Skip to content

Vuoden 2021 lopussa valmistunut kierrätyslaitos Vantaalla hyödyntää toiminnassaan modernia älyteknologiaa. Kierrätyslaitos on Euroopan edistynein, ja sen avulla pystytään edistämään tehokkaasti kiertotaloutta. Hankkeen kustannusarvio on 35 miljoonaa euroa.

Kierrätyslaitoksen toiminnan kotimaisuus

 

Remeon modernin kierrätyslaitoksen avulla rakennusjätteen kierrätysaste on pystytty nostamaan lainsäädännön vaatimaan 70 prosenttiin, mihin kukaan muu ei ole aikaisemmin pystynyt Suomessa. Laitoksen käsittelykapasiteetti on huimat 120 000 tonnia rakennusjätettä ja 60 000 tonnia kaupan ja teollisuuden tuottamaa energiajaetta vuodessa. Katso usein kysytyt kysymykset modernista kierrätyslaitoksestamme!

Kierrätyslaitoksemme parantaa kierrätysastetta ja sen myötä rakennusjätettä ei tarvitse viedä pääkaupunkiseudun ulkopuolelle tai ulkomaille kuten Viroon. Laitoksen hyvä logistinen sijainti valtaväylien varrella mahdollistaa lyhyet kuljetusmatkat ja sitä kautta markkinoiden pienimmän kuljetuksen aiheuttaman hiilijalanjäljen.

Hiilipäästöjä on muutenkin mietitty huolellisesti hankkeessa, sillä jätteet käsitellään laitoksen yhteyteen tulevan aurinkovoimalan tuottamalla energialla. Jätteenkäsittelystä tulee hiilinegatiivista, kun jäte voidaan käsitellä lähellä sen syntypaikkaa ja jäte palautuu uusioraaka-aineiksi. Pääkaupunkiseudun rakennus- ja muun teollisuuden sekä kaupan jätteestä laitos pystyy käsittelemään yli 30 prosenttia.

Kierrätyslaitoksella hyödynnettävä moderni älyteknologia

Modernin kierrätyslaitoksen linjasto

Modernin kierrätyslaitoksen linjasto

Remeon kierrätyslaitoksessa on kaksi linjastoa, toinen rakennus- ja purkujätteelle ja toinen teollisuuden sekä kaupan toiminnassa syntyvälle jätteelle. Laitoksella pystytään lajittelemaan entistä tehokkaammin metallit, kuitumateriaalit, puut sekä rakennusjätteestä maanrakennukseen kelpaava betoni- ja hienoaines robotiikan ja optisen erottelun avulla. Älyteknologia hyödyntää koneoppimista, jonka avulla laitoksen toimintaa voidaan muokata helposti myös tulevaisuudessa. Koneoppimisen avulla tulevaisuudessa on myös mahdollista erotella jotakin sellaista jaetta, jota ei ole vielä edes tunnistettu merkittäväksi. Modernit robotit tunnistavat ja erottelevat myös erilaiset muovilaadut niiden polymeerisen rakenteen avulla. Laitoksen linjastot ja murskaimet ovat Stadlerilta ja robotit ovat ZenRoboticsiltä. Tutstu yhteistyöhömme ZenRoboticsin kanssa paremmin.

Ennen Vantaan kierrätyslaitosta hyödynsimme ZenRoboticsin robotiikkaa Viikin laitoksessa. Kokemuksen myötä tietämys rakennusjätteen koostumuksesta on lisääntynyt huomattavasti, ja karttuvan datan pohjalta teknologinen prosessi elää ja kehittyy. Viikistä keräämämme datan pohjalta olemme oppineet ymmärtämään omaa materiaaliamme paremmin. Tätä hyödyntäen olemme opettaneet robotteja keskittymään oikeisiin asioihin ja poimimaan arvokkaimmat jätteet linjastoilta. Viikistä saatu data toimi pohjana uuden laitoksemme suunnittelussa. Kaupan ja muun teollisuuden jätteen osalta tietopohjaa täydennettiin teettämällä monia testejä eurooppalaisilla laitevalmistajilla sekä simuloimalla erilaisia toimintatapoja. Haluamme teknologian kehittyvän datamme avulla. Avoimuus kertyvästä kierrätystiedosta on hyväksi, sillä pitkässä juoksussa siitä hyötyvät kaikki.

 

Kierrätyslaitoksen tuottama uusiokäyttömateriaali

Tällä hetkellä paljon uusioraaka-aineeksi kelpaavaa jätettä päätyy polttoaineeksi, sillä sitä ei saada enää palautettua kiertoon riittävän laadukkaana. Remeon kierrätyslaitoksen avulla pystymme tuottamaan raaka-aineita, joiden laatu vastaa teollisuuden tarpeisiin. Linjastot tuottavat entistä puhtaampia raaka-ainejakeita uusiokäyttöön. Rakennusjätteen kierrätysasteessa nollatavoite on vaikea, sillä rakennusjätteen seassa on aina vähän sinne kuulumatonta tavaraa.

Rakennusjätteen lajittelussa yksi suurimmista ongelmista on ollut siihen sekoittunut hienon hieno kiviaines. Tämän kiviaineksen osuus on ollut jopa 30 prosenttia jätemassan painosta. Kierrätyslaitoksemme myötä ongelmajae voidaan jalostaa erillisiksi kiviainesjaeiksi, jotka täyttävät maanrakennusasetuksen kriteerit. Linjastojen läpi kulkevasta jätteestä jää alle 10 prosenttia kierrätyskelvotonta rejektiä. Se voidaan kuitenkin hyödyntää energiatuotannon polttoaineena – esimerkiksi laitoksen vieressä sijaitsevassa Vantaan Energian jätevoimalassa. Laitoksemme myötä kasvanut kierrätysaste edistää kiertotaloutta merkittävästi.

 

Katso lisää kuvia kierrätyslaitoksesta verkkosivuiltamme.