Skip to content

Remeo on sitoutunut Rakentamisen muovit Green Deal -sopimukseen. Sopimus on konkreettinen toimi kohti valtion kiertotalous- ja hiilineutraalisuustavoitteita.

Rakentamisen muovit Green Deal -sopimus

Sopimuksen tavoitteena on:

  • Lisätä erilliskeräystä rakentamisessa ja rakentamisen toimitusketjussa käytettyjen kalvomuovien osalta ja parantaa niiden kierrätyksen valmistelua
  • Tehostaa uudelleenkäyttöä ja kierrätystä kalvomuovien osalta
  • Lisätä rakentamisen toimitusketjussa ja rakentamisessa kierrätysmateriaaleista valmistettujen muovien käyttöä
  • Vähentää ja optimoida ympäristön kannalta kestävästi kalvomuovien kulutusta
  • Lisätä kierrätettyjen kalvomuovien käyttöä niiden tuotannossa
    • Vuoden 2027 loppuun mennessä käytetyistä raaka-aineista on 40 % kierrätettyjä kalvomuoveja

Rakentamisen muovit Green Deal -sopimuksen tarkoitus

Green Deal -sopimuksen tarkoitus on vauhdittaa rakentamisen muovien kiertotaloutta. Sopimus julkistettiin ympäristöministeriön sekä rakennus- ja teollisuuden alan eri toimijoiden toimesta allekirjoitettuna joulukuussa 2020 ja se on voimassa vuoden 2027 loppuun asti. Alkuvaiheessa sopimus kattaa rakentamisen toimitusketjun ja rakentamisen kalvomuovit, lähinnä rakennustuotteiden pakkaamiseen ja sisällä tapahtuvaan suojaamiseen käytettävät muovit, joita kertyy volyymiltään eniten uudis- ja korjausrakentamisen työmailta.

Vuosien 2021 ja 2022 aikana tietoa kerätään kalvomuovien erilliskeräyksen, kulutuksen, uusiokäytön, kierrätyksen valmistelun ja kierrätysmateriaaleista valmistettujen muovien määristä sekä osuuksista, minkä pohjalta asetetaan kunnianhimoiset määrälliset tavoitteet vuosille 2024-2027 kalvomuovien erilliskeräykselle, uudelleenkäytön ja kierrätysen valmisteluille, kulutuksen vähentämiselle ja kierrätysmateriaaleista valmistettujen muovien osuuksille.

Tutustu tarkemmin sopimukseen tästä.

Konkreettinen toimi kohti valtion hiilineutraalisuus- ja kiertotaloustavoitteita

Suomen tavoite on olla kiertotalouden edelläkävijämaa vuonna 2025 ja hiilineutraali vuonna 2035. Tavotteiden saavuttamiseksi kaikkien sektoreiden tulee tehdä nopeita ja merkittäviä toimia ja sen vuoksi Rakentamisen muovit Green Deal -sopimus tulee vaikuttamaan kansallisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Lue lisää Rakentamisen muovit Green Deal -sopimuksesta Sitoumus 2050 -sivustolta.

Takaisin listaukseen