Skip to content

Kerromme kestävyysohjelmamme taustoista, tavoitteista ja toimenpiteistä tarkemmin syventävissä kestävyysartikkeleissa, joiden avulla voit tutustua vastuullisuustekemiseemme Remeolla. Artikkeleissa päästämme ääneen kestävyystekemisestämme vastaavat ja muiden alojen asiantuntijamme, jotka kertovat konkreettisesta tekemisestämme ja tekojemme merkityksestä tavoitteidemme saavuttamiseksi. Ensimmäisessä artikkelissa kestävyysohjelmamme päällikkö, Leena-Kaisa Piekkari avaa ohjelman taustoja ja kertoo, mitä kestävyys meille remeolaisille tarkoittaa. Tutustu ohjelmamme tarkempaan sisältöön verkkosivuillamme.

 

Miksi kestävyysohjelma? Vastuullisuus on Remeon strategian ytimessä. Kestävyysohjelmallamme haluamme varmistaa, että vastuullisuusnäkökulma saa varmasti ansaitsemansa painoarvon kaikessa tekemisessämme.

Kestävät toimintatavat näkyvät yhä vahvemmin osana meidän kaikkien tekemistä sekä yritys- että yksityiselämässä. Vaatimuksia kumpuaa yhä enemmän niin lainsäädännöstä, yhteiskunnan eri osa-alueilta, kuluttajilta, rahoittajilta kuin yrityksiltä itseltään.

Remeon kestävyysohjelman kautta ohjaamme kestävyystyötämme yhtenä kokonaisuutena.​ Ohjelma kokoaa alleen Remeon vastuullisuuden tavoitteet sekä jo käynnissä olevat ja tulevaisuuden vastuullisuusteot. Ohjelma kiteyttää, mitä kestävyys Remeolla tarkoittaa ja miten me teemme toimia kestävyyden lisäämiseksi.

Kestävyys vai vastuullisuus? Kutsumme ohjelmaamme kestävyysohjelmaksi, sillä se kuvaa paremmin tapaamme nivoa vastuullisuus yhteen arjen kestävän liiketoimintamme kanssa. ​Vastuullisuustekojemme kivijalka on kestävä talous, joka mahdollistaa kasvumme, panostuksemme ja jatkuvan kehittymisemme yhä vastuullisemmaksi toimijaksi.

Mitä valintoja teimme? Tekemisemme kannalta on tärkeää, että suuntaamme voimavaramme niin omasta kuin sidosryhmiemme näkökulmasta oikeisiin asioihin. Remeon kestävyysohjelmaa rakentaessamme teimme olennaisuusanalyysin, minkä pohjalta valitsimme aihealueet, joihin erityisesti panostamme. Meille olennaista on, että ohjelmalla vastataan asiakkaidemme ja muiden kumppaniemme odotuksiin ja vaatimuksiin. Lisäksi haluamme varmistaa, että ohjelmassa huomioidaan vaikuttavuudeltaan merkittävimmät osa-alueet – niin ympäristö- ja sosiaalisen vastuun kuin hallintotavankin osalta. Kestävyysohjelma ei kuitenkaan määrittele yksiselitteisesti, mikä kaikki on kestävyyden näkökulmasta tärkeää. Ohjelma suuntaa panostuksiamme erityisesti tiettyihin aihepiireihin, kuitenkaan sulkematta pois, että meillä on useita muitakin tärkeitä kehityskohteita.

Mikä kestävyysohjelma? Remeon ohjelmassa on tunnistettu yhteensä seitsemän eri ympäristövastuun (E), sosiaalisen vastuun (S) ja hallintotavan (G) kestävyysaihetta, joille on muodostettu pitkän aikavälin lupaukset kehityssuunnastamme ja kestävyystyömme tasosta. Lupaukset esitellään tarkemmin verkkosivuillamme. Sisäisesti tekemistämme ohjataan lisäksi kohti haluttua suuntaa tarkemmilla määrällisillä tavoitteilla. Ohjelma sisältää myös konkreettiset toimet tavoitteiden saavuttamiseksi. Kerromme määrällisistä tavoitteistamme ja vastuullisuustoimistamme tarkemmin tekemisemme edistyessä. Tutustu tarkemmin ohjelman sisältöön täältä.

Mitä seuraavaksi? Ohjelmamme kehittyy jatkuvasti, jotta voimme joustavasti huomioida sen sisällössä mm. muuttuvat markkinat ja lisääntyvät sääntelyn ja sidosryhmiemme vaatimukset tekemisellemme. Remeon kestävyysohjelman tulee kirittää meitä jatkuvasti kohti kestävämpää toimintaa. Seuraamme toimintamme kestävyyttä erilaisin mittarein. Osana ohjelmamme toimeenpanoa kehitämme mittareitamme yhtenäisemmiksi vastaamaan yhä paremmin yleisiä standardeja ja kuvaamaan kestävyystoimiamme. Viestimme määrällisistä tavoitteista ja vastuullisuusteoistamme tekemisemme edetessä.

Vuoden 2023 kestävyystoimemme ovat jo kovassa vauhdissa. Toimista ja saavutetuista tuloksista kerrotaan myöhemmin osana ohjelman raportointia. Määrällisiä tavoitteita tarkennamme jatkuvasti ja haluamme niiden kautta tarjota kumppaneillemme yhä laadukkaampaa vastuullisuustietoa. ​

“Itselleni on tärkeää, että työskentelen yritykselle, joka asettaa riman korkealle ja on valmis näyttämään suuntaa muillekin. Remeolla pääsen vaikuttamaan siihen, että meillä olisi kestävämpi ympäristö ja planeetta, missä elää. Teemme jatkuvasti työtä sen eteen, että saamme oman toimintamme päästöt ja muut ympäristöhaitat minimoitua. Haluamme myös kirittää kumppaneitamme kunnianhimoisempien kierrätystavoitteiden kautta kohti päästövähennyksiä. Pohdimme tulevaisuudessa yhä enemmän toimintamme luontonäkökulmia. Meille on myös ehdottoman tärkeää taata jokaiselle remeolaiselle turvallinen ja viihtyisä työympäristö. Kestävyysohjelman päällikkönä olen päässyt vaikuttamaan vahvasti ohjelmamme sisältöön ja vastuullisuuden tavoitteisiimme. Haluan kehittää toimintaamme jatkuvasti yhä kestävämmäksi. Parasta on se, että meillä kestävyyttä rakennetaan todellakin yhdessä – kaikki remeolaiset ovat osa kestävyystyötä!” -Kestävyysohjelman päällikkö, Leena-Kaisa Piekkari

Kysymyksiä? Voit olla yhteydessä kestävyysohjelman päällikköön Leena-Kaisaan (leena-kaisa.piekkari@remeo.fi, +358 40 590 8526) tai Remeon markkinointipäällikköön Piiaan (piia.vilja@remeo.fi, +358 44 711 4825).

Takaisin listaukseen