Skip to content

Kerromme kestävyysohjelmamme taustoista, tavoitteista ja toimenpiteistä tarkemmin syventävissä kestävyysartikkeleissa, joiden avulla voit tutustua vastuullisuustekemiseemme Remeolla. Artikkeleissa päästämme ääneen kestävyystekemisestämme vastaavat ja muiden alojen asiantuntijamme, jotka kertovat konkreettisesta tekemisestämme ja tekojemme merkityksestä tavoitteidemme saavuttamiseksi. Toisessa artikkelissa kestävyysohjelmamme päällikkö, Leena-Kaisa Piekkari avaa Remeon roolia kiertotalouden edelläkävijänä ilmastonmuutoksen hillinnässä ja luontokadon pysäyttämisessä. Tutustu ohjelmamme tarkempaan sisältöön verkkosivuillamme.

Remeo ja aikakautemme ympäristöhaasteet? Kiertotalous tarjoaa työkalut ja ratkaisut kolmeen aikakautemme suureen ympäristöhaasteeseen: ilmastonmuutokseen, luontokatoon ja luonnonvarojen ylikulutukseen. Tämän takia tavoittelemme Suomessa siirtymistä kiertotalouteen nykyisen talousmallimme sijasta vuoteen 2035 mennessä. Kotimaan neitseellisten raaka-aineiden kokonaiskulutus tulisi 2035 mennessä saada vuoden 2015 tasolle. Materiaalien kiertotalousasteen tulisi samanaikaisesti kaksinkertaistua. Remeon liiketoiminta perustuu kiertotaloudelle ja on siis aivan ytimessä suurten ympäristöhaasteiden ratkaisemisessa.

Remeo ja ilmastonmuutoksen hillintä? Suomen tavoite on olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Useat yritykset ja kunnat tavoittelevat hiilineutraaliutta jo paljon ennen vuotta 2035. Vähentämällä neitseellisten luonnonvarojen käyttöä, voidaan pienentää merkittävästi globaaleja ja Suomen kasvihuonekaasupäästöjä. Remeon missio on vähentää Suomen ja kumppaneidensa hiilidioksidipäästöjä kierrätysastetta nostamalla.

Remeo tukee hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamista kahdesta näkökulmasta:

  • Negatiiviset ympäristövaikutukset: Remeon kestävyysohjelmassa lupaamme vähentää oman toimintamme päästöjä esimerkiksi uudistamalla kalustoamme vähäpäästöisemmäksi ja kehittämällä ajotapojamme polttoaineen kulutuksen ja samalla kuljetusten päästöjen vähentämiseksi. Merkittävin osa ympäristökuormituksestamme, eli oman toimintamme hiilijalanjäljestä, syntyy logistiikassamme – jäte- ja materiaalikuljetuksista. Kiinnitämme myös huomiota toimintamme muihin ympäristövaikutuksiin.
  • Positiiviset ympäristövaikutukset: Remeo tuottaa merkittävät päästösäästöt nostamalla kumppaneidensa kierrätysastetta. Materiaalien kierrätystä lisäämällä vähennetään neitseellisten raaka-aineiden kulutusta ja käytöstä syntyviä päästöjä.
    • Tavoitteemme Remeon kestävyysohjelmassa on toimialan paras kierrätysaste, jonka saavutamme, kun energiatuotantoon ohjataan ainoastaan kierrätyskelvottomat jätejakeet. Samalla vähennetään jätteenpolttoa ja siitä aiheutuvia päästöjä.
    • Remeon kestävyysohjelman tavoitteena on lisäksi alan suurin jätteen jalostuksen hiilikädenjälki. Jalostuksen hiilikädenjälki syntyy materiaalien kierrättämisen kautta syntyvistä päästösäästöistä. Lisäksi päästösäästöjä syntyy jätteiden energiana hyödyntämisen kautta vältetyistä energiantuotannon päästöistä. Tulevaisuudessa toiminnassamme painottuu yhä vahvemmin hiilikädenjälki, jonka saavutamme materiaaleja kierrättämällä jätteiden polttamisen sijaan.
    • Alalla ainutlaatuinen toimintamallimme tarjota asiakkaillemme rinnakkain syntypaikka- ja laitoslajittelua parantaa usein kokonaiskierrätysastetta ja vähentää siis tehokkaammin toiminnan hiilidioksidipäästöjä.

Remeo tekee jo nyt päästömielessä lähes 60-kertaisesti enemmän hyvää, kuin aiheuttaa vaikutuksia ympäristölle. Haluamme asettaa riman tätäkin korkeammalle!

Remeo ja luontokadon sekä luonnonvarojen ylikulutuksen pysäyttäminen? Kulutamme tällä hetkellä lähes neljän maapallon verran luonnonvaroja ja useat materiaalit käytetään Euroopassa vain kerran. Samalla luonnon monimuotoisuus köyhtyy ennätystahtia. Neitseellisten luonnonvarojen käytöllä on vahva suora yhteys luontokatoon ja niiden käytön on ennakoitu lähes kaksinkertaistuvan 2050 mennessä kierrätyksen samalla laahatessa perässä.

Luontokadon pysäyttämisen ja luonnon ennallistamisen osalta olemme vielä alkutaipaleella verrattuna ilmastonmuutoksen hillintään. Toimintaa ohjaavia biodiversiteettitavoitteita ja tavoitteita tukevia toimenpiteitä on esitetty vasta vähän. EU:n tavoitteena kuitenkin on, että Euroopan biologinen monimuotoisuus alkaa elpyä vuoteen 2030 mennessä. Globaalisti on myös todettu tarve yhteiselle Pariisin ilmastosopimuksen kaltaiselle mekanismille hillitsemään luontokatoa.

Materiaalien kierrätystä lisäämällä vähennetään neitseellisten raaka-aineiden tarvetta ja raaka-aineiden käytöstä luontoon kohdistuvia vaikutuksia. Remeon ratkaisut ovat siis ytimessä myös näihin haasteisiin vastattaessa ja ratkaisuille on tarvetta.

Tähän mennessä strategiassamme on painotettu vahvasti ilmastonmuutoksen hillinnän näkökulmaa, mutta tunnistamme yhä paremmin roolimme myös luontokadon pysäyttämisessä. Remeon kestävyysohjelmassa olemmekin asettaneet tavoitteeksi, että arvioimme vaikutuksemme luonnon monimuotoisuuteen ja tavoittelemme nettopositiivista liiketoimintaa. Haluamme ymmärtää yhä paremmin Remeon toiminnan vaikutukset luonnolle ja sanoittaa tämän myös kumppaneillemme.

Miten Remeo erottautuu ympäristöhaasteiden ratkaisijana? Toimintamme ydinajatus on, että varmistamalla kierrätykseen ohjattavien lajiteltujen jätteiden korkean laadun, saamme uusioraaka-aineet yhä paremmin teollisuuden ja rakentamisen käyttöön. Pelkkä lajittelu ei riitä: lajitelluista jätteistä tulee saada laadukasta kierrätysmateriaalia, jolla on aito jatkokäyttötarkoitus tuotannon raaka-aineena. Remeon visio onkin olla johtava uusiomateriaalien tuottaja. Kierrätysmateriaalikumppaniemme kanssa varmistamme, että käsittelemämme materiaalit vastaavat heidän tiukkoihin laatuvaatimuksiinsa ja todellakin päätyvät uusiksi tuotannon raaka-aineiksi. Innovatiivinen ja Suomessa ainutlaatuinen Vantaan kierrätyslaitoksemme mahdollistaa paremmin laadun varmistamisen, sillä keräämämme tiedon pohjalta todellakin tunnemme siellä käsitellyt jätteet ja niiden laadun. Laadukkaat uusioraaka-aineet korvaavat aidosti neitseellisiä luonnonvaroja ja saavutamme kierrättämisen positiiviset ympäristövaikutukset.

Lisäksi alalla ainutlaatuinen mallimme tarjota asiakkaillemme rinnakkain syntypaikka- ja laitoslajittelua nostaa usein kumppaniemme kokonaiskierrätysastetta, sekä lisää samalla kierrätyksen positiivisia vaikutuksia päästöille ja luonnolle. Vantaan kierrätyslaitoksemme teknologia tunnistaa esimerkiksi muovit ihmissilmää tarkemmin muovilaaduittain ja lajittelee useat sellaisetkin muovit ja pahvit, jotka muutoin päätyisivät energiajakeen joukossa poltettaviksi.

Vain yhteistyöllä kumppaniemme kanssa voimme nostaa kierrätyksen uudelle tasolle ja olla näin osa ympäristöhaasteiden ratkaisua – tehdään se arvojemme mukaisesti yhdessä, rohkeasti ja kestävästi!

 

Takaisin listaukseen