnan merkitys myös asiakkaillemme ja muille sidosryhmillemme on tärkeää. Niiden avulla voimme osoittaa, että toimintamme on järjestelmällistä ja kehittämistyömme on tavoitteellista. Sertifioitu toiminta näkyy asiakkaillemme vastuullisena, loppuun asti hiottuna ja kustannustehokkaana prosessina.

ISO 9001

ISO 9001 on kansainvälinen laadunhallintajärjestelmä. Lyhenne ISO tulee nimistä International Organisation for Standardisation, joka on kansainvälinen sertifiointeja myöntävä taho, joka edustaa noin 130 maata. ISO 9001:2015 on vahvistettu eurooppalaiseksi standardiksi vuonna 2015. Remeo on auditoinut toimintansa tämän vahvistetun standardin mukaisesti. ISO 9001:2015 korostaa organisaation toimintaympäristöä, johtajuutta, riskilähtöisyyttä, laadunhallinnan periaatteita, prosessilähtöisyyttä ja palvelun tuottajia.

Katso sertifikaatti →

ISO 14001

ISO 14001 on kansainvälinen yleinen ympäristöhallinnan järjestelmä. ISO 14001:2015 on vahvistettu eurooppalaiseksi standardiksi vuonna 2015. Remeo on auditoinut toimintansa tämän vahvistetun standardin mukaisesti. ISO 14001:n mukaan yrityksen tulee noudattaa lainsäädäntöä, tunnistaa organisaation aiheuttamat ympäristövaikutukset sekä asettaa päämääriä ja tavoitteita ympäristövaikutustensa pienentämiseksi. ISO 14001:2015 korostaa ympäristöasioiden sisällyttämistä yrityksen strategiaan, ja siinä korostuu riskilähtöinen ajattelutapa.

Katso sertifikaatti →

ISO 45001

ISO 45001 -standardi on kansainvälinen työterveyden ja työturvallisuuden johtamisjärjestelmä, joka antaa organisaatiolle järjestelmällisen, kansainvälisesti todennetun turvallisuusjohtamisen viitekehyksen. Standardin avulla voidaan kehittää yrityksen turvallisuuskulttuuria sekä vähentää tapaturmia ja sairauspoissaoloja.

Katso sertifikaatti →

ETJ+

Energiatehokkuusjärjestelmä ETJ+ on yleinen energiatehokkuuden johtamisjärjestelmä. ETJ+ sisältää ISO 50001 -standardin mukaiset vaatimukset energiakatselmuksista. Remeon energiatehokkuusjärjestelmä ETJ+ on myönnetty alun perin vuonna 2015, ja sen mukaisia vaatimuksia auditoidaan säännöllisesti. Järjestelmän avulla varmistamme systemaattisen menettelyn, jonka avulla parannamme toimintamme energiatehokkuutta jatkuvasti konkreettisilla toimenpiteillä.

Katso sertifikaatti →

ISO 9001 = ISO 14001 ISO 45001