Skip to content

Nesteen Naantalin jalostamo on yksi Remeon pitkäaikaisimpia yhteistyökumppaneita. Vuodesta 2001 saakka jatkunut yhteistyö on vuosien myötä laajentunut ja syventynyt kumppanuudeksi.

Suuri osa jätteestä hyötykäyttöön

Nesteen Naantalin jalostamo on yksi Remeon pitkäaikaisimpia yhteistyökumppaneita. Palvelukokonaisuus käsittää yhdyskuntajätteiden keräämisen niin satamassa kuin jalostamon alueella. Satamassa käytännössä kaikki kerättävät jakeet ovat laivoilta peräisin, minkä lisäksi Remeo vastaa jalostamon kierrätysalueesta sekä yksittäisistä yhdyskuntajätepisteistä ympäri jalostamoa. Ensisijaisesti jätteet toimitetaan hyötykäyttöön joko materiaalina tai energiana, kaatopaikkajätteen osuus on erittäin pieni.

Jäteasiointia VIP-kanavan välityksellä

Naantalin jalostamon jätehuollon infotauluissa on Remeon yhteystiedot, joten päivittäinen asiointi Remeolle hoidetaan oman VIP-kanavan välityksellä. ”Tavoitteena on, että kaikki on ulkoistettu Remeolle syntypaikkalajittelua lukuun ottamatta”, kertoo Nesteen ympäristöhuollon päällikkö Johanna Skaffari.

Kehityshankkeet suunnitellaan säännöllisissä seurantakokouksissa. Yhteistyössä on suunniteltu muun muassa lajitteluohjeistusta sekä jätetilaopasteita. Tuleviin suunnitelmiin kuuluu esimerkiksi raportointijärjestelmän kehittäminen edelleen siten, että tiedot saadaan jatkossa helposti koottua yhteen yhdenmukaisella tavalla sekä Naantalin että Porvoon jalostamoilta.

Nesteen vaatimustaso kumppaneiden suhteen on korkea, ja tasoa seurataan säännöllisin auditoinnein. ”Koko ketjun pitää olla kunnossa syntypaikkalajittelusta kuljetusten kautta loppukäsittelyyn”, Skaffari toteaa.

Tarkkana työturvallisuuden kanssa

Jalostamon alueella kulkeminen on tarkasti säänneltyä, ja siellä tulee aina toimia hyvin vastuullisesti. Remeon kuljettajat ovat suorittaneet työturvallisuuskortin ja he ovat saaneet Nesteen turvallisuuskoulutuksen. Sekä työntekijöille että autoille vaaditaan omat kulkuluvat.

“Liikenne jalostamon alueella pyritään minimoimaan, joten käytämme mahdollisuuksien mukaan lokeroautoja, joihin voidaan kerätä useita jakeita kerralla. Pitkään jatkuneen yhteistyön ansiosta tunnemme paikat jalostamolla, joten kuljettajamme osaavat toimia alueella. Poikkeustilanteisiin on tärkeä reagoida nopeasti”, kertoo myyntipäällikkö Juha-Pekka Mäkilä Remeolta.

Laivajätteet lajitellaan 14 jakeeseen

Roger Nybondas ja Johanna Skaffari

Nesteen Naantalin jalostamon satamassa on 300 laivakäyntiä vuodessa. Tämä tekee siitä liikennemäärältään Suomen viidenneksi suurimman sataman.

“Laivoilla syntyy pääasiassa tyypillistä yhdyskuntajätettä, ovathan tankkerit itsessään pieniä yhdyskuntia”, kertoo Nesteen huoltomestari Roger Nybondas.

Aikoinaan laivasta tuleva jäte saatettiin kärrätä kaikki yhteen astiaan, mutta tänä päivänä on toinen ääni kellossa. Säädökset ovat vuosien mittaan kiristyneet, ja tätä nykyä laivajätteet lajitellaan peräti 14 jakeeseen.

“Rakensimme satamaan toimintamallin, joka hyväksytettiin valvontaviranomaisilla”, Nybondas kertoo.

Malliin kuuluu muun muassa kaikkiin laivoihin toimitettava ohjeistus. Sen mukaan tehdään syntypaikkalajittelu ja jätteet toimitetaan rannalla odottaviin astioihin.

Laivoista tulevien jätteiden erikoisuutena on kansainvälinen ruokajäte, jota syntyy, jos alus käy EU:n ulkopuolisissa maissa. Kansainvälinen ruokajäte vaatii tautiriskin vuoksi erikoiskäsittelyä, joten se kerätään huolellisesti erillään muusta jätteestä ja pakataan poltettaviin lieriöihin. SUEZ rakensi jätteenkäsittelymallin, joka hyväksytettiin valvontaviranomaisilla.

Neste