Skip to content

Remeon pitkäaikaisen yhteistyökumppani Paavo Nurmi Gamesin urheilutapahtumat elävät ajan hengessä, ja ympäristöhuollon ratkaisut suunnitellaan sekä toteutetaan yhteistyössä eri tapahtumien tarpeiden mukaan.

Paavo Nurmi Gamesin taustalla on ainutlaatuinen seurayhtymä Turun Urheiluliitto, Turun Weikot sekä Tuto. Nykymuotoista PN Gamesia on järjestetty vuodesta 2013, mutta kisaperinne on jatkunut jo 65 vuotta. Turun Urheiluliitto järjesti ensimmäiset Paavo Nurmen kisat suurjuoksijalleen Paavo Nurmelle 60-vuotissyntymäpäivälahjaksi kesäkuussa 1957.

Seurayhtymä järjestää erilaisia urheilutapahtumia, joissa Remeo toimii ympäristöhuollon kumppanina. Vuodesta 2014 Paavo Nurmen stadionilla kisatapahtumia on seurannut yli 10 000 katsojaa. Lisäksi Paavon Sporttipäivä kerää stadionille yli 10 000 kävijää. Paavo Nurmi Marathonilla eri matkat liikuttavat kahden päivän aikana yli 4000 juoksijaa.

Urheilutapahtumien järjestäminen on yhteistyötä

Pitkäaikainen yhteistyö sujuu hyvässä hengessä. ”Remeo on meille hyvä, luotettava ja innovatiivinen yhteistyökumppani. Kehitämme jätehuoltoa koko ajan yhdessä palvelujen tehokkuutta ja käyttäjäystävällisyyttä ajatellen. Yhteistyömme uudistuu tarpeiden mukaan – ihan niin kuin tapahtumatkin elävät ajan hengessä”, kertoo PNG:n tapahtumatuottaja Kari Ahonen. Paavo Nurmi stadion

Olemme tehneet yhteistyötä eri urheilutapahtumissamme jo parikymmentä vuotta. Mietimme Remeon kanssa hyvissä ajoin, mitä missäkin tapahtumassa tarvitaan. Pyrimme löytämään parhaat ja toimivimmat ratkaisut kustannustehokkaasti. Jos tilanteet yllättäen muuttuvat, suunnitelmia voidaan muuttaa joustavasti ja ketterästi. Tämä on tapahtuman onnistumisen kannalta oleellista. Usein juuri pienet asiat ovat niitä ratkaisevia, Kari summaa.

Positiiviset ajatukset yhteistyöstä jaetaan puolin ja toisin Remeon ja PNG:n välillä. Remeon avainasiakaspäällikkö Juha-Pekka Mäkilä on toiminut  yhteyshenkilönä yhteistyön alusta asti. “Yhteistyö on helppoa ja joustavaa, sillä vuosien kokemuksen ansiosta tunnemme hyvin tapahtumien luonteen. Tapahtumia suunnitellessa määrittelemme yhdessä selkeät tavoitteet. Päätavoitteena on tarjota koko urheilukansalle ja tapahtuman päätähdille eli urheilijoille sekä kaikille tapahtuman järjestelyissä mukana oleville positiivinen kokemus Turun upeassa urheilupuistossa”, Juha-Pekka sanoo.

Ympäristöhuolto tapahtumaan suunnitellaan yhteistyössä

Tapahtuman suunnittelu alkaa jo kevättalvella. Aluksi mietitään, mitä palvelutarjontaa tapahtumassa on ja sen perusteella, mitä jätejakeita tapahtumissa syntyy. Suunnittelussa huomioidaan edellisten tapahtumien palautteet ja kehitysideat. Tärkeää on myös varata kalusto ja resurssit hyvissä ajoin. Kesäaikaan etenkin saniteettitilat on kysytty tuoteryhmä, joten varsinkin ne tulee varata ajoissa, Juha-Pekka summaa.

Tapahtumien ympäristöhuollon suunnittelussa vastuullisuus on keskeistä ja turvallisuus ensimmäisenä prioriteettina. Jätepisteiden ja kaluston sijoittelu mietitään tarkasti turvallisuuden varmistamiseksi. Jäteautoliikennettäkään ei alueella ole varsinaisen tapahtuman aikana.

Remeo-PNG

Tehokasta lajittelua kokemuksen kautta

Ensisijaisesti PN Gamesin tapahtumissa panostetaan jätteiden synnyn ehkäisyyn ja niiden kierrätettävyyteen. Merkittävimmät jäte-erät syntyvät biojätteestä ja pahvista. Tapahtumissa käytetään biohajoavia tarjoiluastioita, minkä vuoksi biojätteen määrä on suuri. Tapahtumien myyntipisteistä kertyy myös muovia pantillisista juomapakkauksista, ja ne palautetaan myyntipisteiden toimesta uusiokäyttöön.

Jätteiden lajittelumahdollisuus urheilutapahtumissa tehdään mahdollisimman toimivaksi. Kun tunnetaan syntyvät jätteet ja tehdään lajittelu tapahtuman osallistujille ja työntekijöille helpoksi, päästään sekä korkeaan kierrätysasteeseen että hiilikädenjälkeen. Kierrätyksen helpottamiseksi suunnittelussa ja toteutuksessa kiinnitetään huomiota jätepisteiden hyvään sijoitteluun ja selkeisiin ohjeisiin sekä merkintöihin.

Logistiikka suunnitellaan tarkasti siten, että se on tehokasta ja toimivaa. PN Gamesin tapahtumissa hyödynnetään Remeon monilokeroisia jäteautoja, jotka keräävät eri jätejakeet yhdellä tyhjennyskerralla ja pitävät jakeet erillään aina kuljetuksesta loppukäsittelyyn saakka. Näin saadaan tapahtumien hiilijalanjäljestä mahdollisimman matala.

Paavo Nurmi Festival ja Remeo

 

Paavo Nurmi Games pähkinänkuoressa

  • Paavo Nurmi Gamesin taustalla on Turun Urheiluliitto, Turun Weikot sekä Tuto.
  • Paavo Nurmi Games on osa Paavo Nurmi Festivalia, jolla kunnioitetaan Paavo Nurmen muistoa.
  • Remeo osallistuu yhteistyökumppanina vuosittaisiin Paavo Nurmi Festival -tapahtumiin, joita ovat Paavo Nurmi Gamesin lisäksi Paavo Nurmi Marathon sekä syyskuinen Ruissalojuoksu.
  • Ensimmäiset Paavo Nurmi Games -yleisurheilukisat järjestettiin Paavo Nurmelle 60-vuotissyntymäpäivälahjaksi kesäkuussa 1957. Paavo Nurmi Games on osa IAAF:n World Challenge -sarjaa.

Lue lisää!

Paavo Nurmi Festival