Skip to content

Toteutimme Vantaalle kierrätyslaitoksen, joka edistää merkittävästi kiertotalouden toteutumista Suomessa. Rakennus- ja muun teollisuuden sekä kaupan jätemateriaaleille suunniteltu laitos edustaa uusinta teknologiaa. Laitoksen rakentaminen aloitettiin toukokuussa 2020 maanrakennustöillä ja laitos käynnistyi loppuvuodesta 2021. Euroopassa ainutlaatuisen hankkeen kustannusarvio oli noin 35 miljoonaa euroa.

Uuden kierrätyslaitoksen teknologisella toteutuksella Remeo auttaa asiakkaitaan vastaamaan lainsäädännön asettamiin kierrätysastetavoitteisiin. Laitos tarjoaa ratkaisun rakennusjätteen kierrätysasteen nostamiseksi lainsäädännön vaatimaan 70 prosenttiin.

Laitoksen tuleva vuotuinen käsittelykapasiteetti on 120 000 tonnia rakennusjätettä ja 60 000 tonnia kaupan ja teollisuuden tuottamaa energiajaetta. Näistä jätejakeista merkittävä osa käsitellään nyt siirtokuormattuna pääkaupunkiseudun ulkopuolella tai Virossa. Investointi mahdollistaa kierrätysasteen nostamisen Suomessa ja käytännössä lopettaa tarpeen viedä rakennusjätettä ulkomaille. Pääkaupunkiseudun rakennus- ja muun teollisuuden sekä kaupan jätteiden kierrätystarpeesta laitos pystyy valmistuessaan käsittelemään yli 30 prosenttia.

Uutta teknologiaa materiaalinkäsittelyyn

Uusi laitos tuo mekaanisen materiaalinkäsittelyn tilalle uutta oppivaa teknologiaa, jonka ansiosta käsiteltävästä materiaalista voidaan hyödyntää merkittävästi nykyistä suurempi osa. Päätavoitteena on pääkaupunkiseudulla syntyvien jätemateriaalien kierrätysasteen aito kasvattaminen ja materiaalikierto.

”Käsiteltävien materiaalien määrien ohella oleellista ja merkityksellistä on lopputuotteiden laatu. Modernin teknologian avulla pystymme tuottamaan erittäin puhtaita ja arvokkaita uusiomateriaaleja, jotka korvaavat neitseellisiä raaka-aineita. Tämä edistää merkittävästi kiertotalouden toteutumista Suomessa”, kertoo Remeo Oy:n laitostoiminnasta vastaava liiketoimintajohtaja Mauri Lielahti.

Merkittävä hanke Euroopan mittakaavassa

Remeo Oy:n laitoshanke on Euroopan mittakaavassa ainutlaatuinen, sillä siinä yhdistyvät uusimman teknologian hyödyntäminen sekä kaksi erilaista jätejakeen käsittelylinjastoa integroituina toisiinsa. Laitteet toimittaa Stadler ja ZenRobotics Oy. Näin Remeo voi nelinkertaistaa pääkaupunkiseudun käsittelykapasiteettinsa 35 miljoonan euron suuruisen hankkeen myötä.

Laitoksen ansiosta materiaalien hyödyntäminen nousee ensimmäistä kertaa huomattavasti suurempaan rooliin energian hyödyntämisen sijaan. Kiertotalousfilosofian mukaisesti kierrätettävien materiaalien käsittely tulee tehdä mahdollisimman lähellä niiden syntypaikkaa ympäristövaikutusten minimoimiseksi. Uuden kierrätyslaitoksen sijainti Vantaan Energian ja Remeo Oy:n muodostamassa kiertotalouskeskittymässä valtaväylien varrella sopii erinomaisesti kiertotalouden mukaiseen ajatteluun.

 

Haluatko nostaa omaa kierrätysastettasi? Ota yhteyttä!