Skip to content

Muovin kierrätys on yhä ajankohtaisempi aihe ympäristötietoisuuden lisääntyessä ja kiinnostuksen maapallon hyvinvointiin kasvaessa.

Muovin kierrätys säästää ympäristöä ja edistää kiertotaloutta. Muovinkierrätyksessä kiertotalous tarkoittaa sitä, että muoviraaka-aine saadaan uudelleen käyttöön ja neitseellisen öljyn käyttöä saadaan vähennettyä.

Muovin lajitteluohjeet

Muovin kierrätys säästää luonnonvaroja ja edistää kiertotaloutta muuttaen eilisen roskat huomisen raaka-aineeksi. Muovinkeräykseen voi laittaa kotitalouksissa kertyvät muovipakkaukset, esimerkiksi voirasiat, valmisruokapakkaukset ja jogurttipurkit. Muovinkeräykseen voit kierrättää myös esimerkiksi muovipullot, shampoo- ja pesuainepakkaukset sekä muovikassit. Huuhtele ja kuivata muovipakkaukset ja irrota erilliset osat kuten korkit ja kannet. Älä pakkaa muovipakkauksia tiiviisti sisäkkäin, sillä se vaikeuttaa koneellista lajittelua.

Näillä ohjeilla muovin kierrätys ja lajittelu onnistuu helposti. Katso alta kodin ja yritysten muovin lajitteluohjeet.

KOTITALOUDEN MUOVIN LAJITTELUOHJEET

Kotitalouksien muovipakkausten kierrätysohje

Muovinkäsittelylaitoksella muovipakkaukset lajitellaan muovilaaduittain ja prosessoidaan muovijalostamolla raaka-aineiksi uusien muovituotteiden valmistukseen.

Kyllä

 • elintarvikkeiden muoviset pakkaukset kuten jogurttipurkit, voirasiat, leikkele-, juusto- ja valmisruokapakkaukset
 • pesuaine-, saippua- ja shampoopakkaukset
 • muovipullot, -kanisterit ja –purkit
 • muovikassit, -pussit ja -kääreet
 • kalvomuovit

Ei

 • likaiset muovipakkaukset
 • sekajäte
 • PVC-muovi

YRITYKSEN MUOVIN LAJITTELUOHJEET

Syntypaikkalajittelu on suositeltavaa yrityksille, koska yrityksissä muovin käyttö keskittyy useimmiten tietyille muoveille. Paljon samaa muovia sisältävä jäte kannattaa lajitella jo lähtöpäässä.

Kirkas kalvomuovi

Yritysten kirkas kalvomuovin kierrätysohje

Kirkas kalvomuovi käytetään uusien muovituotteiden raaka-aineena.

Kyllä

 • kutistemuovit
 • lavahuput
 • kuplamuovit
 • sisäsäkit
 • suojakalvot
 • muut kalvomuovit

Ei

 • värillinen muovi
 • märkä tai likainen materiaali

LD-PE 04 -muovi on käytetyin muovi pakkauskalvoissa. Yleisiä ominaisuuksia ovat kestävyys, venyvyys ja joustavuus. Esimerkkejä muoveista ovat mm. kuplamuovi, kutistekalvo sekä elintarvikekelmu.

Muovilaatu HDPE 2 (High-Density Polyethylene)

HDPE 2 -muovin kierrätysohje

Muovi granuloidaan ja käytetään uusien muovituotteiden raaka-aineena.

Kyllä

 • kovat muovit, joissa on merkintä PE-HD 02 tai HD-PE 02

Ei

 • muita muovilaatuja
 • likaisia muoveja
 • korkkeja

HDPE 2 -muovi on käytetyintä muovia läpinäkymättömissä muovipulloissa. Yleisiä ominaisuuksia ovat sameavärisyys, joustavuus sekä vahamainen pinta. Esimerkkejä muovituotteista ovat mm. mehupullot, ämpärit, virvoitusjuomakorit, pesuainepullot ja -kanisterit sekä vadit.

Muovilaatu PP 05 (Polypropeiini)

PP 05 -muovin kierrätysohje

Muovi granuloidaan ja käytetään uusien muovituotteiden raaka-aineena.

Kyllä

 • kovat muovit, joissa on merkintä PP 05

Ei

 • muita muovilaatuja
 • likaisia muoveja
 • korkkeja

PP 05 -muovin yleisiä ominaisuuksia on jäykkyys, sitkeys sekä monikäyttöisyys. Esimerkkejä muovituotteista ovat mm. narut, rasiat, tekniset osat, kalvot ja pehmusteet.

Uusiomuovin hiilijalanjälki vain murto-osa

Uusiomuovin käyttö pienentää fossiilisten polttoaineiden kulutusta. Uusiomuovin hiilijalanjälki on pienempi kuin neitseellisen muoviraaka-aineen, sillä muovin kierrättäminen vie vain noin 15 prosenttia siitä energiasta, mitä muovin raaka-aineen valmistaminen maaperästä poratusta öljystä vaatii. Muovin ohjaaminen materiaaliseen kierrätykseen on myös jätelain etusijajärjestyksen mukaista.

Suomen ympäristöministeriön asettama työryhmä on laatinut Muovitiekartan Suomelle. Siinä tiedotetaan muun muassa seuraavaa: ”Muovitiekartassa tunnistetaan toimenpiteitä, joilla vähennetään muovijätteen ja -roskan aiheuttamia haittoja, autetaan kuluttajia toimittamaan muovit jätehuollon piiriin, tehostetaan muovien talteenottoa, kierrätystä sekä tuotesuunnittelua,
— ja vähennetään riippuvuutta fossiilisista raaka-aineista lisäämällä biopohjaisia ja biohajoavia ratkaisuja.” Vähennä ja vältä, kierrätä ja korvaa, lue lisää: Muovitiekartta Suomelle

Muovipakkauksista kierrätetään neljännes

Muovin talteenottoa ja kierrätystä sekä tuotesuunnittelua pyritään edistämään myös EU-tasolla. EU:n muovistrategian mukaisesti muovin erilliskeräystä tulee tehostaa entisestään. Tämä edistää muovituotteiden uudelleenkäyttöä, korjattavuutta ja kierrätystä. Samalla luodaan mahdollisuuksia uusille kiertotalouden innovaatioille ja investoinneille.

Suomen muovipakkauksista kierrätetään tällä hetkellä n. 24 %. Muovit tulisi saada niiden käytön jälkeen nykyistä paljon tehokkaammin kierrätykseen.

Kierrätystavoite 50 prosenttia vuonna 2025

EU:n jätedirektiivimuutosten yhteydessä muovipakkausten kierrätystavoitteet kiristyvät nykyisestä, kierrätystavoite vuodeksi 2025 on 50 % ja vuodeksi 2030, 55 %. Myös muiden muovien erilliskeräysvaatimus tiukentuu.

Muovin kierrätyksen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää useita lisätoimia, kuten merkittävästi lisää muovijätteen vastaanottopaikkoja. Lisäksi laitosmaista jätteiden lajittelua tulee lisätä, jotta tavoitteisiin päästään. Direktiivimuutokset tulee panna täytäntöön kansalli­sesti viimeistään 5.7.2020.

Kohti hiilineutraalia ja jätteetöntä yhteiskuntaa

Kotitalousmuovia kierrätetään eri tavalla kuin yrityksissä syntyvää muovia. Kotitalouksissa kaikki muovit kerätään samaan astiaan, kun taas yrityksissä muovit pyritään keräämään muovilaatukohtaisesti. Tämä johtuu siitä, että yrityksissä muovin käyttö keskittyy useimmiten tietyille muoveille. Paljon samaa muovia sisältävä jäte kannattaa lajitella jo syntypaikassa.

Kiertotalouden periaatteita noudattamalla resurssitehokkuus paranee merkittävästi. Materiaalien kierto tehostuu sekä uusiutumattomia luonnonvaroja korvataan uusiutuvilla, tavoitteena hiilineutraali ja jätteetön yhteiskunta. Kiertotalous parantaa Suomen ekologista kestävyyttä. Ympäristövaikutukset ovat positiivisia, kuormitus ja päästöt vähenevät.

Valitse oikein, valitse kierrätysmuovituote!

Esimerkkejä tämänhetkisistä kierrätysmuovituotteista ovat muun muassa kierrätysmuovikassit, muoviputket ja -levyt, muoviprofiilit, joista tehdään mm. terassikalusteita, aitaa, kukkaruukkuja sekä laitureita.

Mikäli kestokassi on jäänyt kotiin ja kaupassa käydessäsi joudut ostamaan muovikassin, kiinnitäthän huomiota kassivalintaan. Halutessasi edistää kiertotaloutta oikea valinta on uusiomateriaalista valmistettu muovikassi.

Muovin kierrätys tuo kustannussäästöjä taloyhtiölle

Kierrätettäessä muovia sekajätteen määrä vähenee ja muovi voidaan hyödyntää raaka-aineena uudelleen, eikä muovi tuhoudu jätteenpoltossa.

Konkreettisesti jokainen voi kotona kokeilla kierrättää muovit ja muun sekajätteen erikseen ja huomata, että muovijätettä syntyy tilavuudeltaan paljon enemmän. Muovinkierrätys synnyttää taloyhtiölle kustannussäästöjä, sillä muovipakkauksista ei peritä jätteenkäsittelymaksua.

Kierrätys siis kannattaa.

Muovin kierrätys ja lajitteluohjeet

 

Kysy lisää!

 

Tiedustelut & kysymykset: