Skip to content

Veholla vastuullisuus on osa arkipäivää ja yritys tähyää tulevaisuuteen kaikessa tekemisessään. Jätehuolto on suuressa roolissa Vehon ympäristötavoitteiden saavuttamisessa ja yritys ideoikin jatkuvasti keinoja kiertotalouden toteuttamiseksi yhteistyössä Remeon kanssa.

Ohjausryhmä kehittää keinoja kiertotalouteen

Veho ja Remeo aloittivat yhteistyön vuonna 2011. Alusta alkaen yhteistyön yksi tärkeä ulottuvuus on ollut ohjausryhmätyöskentely. Yritysten välinen ohjausryhmä kokoontuu neljä kertaa vuodessa sopimaan yhteistyön selkeistä tavoitteista, aiheista ja muista yksityiskohdista sekä käymään läpi edellisen vuosineljänneksen tuloksia. Ryhmän tavoitteena on myös peilata liiketoiminnan tavoitteita ympäristöhuoltoon.

“Ohjausryhmätyöskentelyn tärkeimpänä antina pidän sitä, että olemme yhdessä kehittäneet yhteistyötämme. Käymme myös esimerkiksi läpi, että olemmeko osanneet kierrättää, minkälaista palautetta olemme saaneet ympäristöasioista ja olemmeko osanneet ratkaista esiin nousseita ongelmia. Niitä ei juurikaan enää yhteistyön alun jälkeen kyllä ole tullut”, kertoo Vehon hankintapäällikkö Jukka Mäkinen.

 

Ohjausryhmässä on myös keksitty uusia keinoja lajittelutietoisuuden kasvattamiseksi. Jatkuvan tiedottamisen ja kouluttamisen lisäksi ohjausryhmä huolehtii myös erilaisista tempauksista, joista yksi mieleenpainuvimmista oli loppuvuodesta 2013 toteutettu Vehon sisäinen, valtakunnallisesti toteutettu Suurin pudottaja -kilpailu. ”Kilpailulla tähdättiin pysyvään toimintamalliin, ja voittaja oli se tiimi, joka onnistui pudottamaan jätemääriään suhteellisesti eniten. Palkintopallisijat matkasivat Poriin, Jyväskylään ja Kouvolaan”, muistelee Mäkinen.

Jätehuolto on isossa roolissa

Veholla vastuullisuus on toiminnan keskiössä ja jätehuolto on suuressa roolissa ympäristötavoitteiden saavuttamisessa. Tavoitteena on ollut jo vuosien ajan nollapäästötaso, mikä tarkoittaa sekajätteen osalta sitä, ettei jätettä tule lainkaan.

“Kun aloitimme yhteistyön Remeon kanssa, sitouduimme vähentämään sekajätteen määrää noin neljänneksen verran. Tässä onnistuimme niin hyvin, että kolmen vuoden tavoite täyttyi jo ensimmäisen vuoden aikana”, Mäkinen kertoo.

Mäkinen valottaa radikaalia pudotusta sekajätteen määrässä konkreettisten lukujen avulla: kuuden vuoden takaisista 17 prosentin luvuista on laskeuduttu viime vuonna jo kuuteen prosenttiin. ”Ja se on paljon meidän jätemäärissämme”, Mäkinen toteaa.
Joka vuosi ympäristötavoitteita tarkistetaan ja samalla myös valitaan jäteteema, johon erityisesti panostetaan. Vuosina 2016 – 2017 teemana oli vaarallinen jäte.

“Tässä on kuitenkin muistettava se, että määrien seuraamisessa on tarkasteltava myös trendejä. Esimerkiksi mikäli korjaamon toiminta kasvaa, myös jätemäärä kasvaa, vaikka sen osuus suhteellisesti kuitenkin vähenee”, painottaa Mäkinen.

Se tehdään, mitä luvataan

Yhteistyöstä Remeon kanssa Jukka Mäkisellä on selkeä käsitys. “Oikeasti ei juurikaan tarvitse murehtia, että toimivatko asiat, kaikki vain toimii”, hän toteaa.

“Jos tarvitsemme jotain ekstraa, oli se sitten lavoja, astioita tai muuta, niin se järjestyy ja nopeasti. Esimerkiksi viime vuonna meillä oli Koivuhaan remontti, ja kun tarvitsimme lisää lavoja pihalle, niin ne tulivat aina samana päivänä, jopa parhaimmillaan parissa tunnissa. Aina on voinut luottaa, että se tehdään, mitä luvataan, ja kysymyksiin löytyvät aina vastaukset”, Mäkinen vakuuttaa.

Veho