Skip to content

Remeo toimii Aura Rakennus Oy:n jätehuollon kumppanina. Yhteistyö yritysten välillä on toiminut sujuvasti siitä asti, kun Aura Rakennus Oy on perustettu – jo ensimmäisestä rakennustyömaasta asti. Tällä hetkellä käynnissä on yhdeksän rakennustyömaata Turun alueella ja keväällä yhteistyö laajenee pääkaupunkiseudulle Aura Rakennuksen laajentaessa toimintaansa alueellisesti.

Aktiivinen yhteistyö jätehuollossa

Yksi Aura Rakennuksen rakennustyömaista on Turun Pääskyvuoressa sijaitseva As Oy Turun Viestimies. Aikoinaan alueella on toiminut Pääskyvuoren viestirykmentti, josta nimi juontaa juurensa. “Alueelle valmistuu kuusikerroksinen, 30 asunnon kerrostalo toukokuussa 2023”, kertoo vastaava työnjohtaja Juha Salmi. Remeo tarjoaa Aura Rakennukselle kokonaisvaltaiset jätehuollon palvelut, johon kuuluu perusjätehuolto ja työmaapalvelut. ”Työmaa ei tarvitse muita palveluntarjoajia”, sanoo Remeon aluemyyntipäällikkö Timo Sariola. Aura Rakennuksen työpäällikkö Anttoni Salminen kertoo, että jätehuolto ja sen toimivuus on suunniteltu alusta asti yhteistyössä.

Ensisijaisena tavoitteena rakennustyömaalla on vähentää jätteen määrän syntyä, minkä jälkeen materiaalit pyritään lajittelemaan niiden syntypaikalla Remeon keräysastioihin ja -lavoille, mistä Remeo kuljettaa materiaalit käsittelyyn kierrätystä ja jatkokäsittelyä varten. Timo ja Aura Rakennuksen ympäristöasiantuntija Anssi Virkki ovat kiertäneet rakennustyömailla kartoittamassa mahdollisia kehityskohtia, jotta sekalaisen rakennusjätteen määrä saadaan mahdollisimman pieneksi. Muun muassa työmaalta tulevat kipsit ja jätevillat erilliskerätään ja työmaakohtaisesti optimoidaan jätehuollon toimivuus erilaisilla keräysvälineillä työmaan tilanteen ja tarpeen mukaan. Rakennustyömaan jätehuoltoa ylläpidetään ja kehitetään jatkuvasti seuraamalla ja keskustelemalla työmaan jätemääristä. ”Lajittelu sujuu hyvin työmailla”, Timo summaa.

”Yhteistyö on ollut helppoa, mutkatonta ja aktiivista yhteistyötä.” – Ympäristöasiantuntija Anssi Virkki

Remeon toiminta oli Aura Rakennuksen perustajille tuttua jo ennen yrityksen perustamista ja Remeo on valittu jätehuollon palveluntarjoajaksi, kun tiedettiin jo entuudestaan, että jätehuolto toimii tehokkaasti ja yhteistyö on luontevaa. Anssi summaa yhteistyötä Remeon kanssa helpoksi ja sujuvaksi, sillä vuorovaikutus ja yhteydenotto puolin ja toisin hoituu nopeasti matalalla kynnyksellä.

Yhteistyössä Remeon kanssa koetaan positiiviseksi myös sähköinen asiakasraportointijärjestelmä. Anssi toteaa, että raportointijärjestelmä toimii hienosti sekä työmaakohtaiseen seurantaan että tarkasteluun koko yrityksen vuositasolla muun muassa jätemääristä ja niiden tasaantumisesta. Kiertotalouteen panostetaan Aura Rakennuksella koko ajan entistä enemmän ja raportointijärjestelmä osoittautuu myös siinä toimivaksi työkaluksi. Kun kaikki data rakennustyömailta on samassa paikassa selkeästi, sitä voidaan seurata ja nähdä jatkuva kehitys.

Jätehuollon tehokkuus rakennustyömaalla

Yhteistyön aikana ja tuloksena on parannettu henkilöstön kierrätysosaamista. Työmaan toimihenkilöitä on aktivoitu ja ohjeistettu lajittelemaan tehokkaammin. Palavereissa jätehuollon järjestämistä mietitään yhdessä ja Remeolta Timo ohjeistaa, miten jätehuolto saadaan optimoitua tehokkaaksi ympäristön kannalta ja taloudellisesta näkökulmasta. Ympäristö kiittää, kun lajittelu on parantunut vuosien saatossa ja rakennustyömaan työntekijöiden parantuneen lajitteluosaamisen myötä ymmärretään keräysvälineiden merkitykset ja niiden hyödyt myös kustannustehokkuuden näkökulmasta. ”Keräysvälineiden optimointi säästää kustannuksia”, Timo kertoo.

Tulevaisuuden suunnitelmiin Aura Rakennuksella ja Remeolla kuuluu jätehuollon kehittäminen entisestään. Aura Rakennuksella tullaan linjaamaan yritystasolla erilliskerättävien jätteiden määrät työmaata kohden. Näin parannetaan työmaiden kierrätysastetta. Materiaalivirtoihin kiinnitetään myös huomiota eli tilataan materiaaleja vain tarvittava määrä, jotta jätettä ei synny turhaan.

Remeo ja Aura Rakennus hyötyvät molemmat avoimesta yhteistyöstä. ”Me saamme ammattimaista palvelua jätehuollosta ja kiertotaloudesta”, sanoo Anssi. Remeolla Timo puolestaan saa arvokasta tietoa työmaiden arjesta ja mitä siellä tarvitaan jätehuollon osalta. ”Ajatuksia nousee käytännön jätehuollon parantamisesta, mitä enemmän keskustelee työmaiden kanssa ja tekee yhteistyötä”, Timo kertoo.

Vastuullisuus ohjaa toimintaa

Vastuullisuus on tärkeää Aura Rakennukselle ja se näkyy myös jätehuollossa rakennustyömailla. Aura Rakennuksella tehdään modernia vastuullista rakentamista säältä suojassa. Tavoitteena yrityksellä on aina rakentaa laadukas ja virheetön lopputulos. Ympäristövastuullisuuteen yritys panostaa entistä enemmän, sillä se huomioidaan kaikissa Aura Rakennuksen hankkeissa. Tulevaisuudessa osana ympäristövastuullisuutta tulee olemaan omissa hankkeissa käyttöön otettava RTS-ympäristöluokitus, joka parantaa rakennushankkeen ympäristövastuullisuutta ja lisää asumisen laatua esimerkiksi paremman sisäilman kautta. Aura Rakennus toimii edelläkävijänä siinä, että heillä on useissa hankkeissa käytössään jokin ympäristöluokitus (RTS, LEED tai BREEAM), sillä se ei ole yleistä asuinrakentamisessa.

Aura Rakennus Oy pähkinänkuoressa

  • Perustettu vuonna 2018
  • Toimii Turun alueella ja toiminta on laajentumassa pääkaupunkiseudulle
  • Vastuullisuus ohjaa yrityksen toimintaa
  • Lue lisää: Aura Rakennus Oy
Aura Rakennus Oy