Skip to content

Rakennusjätteiden toimiva ja hyvin suunniteltu lajittelu on merkittävä ympäristöteko. Pohjola Rakennuksen työmaalla se toi myös mittavia säästöjä. Yhteistyö Remeo Oy:n kanssa toimi ja tuotti tulosta.

Pohjola Rakennus toimi urakoitsijana Skanssin tornin rakennushankkeessa, joka alkoi syksyllä 2017. Kerrostalo valmistui keväällä 2019.

Pohjola Rakennuksen ja Remeo Oy:n yhteistyö alkoi vuonna 2017, jolloin työmaille tulivat ensimmäisenä siirrettävät saniteettitilat ja parakkien jäteastiat. Kaikki jätteet kulkivat Remeo Oy:n kautta. Työmaalla kierrätettiin polttokelpoinen jäte, energiajae, pahvi, puu ja rakennussekajäte. Parakista löytyi myös vaarallisten jätteiden keräyspiste.

Lajittelu kannattaa

Kustannussäästöt olivat mittavat, kun jätteitä ei enää heitetty samalle lavalle, vaan rakentamisesta syntyvät jakeet lajiteltiin Remeo Oy:n  huolehtiessa lavojen ja puristimien sijoittelusta sekä niiden tyhjentämisestä.

“Olimme todella tyytyväisiä vuoden 2018 tulokseen. Selkeä ja hyvin suunniteltu rakennusjätteiden lajittelu toi raporttien mukaan jopa 40 prosentin säästöt edellisvuoteen verrattuna”, suunnittelupäällikkö Ville Martikainen kertoo.

Hyvät raportointityökalut ja seuraamisohjelmat olivat toimivat, niitä oli helppo käyttää ja diagrammeista näki nopeasti kustannuspaikkojen jätemäärät ja kulut. Kunkin rakennusjätejakeen osuus oli eroteltavissa ja työmaiden eroja oli helppo vertailla“, työpäällikkö Tuomo Elamo sanoo.

Monta hyvää syytä

Remeo Oy:lla on käytössään tehokkaat ja ajanmukaiset laitteet jätejakeiden murskaukseen ja paalaukseen. Pohjola Rakennuksen tavoitteena on saada mahdollisimman suuri osa rakennusjätteestä uusiokäyttöön, sillä niiden hävittäminen polttamalla tai kuljettamalla kaatopaikkajätteeksi on kallista ja ennen kaikkea ympäristön kannalta huono vaihtoehto.

“Jätteen käsittelykustannukset ovat nousseet viime vuosina niin paljon, että se näkyy väkisinkin hinnoittelussa asiakkaan suuntaan. Siksi lajittelun merkitys kasvaa koko ajan”, Remeo Oy:n aluemyyntipäällikkö Timo Sariola toteaa.

“Kierrättäminen alkaa kiinnostaa viimeistään siinä vaiheessa, kun se näkyy laskussa”, tuotantoinsinööri Joonas Voutilainen lisää.

Toimivaa yhteistyötä

Jätehuoltokumppanin valinnassa tärkeimmiksi asioiksi nousi kaksi asiaa ylitse muiden: hyvä yhteistyö ja kilpailukykyinen hinta. Pohjola Rakennuksessa arvostetaan sitä, että Remeo tarjoaa räätälöityjä ja kustannustehokkaita ratkaisuja, joita kehitetään yhteistyössä. Kyse ei ole vain jätehuollosta, vaan myös asiantuntijuudesta.

“Toimivan yhteistyön malli pitäisi myydä jo runkovaiheessa kaikille työmaille, jotta rakennussekajätteestä päästään kokonaan eroon”, Voutilainen korostaa.

Pohjola Rakennuksen työmaalla rakennusjätteiden lajittelu ja uudet toimintatavat ovat työmaan arkea. Lajitteluketju on saatu niin toimivaksi alusta loppuun, että kaikki sujuu ikään kuin itsestään. Kun lajittelu on tehty helpoksi, siitä ei tarvitse laistaa.

Suunta on nyt oikea

“Hyvin suunniteltu työmaan jätehuolto parantaa työturvallisuutta. Samalla työmaa-alueesta tulee rauhallisempi, kun kuljetukset vähenevät”, Ville Martikainen toteaa.

Pohjola Rakennus haluaa olla ympäristötietoinen toimija rakennusalalla. Tässä talossa uskotaan, että uuden kohteen ostaja on tulevaisuudessa yhä kiinnostuneempi siitä, miten hyvin kierrätyksestä on huolehdittu jo rakennusvaiheessa.

“Suunta ympäristöystävälliseen rakentamisen on ainoa oikea vaihtoehto. Remeo Oy:n kanssa tätä on hyvä toteuttaa”, Ville Martikainen summaa.

Tiesitkö?

  • Pohjola Rakennus Oy Suomi toimii Uudellamaalla, Pirkanmaalla, Hämeessä sekä Keski-, Itä- Pohjois- ja Länsi-Suomessa. Vuonna 1989 perustettu yritys on suurimpia asuntorakentajia Tampereen, Turun ja Jyväskylän kasvukeskuksissa.
  • Pohjola Rakennus rakentaa vuosittain yli 2000 asuntoa. Lisäksi Pohjola Rakennus toteuttaa liike-, tuotanto- ja toimitiloja sekä infra- ja peruskorjauskohteita.
  • Konserni työllistää noin 3 000 henkilöä, joista omaa henkilökuntaa on noin 250.
  • Konsernin tavoitteena on olla johtava asuntorakentaja toiminta-alueillaan.
  • Pohjola Rakennus haluaa kehittää yhteistä ympäristöämme entistä toimivammaksi aluesuunnittelun ja kiinteistökehittämisen näkökulmasta.
Pohjola Rakennus