Skip to content

Remeo toimii yhtenä jätehuollonkumppanina Valmet Automotiven tehtaalla Salossa. Yhteistyön aikana jätehuoltoa on kehitetty merkittävästi.

Yhteistyön alku

Remeon ja sähköajoneuvojen akkuja valmistavan Valmet Automotiven yhteistyö alkoi vuonna 2021 Salon tehtaalla. Vuonna 2019 Salossa tuotantonsa aloittaneen akkutehtaan ja Remeon toiminta käynnistyi yrityksen tahtotilasta kehittää jätehuoltoaan. Valmet Automotiven prosessi-insinööri Tuulia Rahkotörmä ja Remeon avainasiakaspäällikkö Juha-Pekka Mäkilä alkoivat kehittämään tehtaan jätehuoltoa varautuen jo kartoitusvaiheessa siihen, että yrityksen tuotanto tulee kasvamaan merkittävästi. Tuotantovolyymien kasvun myötä myös jätemäärät ja tuotannon sivuvirrat moninkertaistuvat, johon haluttiin varautua mahdollisimman hyvin.

Palveluntoimittajan valinnassa korostui toimiva yhteistyö. ”Minulle tärkeä kriteeri oli yhteistyö eli se, että on selkeät asiointikanavat ja yhteyshenkilöt. Ja se, että jos Remeon päässä löydetään kehitettävää, niin sieltä annetaan vinkkejä”, kertoo Tuulia. Konkreettisena esimerkkinä Remeon aloitteesta Salon tehtaalla kierrätetään coolerit erikseen, mikä on kustannustehokasta ja materiaalit saadaan paremmin jatkojalostettua.

Päämääränä jätehuollon kehittäminen

Lähtötilanteessa tavoitteena oli sujuvoittaa keräysvälineiden tyhjennyksiä ja valita käyttötarkoitukseen parhaiten soveltuvat keräysmenetelmät. Tuulia kertoo, että Remeon kanssa tehtiin yhteinen päätös selkeyttää keräilyä toimivammaksi. ”Tällä hetkellä jätehuollossa on viisi erikoisvarusteltua jätepuristinta ja -paalain, vaihtolavoja ja keräysastioita”, Juha-Pekka kertoo. Jätteet syntyvät pääsääntöisesti tehtaalle tulevien komponenttien pakkausmateriaaleista, kuten pahvista, muovista ja uudelleenkäyttöön soveltumattomista trukkilavoista. Varsinaisesta kokoonpanosta ei juuri jätettä synny.

”Säännöllinen ja aktiivinen yhteistyö on toiminnan perusta”, Juha-Pekka kertoo. Valmet Automotive ja Remeo pitävät parin viikon välein tuotannon palaverin, jossa käydään läpi ajankohtaisia asioita ja varaudutaan tulevaan. Lajittelun helpottamiseksi ja kehittämiseksi Salon akkutehtaalle suunniteltiin omat astiatarrat. Tuulia kertoo, että henkilöstöltä ei enää tule niin paljoa kysymyksiä, että mikä jäte menee mihinkin keräysvälineeseen. ”Jatkossa tarkoituksena on käyttää samoja astiatarroja työohjeissa, jolloin työpistekohtainen kierrätys parantuu varmasti”, kertoo HSE-tiimin työntekijä Oona Virtanen.

Keräysvälineiden uusimisessa ja palveluiden kehittämisessä on tärkeää huomioida aina työturvallisuus ja turvallinen työympäristö. Kokonaisuuden tulee olla sellainen, että kaikki välineet täyttävät konedirektiivi standardit turvallisuudesta. Yhteistyön alettua aiemmin käytössä olleet laitteet uusittiin Remeon ehdotusten mukaan. Myös vaarallisten jätteiden kierrätystä on kehitetty ja tehty toimivammaksi siten, että vaarallisille jätteille on oma keräyskonttinsa, johon kerätään muun muassa laboratorion jätteet, kertoo Tuulia.

Tulevaisuuden tavoitteet

Valmet Automotive seuraa kuukausitasolla Salon toimipisteen kierrätysastetta. Konsernitasolla tavoitteena 65 % kierrätysaste, mutta Salon tehtaalla päästään kuukausittain yli konsernin asettaman tavoitteen. Salon tehtaalla kierrätysaste on jopa yli 80 %.

Tuulia kertoo, että tuotantomäärät kasvavat edelleen ja siihen liittyen tehdään kehitysprojekti energiajätteen lajittelemiseksi eri jakeiksi, eli käytännössä muovin eri jakeiksi. Tällä hetkellä Valmet Automotiven Salon tehtaalla keskitytään tehostamaan yrityksen taukotilojen lajittelua, jotta jätteiden lajittelu niiden syntypaikalla olisi mahdollisimman helppoa. ”Itselläni on tavoitteena, että ihmiset kiinnostuvat lajittelusta ja ymmärtävät sen tärkeyden”, Tuulia sanoo. Kierrätyksen parantamiseksi on mietitty kokonaisvaltaisesti myös räätälöityä henkilöstön kierrätyskoulutusta. Sekä Remeon että Valmet Automotiven tahto on kehittää jätehuoltoa jatkuvasti.

Sujuva arki on tärkeää, ja se, että yhdessä mietitään ja sovitaan tulevia kehitysaskeleita. Tuulia kertoo tyytyväisenä, että yhteistyöstä tekee toimivan myös se, että Remeon kuljettajat ovat mukavia ja heidän kanssaan voi vaihtaa kuulumisia ja tiedustella esimerkiksi tyhjennyksiin liittyviä käytännön asioita ja myös kuljettajat antavat aktiivisesti palautetta. Yhteistyö on mukavaa ja mutkatonta.

Valmet Automotive pähkinänkuoressa

• Konserni on perustettu vuonna 1968
• Liiketoimintaa on Suomessa, Saksassa ja Puolassa
• Sähköajoneuvojen akkujen tuotanto alkoi Salossa vuonna 2019
• Salon tehdas työllistää noin 700 työntekijää
• Lue lisää https://www.valmet-automotive.com/fi/

 

Haluatko nostaa oman organisaatiosi kierrätysastetta? Ota yhteyttä!

Valmet Automotive