Skip to content

Kussakin kunnassa on omat jätehuoltomääräyksensä, joiden noudattaminen on erittäin tärkeätä. Jätelaissa sanotaan lisäksi, että meillä jokaisella suomalaisella on velvollisuus kierrättää. Mikäli taloyhtiössä ei ole lajittelupistettä joillekin jätteille, niitä voi viedä esimerkiksi kauppojen yhteydessä sijaitseviin keräyspisteisiin. On hyvä myös nostaa omassa taloyhtiössä keskustelua, mitä jätejakeita asukkaat toivovat kerättäviksi.

Kotitalouksien lakisääteinen jäteneuvonta kuuluu kunnallisille toimijoille, joten ajantasaisen tiedon saat oman kuntasi kautta, esimerkiksi verkkosivuilta. Kun lajittelet kodin jätteet oikeisiin jäteastioihin, kuntasi huolehtii ne tehokkaasti hyötykäyttöön.