Skip to content

Tiesitkö, että paras rakennustyömaan jätehuolto rakennetaan yhdessä? Kierrätystavoitteet rakennusjätteen osalta ovat tehostumassa ja tavoitteiden saavuttamiseksi rakennustyömalla pyritään erilliskeräämään jätettä mahdollisimman paljon. Tätä kutsutaan syntypaikkalajitteluksi. Me Remeolla pystymme nykyaikaisella laitospaikka lajittelulla jatkaamaan siitä mihin syntypaikkalajittelu jää ja siten tarjoamaan korkeamman kierrätysasteen ja tarkemman kirjanpidon. Suomalaisena toimijana tunnemme suomalaisen rakennusteollisuuden haasteet ja olemme aitona kumppaninasi jätteiden lajittelussa.

Jätteiden kierrätys ja vastuullinen kiertotalous ovat kaiken tekemisemme ytimessä

Me Remeolla keräämme, lajittelemme ja kierrätämme kaikki jätteet aina asianmukaisesti, sillä vastuullisesti hoidettu jätteiden kierrätys on osa kiertotaloutta ja se autaa meitä säästämään planeettamme luonnonvaroja. Jätteiden kierrätys tarkoittaa jätemateriaalien ohjaamista uusien tuotteiden raaka-aineiksi. Me lajittelemme ja esivalmistelemme keräämämme jätteet huolellisesti ja varmistamme, että raaka-aineet kierrätetään ja hyödynnetään aina parhaalla mahdollisella tavalla. Toimitamme jätteet tarkoituksenmukaiseen jatkokäsittelyyn teollisuudelle tai energiantuotantoon. Paikalliset jätteenkäsittelylaitoksemme takaavat, että pystymme ylläpitämään tehokasta kuljetusverkostoa, joka vähentää jätteen siirtämisestä syntyvää ympäristökuormitusta.

Lue lisää meistä täältä. 

Oppivat robotit tehostavat lajittelua

Olemme olleet jätteenkäsittelyn robotiikan edelläkävijöitä jo vuosia. Yhdessä Zenroboticsin kanssa olemme hyödyntäneet ja kehittäneet robottiteknologiaa jakeenkäsittely laitoksissamme Viikissä että Vantaalle rakentuvassa Tulevaisuuden kierrätyslaitoksessa, joka avataan vuodan 2021 lopulla.

Robotiikkaa on käytetty valmistavassa teollisuudessa pitkään. Uusia innovaatioita robotiikkaan on tuonut tekoäly, jonka ansiosta robotteja on voitu kehittää ns. heterogeenisiin ympäristöihin, joissa robotit pystyvät toimimaan vaihtelevissa tilanteissa mekaanisen toiminnan sijaan. Uuden älyn avulla robotit osaavat löytää jätevirrasta kontrolloidusti ja tehokkaasti erilaiset poimintakohdat. Uudet robotit kestävät valmistavasta teollisuudesta poiketen vaihtelevia olosuhteita, törmäyksiä, pölyä, kosteutta ja ääriolosuhteita. Samalla robottien kokonaiskapasiteetti on kasvanut merkittävästi. Oppivan teknologian ansiosta käsiteltävästä materiaalista voidaan hyödyntää merkittävästi nykyistä suurempi osa.

Lue lisää robotiikastamme täältä.

Asiantuntevat palvelumme rakennustyömaille

Ymmärrämme, että rakennustyömaiden tahti on kiivas, ja ympäristöhuolto on vain osa toimivaa arkea. Tämän vuoksi kokonaispalvelumme on kehitetty niin, että työmaiden on helppo toimia kanssamme. Me huolehdimme, että rakennustyömaan jätehuolto toimii ja ennakoimme tulevat tarpeet.

Tärkeä osa rakennustyömaiden ympäristöhuollon kokonaisuutta on myös se, että yhteyshenkilömme ovat nopeasti ja joustavasti tavoitettavissa. Ketterä organisaatiomme palvelee työmaita kasvotusten ja puhelimessa, ja on tavoitettavissa myös sähköpostitse tai Pikappi-sovelluksemme kautta.

Jotta pystymme tukemaan rakennustyömaiden jätehuollolleen asettamia tavoitteita, kehitämme jatkuvasti palveluitamme yhdessä asiakkaidemme kanssa erilaisten pilottihankkeiden muodossa. Tällaisia ovat mm. syntypaikkalajittelun tehostaminen ja keräysvälineiden kehittäminen.

Yksi huoli vähemmän

Asiantuntijoidemme toiminta tähtää siihen, että rakennustyömaiden johdolla on yksi huoli vähemmän, kun he toimivat yhteistyössä kanssamme. Tämä näkyy käytännössä erityisesti ennakoivana toimintamallina, kasvollisena palveluna sekä läpinäkyvänä hinnoitteluna.

Koska rakennustyömaiden ympäristövaatimukset kasvavat jatkuvasti, on meilläkin panostettu siihen, että raportointijärjestelmämme tukee näitä tulevaisuuden haasteita. On tärkeätä, että yritykset saavat oman toimintansa kehittämiseen tarvittavan tiedon mahdollisimman selkeässä muodossa.

Pääkaupunkiseudulla rakennustyömaita palvelemme lisäksi oman jätteenkäsittelylaitoksen avulla. Viikin laitoksen kokonaisuus on ensimmäinen kokonaan robotiikan lähtökohdista suunniteltu jätteenlajitteluprosessi, joka palvelee rakennustyömaita.

Miten toimimme käytännössä?

Rakennustyömaan jätehuollon kokonaisratkaisu lähtee liikkeelle työmaan kohdekartoituksesta, jossa sovitaan lajittelun laajuus ja tarvittavat keräysvälineet. Suunnitelmaan kirjataan soveltuvat keräysvälineet, kuljetukset, koulutukset ja muut palvelut. Jäteastioihin toimitetaan asianmukaiset merkinnät.

Huolehdimme jätteiden asianmukaisesta käsittelystä ja lainsäädännön ja asetusten noudattamisesta. Toimitamme jäteraportin sovituin väliajoin auttamaan kulujen ja jätemäärien seurannassa. Pidämme työmaahan säännöllisesti yhteyttä ja kehitämme yhteistyötä aktiivisesti. Tarjoamme rakennustyömaalle mahdollisuuden osallistua pilottihankkeisiimme.

Työmailla syntyvät jätejakeet on hyvä lajitella jo syntypaikalla hyötykäytön helpottamiseksi. Lajiteltavia jätteitä ovat mm. puujäte ja kyllästetty puu, kiviaines, energiajae, paperi ja pahvi, kipsilevyt, metallit ja vaaralliset jätteet.

Palvelumme ja tuotteemme rakennustyömaille

Tässä lyhyesti listaa siitä, mistä osasista asiantuntijamme rakennustyömaan ympäristöhuollon kokonaisuuden rakentavat:

 • Kartoitus
 • Suunnitelma
 • Kuljetukset
 • Jätteenkäsittely
 • Konsultointi
 • Koulutukset
 • Pikappi-sovellus lavojen tilaukseen
 • Lajitteluohjeet
 • Lajittelukoulutus
 • Ympäristöraportointi, joka kattaa lain ja asetusten vaatimukset
 • Laaja keräilyvälinevalikoima: astiat ulko- ja sisävaiheisiin, saniteettipalvelut, säkit, lavat, kontit ja puristimet
 • Erilaiset pilottihankkeet

 

Kysy meiltä lisää

Jyrki Keituri, puh. 010 540 2344, jyrki.keituri@remeo.fi
Teemu Silén, 010 540 2334, teemu.silen@remeo.fi

Takaisin listaukseen