Skip to content

Remeo sai kunnian aloittaa Stockmannin uutena ympäristöhuollon kumppanina kesäkuussa 2023. Jo muutamien kuukausien yhteistyön tuloksena on Helsingin keskustan Stockmann-tavaratalon 81%:n kierrätysaste, joka on hieno parannus edellisvuoden jo erinomaiseen 75 %:n kierrätysasteeseen. Tämän on mahdollistanut sujuva haltuunotto sekä Remeon Vantaan materiaalinkäsittelylaitos.

Stockmann on tunnettu näky suomalaisessa katukuvassa ja monelle tuttu ostospaikka. Stockmannilla on halu kehittää jätehuoltoaan eteenpäin, ja Remeo valikoitui uudeksi jätehuollon kumppaniksi Stockmannin Helsingin keskustan tavarataloon ja jakelukeskukseen Tuusulaan. Kesällä käynnistyneen yhteistyön myötä Stockmann pääsee tutustumaan Remeon tarjoamiin jätehuollon uusiin ratkaisuihin. Tutustu alta yhteistyöhömme lisää!

Pohjatyö avain erinomaiselle yhteistyön aloitukselle

Yhteistyö Stockmannin ja Remeon välillä on toistaiseksi tuore, ja erityiskiitosta Remeo saa siitä, että jätehuollon haltuunotto oli erityisen onnistunut.

Yhteistyömme käynnistyi juuri ennen kesälomia, ja toiveemme oli, että muutos ei näkyisi arjessamme. Kaikki sujui hienosti, ja olemme nyt tilanteessa, jossa arki rullaa hyvin”, summaa Stockmannin Facility Services and Environment Manager Susanna Segercrantz.

Remeon Head of Customer Success Veera Mokkila nyökyttelee mukana. ”Säännölliset palaverit, selkeä jätehuollon kokonaisuus ja yhteyshenkilöt olivat tiedossa. Nämä mahdollistivat sujuvan haltuunoton. Voisi sanoa, että palikat olivat kohdallaan,” Veera hymyilee.

Erityisesti Susanna korostaa hyvän pohjatyön ja exceleiden tärkeyttä, joiden avulla kaikki yksityiskohdat keräysvälineineen, tyhjennysrytmeineen ja yhteyshenkilöineen olivat tiedossa. Myös selkeä ja avoin viestintä oli yksi onnistuneen tekemisen pilareista. ”On tärkeää, että Remeo tietää Stockmannin odotukset, jotta yhteistyö toimii hyvin”, Susanna kertoo.

Syksyn asiakastyytyväisyyskyselyssä Stockmann antoi Remeolle kokonaisarvosanaksi 60, josta olemme erityisen ylpeitä.

Toimiva jätehuolto on kriittistä toiminnan kannalta

Toimiva jätehuolto on kriittistä tavaratalon toiminnan kannalta. Stockmannin Helsingin keskustan tavaratalo on omalla tavallaan haastava, sillä tilat ja hissiaulat ovat pieniä, ja hätäpoistumistiet tulee aina pitää avoimina. Historialliset tavaratalokohteet ovat erilaisia, kuin modernit kauppakeskustilat, jotka on voitu suunnitella aivan eri tavalla toiminnallisuuksien kannalta,” Susanna kertoo.

Jotta yhteistyö saadaan toimimaan mahdollisimman saumattomasti, kohdetutustumiset ja oikeiden toimintatapojen varmistaminen ovat erityisen tärkeitä. Tavaratalojen lisäksi toimiva jätehuolto on kriittistä Stockmannin jakelukeskuksessa, jossa toiminta hidastuu, jos pahvi ei kulje pahvikuljettimessa puristimeen.

Raportointijärjestelmä sekä kehittyvä teknologia auttaa ja kehittää tekemistä

Stockmann-tavarataloissa kiinteistökoordinaattorit huolehtivat jätehuollon toimivuudesta käytännön tasolla. Heille järjestettiin yhteistyön alkumetreillä koulutus Remeon raportointijärjestelmään sekä muihin ajankohtaisiin aiheisiin liittyen. Tavoitteena paljon tykätyllä koulutuksella oli, että jokainen osaa käyttää Remeon raportointijärjestelmää ja hyödyntää sitä omassa työssään.

Erityiskiitosta datasta ja kehityksestä saa Helsingin keskustan tavaratalossa oleva Europressin punnitseva kippilaite, joka mahdollistaa sen, että jokainen kiinteistössä toimiva yritys punnitsee omat biojätteensä. Punnitsemisen lopputuloksena saadaan tietoa siitä, kuinka paljon biojätettä kukin toimija tuottaa. Ilman Europressin punnitsevaa kippilaitetta jätevolyymit perustuvat arvioihin.

Helsingin Stockmann-tavaratalossa sijaitsevaan punnitsevaan kippilaitteeseen ovat pian tulossa tutustumaan myös kauppakeskuskollegat Stockmann-konsernin ulkopuolelta.

Remeon käsittelylaitos nosti kierrätysasteen yli tavoitteiden

Remeon Vantaan huippumoderni käsittelylaitos käsittelee muun muassa kaupan energiajakeen puhtaiksi uusiomateriaaleiksi suomalaisen teollisuuden tarpeisiin. Ilman laitoskäsittelyä energiajae päätyisi suoraan energiahyödyntämiseen ilman jatkolajittelua, mutta laitoksen ansioista energiajakeesta saadaan lähes 30 % enemmän materiaalia takaisin kiertoon! Vantaan laitoksen energiajakeen linjastolle päätyvät myös Stockmannin Helsingin-tavaratalon ja Tuusulassa sijaitsevan jakelukeskuksen energiajakeet.

Historiallisen Helsingin keskustan tavaratalon kierrätysastetavoite on 75 %, ja viime vuonna tavaratalossa päästiin 75,3 %* kierrätysasteeseen. Remeon käsittelylaitoksen avulla tätä jo hyvää lukua saatiin nostettua jopa upeaan 81,16 %:in*! (*Huom. kyseessä Stockmannin itse operoima jätehuolto Aleksanterinkadun kohteessa ilman rakennusjätettä. Kierrätysdata Remeon osalta on kesä-syyskuulta 2023).

75% on jo hyvä kierrätysaste ja siitä numeroiden ruuvaaminen paremmaksi on isompi ja vaikeampi juttu. Syntypaikkalajittelu on aina ensisijainen tekemisen keino ja se on Stockmannilla jo erinomaisella tasolla. Joten se, että Remeon käsittelylaitoksen myötä pystyimme nostamaan kierrätysasteen 81,16 %:iin, on erinomainen parannus!” Susanna iloitsee.

Stockmannin itse operoima jätehuolto toimipisteiden kierrätysaste kesä-syyskuu 2023.

Kierrätys Helsingin keskustan tavaratalossa on jo huippuunsa viritetty, ja isoja materiaalivirtoja sieltä on enää mahdotonta löytää, Susanna vielä painottaa.

Susanna ja Stockmannin edustajat vierailivat Remeon käsittelylaitoksella tutustumassa siihen, miltä nykyaikainen materiaalinkäsittely näyttää. ”Automatiikka on tulevaisuuden juttu, joka tulee lisääntymään. On hienoa, että juuri tällaisella tekemisellä saadaan tehtyä loppusilaus kierrätykselle. Teknologia tarkistaa vielä viimeiset inhimilliset virheet,” Susanna sanoo tyytyväisenä.

Remeon Vantaan kierrätyslaitosta lohkovat lajittelulinjastot, jossa robotit ja optiset erottelijat lajittelevat materiaalit puhtaiksi kierrätysraaka-aineiksi.

Katse tulevaisuudessa

Asiakkuudesta vastaava Veera kertoo, että Stockmannin ja Remeon tulevaisuuden suunnitelmissa visioidaan jo kehitysprojekteista ja ideoidaan uutta. Lisäksi tulevaisuuden koulutustarpeita ja koulutusmateriaaleja kehitetään Stockmannin tarpeiden mukaan.

Stockmann on tehnyt vuosia vastuullisuustyötä määrätietoisesti ja laaja-alaisesti päästöjen vähentämisestä sosiaaliseen ja taloudelliseen vastuuseen. Stockmannin vuoden 2022 vastuullisuusraportissa mainitaan, että Stockmann on sitoutunut tekemään parhaansa edistääkseen kestävää kehitystä tukevia valintoja, vähentääkseen negatiivisia ympäristövaikutuksia ja vahvistaakseen sosiaalista hyvinvointia koko liiketoiminnassaan.

Stockmann kehittää toimintaansa päästöjen leikkaamiseksi ja ilmastoriskien vähentämiseksi monin tavoin, muun muassa vähäpäästöisillä materiaalivalinnoilla, tehostamalla energian- ja vedenkulutusta sekä huolehtimalla jätteiden lajittelusta ja kierrätyksestä. Stockmann-konserni on allekirjoittanut Science Based Targets initiative (SBTi) -sitoumuksen hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteiden asettamiseksi Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti.

Stockmann-konserni on sitoutunut toimimaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ja vastuullisuustyötä ohjaavat YK:n kestävän kehityksen tavoitteet sekä konsernin vastuullisuussitoumukset.

Stockmannin vastuullisuusstrategia vuosille 2022–2025 kertoo, että yhtenä fokuksena on resurssiviisas vähittäiskauppa. Tähän sitoutuu ympäristövastuullisuus, jonka alla kiertotalous toimii. Stockmannin toiminta-alueella kiertotalous on suuri kokonaisuus, johon kuuluu jätemateriaalien kierrätyksen lisäksi olennaisesti myös tuote- ja palvelutarjonta.

Susanna kertoo, että Stockmannin CO2-laskennassa jätehuolto on pieni osa kokonaisuutta, mutta pienetkin osat ovat tärkeitä. Jätehuoltoa on hoidettu pieteetillä pitkään ja sen kehityksessä pyritään aina eteenpäin.

Lähde: https://report.stockmanngroup.com/vuosi2022//pdf/Stockmanngroup_vastuullisuus_2022.pdf.

 

Haluatko nostaa oman organisaatiosi kierrätysastetta? Ota yhteyttä!

Stockmann