Skip to content

Rakennusjätteiden toimiva ja hyvin suunniteltu lajittelu on merkittävä ympäristöteko. Pohjola Rakennuksen työmaalla se on tuonut myös mittavia säästöjä. Yhteistyö Remeo Oy:n kanssa toimii ja tuottaa tulosta.

Pohjola Rakennuksen Skanssin torni -työmaalla Turussa käy kova kuhina. Lunta on tullut yön aikana taas monta senttiä, mutta tilanteeseen on varauduttu huolellisesti. Ilmapiiri on rennon asiallinen ja luottamusta herättävä.

Pohjola Rakennuksen ja Remeo Oy:n yhteistyö alkoi vuonna 2017, jolloin työmaille tulivat ensimmäisenä siirrettävät saniteettitilat ja parakkien jäteastiat. Nyt myös kaikki jätteet kulkevat Remeo Oy:n kautta. Työmaalla kierrätetään polttokelpoinen jäte, energiajae, pahvi, puu ja rakennussekajäte. Parakista löytyy vaarallisten jätteiden keräyspiste.

Lajittelu kannattaa

Kun jätteitä ei enää heitetä samalle lavalle, vaan rakentamisesta syntyvät jakeet lajitellaan ja Remeo huolehtii lavojen ja puristimien sijoittelusta sekä niiden tyhjentämisestä, kustannussäästöt ovat mittavat.

”Olemme todella tyytyväisiä vuoden 2018 tulokseen. Selkeä ja hyvin suunniteltu rakennusjätteiden lajittelu on tuonut raporttien mukaan jopa 40 prosentin säästöt edellisvuoteen verrattuna”, suunnittelupäällikkö Ville Martikainen kertoo.

”Hyvät raportointityökalut ja seuraamisohjelmat toimivat, niitä on helppo käyttää ja diagrammeista on nähtävissä nopeasti kustannuspaikkojen jätemäärät ja kulut. Kunkin rakennusjätejakeen osuus on eroteltavissa ja työmaiden eroja on helppo vertailla”, työpäällikkö Tuomo Elamo sanoo.

Monta hyvää syytä

Remeo Oy:lla on käytössä tehokkaat ja ajanmukaiset laitteet jätejakeiden murskaukseen ja paalaukseen. Pohjola Rakennuksen tavoitteena on saada mahdollisimman suuri osa rakennusjätteestä uusiokäyttöön, sillä niiden hävittäminen polttamalla tai kuljettamalla kaatopaikkajätteeksi on kallista ja ennen kaikkea ympäristön kannalta huono vaihtoehto.

”Jätteen käsittelykustannukset ovat nousseet viime vuosina niin paljon, että se näkyy väkisinkin hinnoittelussa asiakkaan suuntaan. Siksi lajittelun merkitys kasvaa koko ajan”, Remeo Oy:n aluemyyntipäällikkö Timo Sariola toteaa.

”Kierrättäminen alkaa kiinnostaa viimeistään siinä vaiheessa, kun se näkyy laskussa”, tuotantoinsinööri Joonas Voutilainen lisää.

Toimivaa yhteistyötä

Jätehuoltokumppanin valinnassa tärkeimmiksi asioiksi nousee kaksi asiaa ylitse muiden: hyvä yhteistyö ja kilpailukykyinen hinta. Pohjola Rakennuksessa arvostetaan sitä, että Remeo tarjoaa räätälöityjä ja kustannustehokkaita ratkaisuja, joita kehitetään yhteistyössä. Kyse ei ole vain jätehuollosta, vaan myös asiantuntijuudesta.

”Toimivan yhteistyön malli pitäisi myydä jo runkovaiheessa kaikille työmaille, jotta rakennussekajätteestä päästään kokonaan eroon”, Voutilainen korostaa.

Pohjola Rakennuksen työmaalla rakennusjätteiden lajittelu ja uudet toimintatavat ovat työmaan arkea. Lajitteluketju on saatu niin toimivaksi alusta loppuun, että kaikki sujuu ikään kuin itsestään. Kun lajittelu on tehty helpoksi, siitä ei tarvitse laistaa.

Suunta on nyt oikea

”Hyvin suunniteltu työmaan jätehuolto parantaa työturvallisuutta. Samalla työmaa-alueesta tulee rauhallisempi, kun kuljetukset vähenevät”, Ville Martikainen toteaa.

Pohjola Rakennus haluaa olla ympäristötietoinen toimija rakennusalalla. Tässä talossa uskotaan, että uuden kohteen ostaja on tulevaisuudessa yhä kiinnostuneempi siitä, miten hyvin kierrätyksestä on huolehdittu jo rakennusvaiheessa.

”Suunta ympäristöystävälliseen rakentamisen on ainoa oikea vaihtoehto. RemeoOy:n kanssa tätä on hyvä toteuttaa”, Ville Martikainen summaa.

Tiesitkö?

  • Pohjola Rakennus toimii Uudellamaalla, Pirkanmaalla, Hämeessä sekä Keski-, Itä- Pohjois- ja Länsi-Suomessa. Yritys on suurimpia asuntorakentajia Tampereen, Turun ja Jyväskylän kasvukeskuksissa.
  • Pohjola Rakennuksella on tällä hetkellä rakenteilla noin 2 800 asuntoa. Jo rakennettuja koteja on yli 12 000. Lisäksi Pohjola Rakennus toteuttaa liike-, tuotanto- ja toimitiloja sekä infra- ja peruskorjauskohteita.
  • Konserni työllistää noin 3 000 henkilöä, joista omaa henkilökuntaa on noin 250.
  • Konsernin tavoitteena on olla johtava asuntorakentaja toiminta-alueillaan.
  • Pohjola Rakennus haluaa kehittää yhteistä ympäristöämme entistä toimivammaksi aluesuunnittelun ja kiinteistökehittämisen näkökulmasta.
Pohjola Rakennus