Skip to content

Kiertotalous ei ole mitään hypetystä, vaan viisaita ratkaisuja maapallon säästämiseksi tuleville sukupolville. Kiertotalouden toteuttamisella parannamme oman elämämme laatua jo nyt – sen lisäksi, että pelastamme maapallon ja säästämme rahaa. Tässä voittavat kaikki.

Yksi kaikkien, kaikki yhden puolesta.

Kiertotalouden periaatteet

Kiertotalous on resurssiviisautta ja paljon enemmän kuin kierrättämistä. Kiertotalouden toteuttamiseen on meidän kaikkien osallistuttava. Ympäristönhuollon rooli on innovatiivisten kierrätysmenetelmien keksiminen, mutta tämä ei yksin riitä. Tuotteet on jo suunniteltava toteuttamaan kiertotaloutta mahdollisimman tehokkaasti.

Kiertotaloudessa tuotteet ovat kestäviä, muuntokelpoisia ja korjattavia. Materiaalien on oltava kierrätettäviä. Tuotteet sisältävät mahdollisimman vähän eri komponentteja, sillä yhden tai kahden kierrättäminen on helpompaa kuin usean.

Vanha malli tuunattuna

Kiertotaloudessa toteutuu oikeastaan vanha tuttu malli agraariyhteiskunnasta. Vanhan ajan maatilalla mikään ei mennyt hukkaan, vaan kaikki hyödynnettiin. Tämä malli tulisi nyt vain tuoda tähän päivään.

Kiertotaloudessa elämänlaatumme kohoaa, kun ilmanlaatu paranee ja terveydenhoitokulut vähenevät. Kiertotalouden toteutumisella voi olla vaikutusta jopa pakolaisvirtojen vähenemiseen, kun luonnonvarojen kestävän käytön myötä luonnon monimuotoisuuden tuho ja elinolosuhteiden heikkeneminen voidaan pysäyttää.

Asiakkaat isojen kysymysten äärellä

Vaikka meillä ympäristönhuoltoyrityksillä on tärkeä rooli kiertotalouden konkreettisina toteuttajina, toimimme vain ketjun yhdessä kohdassa. Asiakkaamme ovat vielä isommassa roolissa, jotta materiaalit saadaan kiertämään.

Muun muassa energiatehokkuus on yksi suurimpia kiertotalouden tekijöitä, joihin asiakkaamme joutuvat kiinnittämään huomiota. Ympäristönhuollon ammattilaisten tehtävä on kehittää alalle tehokkaat ja hyvät ratkaisut, neuvoa ja kouluttaa lajittelussa sekä ylipäätään mahdollistaa, että organisaatiot voivat tehdä konkreettisia ja kiertotalouden kannalta oikeita ratkaisuja.

Miten kiertotalous säästää rahaa?

Kun yritykset lähtevät miettimään, millä tavalla ne voivat toteuttaa kiertotaloutta – ja siten säästää omia kustannuksiaan – tehokkainta on aina lähteä liikkeelle jätehuoltokartoituksesta, jonka yhteydessä käydään läpi yrityksen omat prosessit ja kaikki materiaalivirrat. Kartoituksella selviää mitä kiertotalous käytännössä tarkoittaa omalle yritykselle.

Kyseessä on aina räätälöity kokonaispaketti, joka sisältää myös logistiikan ratkaisut, nehän kuuluvat myös ympäristöhuoltoyritysten ydinosaamiseen.

Jätehierarkian eli etusijajärjestyksen mukaisesti suurimmat säästöt syntyvät aina hierarkian yläpäässä – eli kun jätettä ei synny lainkaan, kun se käytetään uudelleen tai kierrätetään. Kalleinta on jätteen polttaminen ja kaatopaikalle toimittaminen.

Henkilökohtaisen hyvän lisäksi kiertotalous tuo rahallisia säästöjä

Henkilökohtaisen hyvän lisäksi kiertotalous tuo siis myös konkreettisia rahallisia säästöjä, minkä useat esimerkit meidänkin asiakkaidemme toteuttamista ratkaisuista osoittavat.

Seuraavaksi kiertotaloudelle on syytä löytää taloudelliset mittarit. On nimittäin hyvä muistaa, että talous-sana ei ole turhaan kiertotalous-termissä – siihen siirtymällä saavutetaan myös taloudellisia säästöjä.

Jätehierarkia

Jätehierarkian eli etusijajärjestyksen mukaisesti suurimmat säästöt syntyvät aina hierarkian yläpäässä.