Skip to content

Junnikkala Oy on kalajokinen puunjalostusyritys. Tällä hetkellä yrityksellä on kaksi tuotantoyksikköä: Kalajoella ja Oulaisissa. Kolmas tuotantolaitos – yksi Euroopan moderneimmista sahoista – valmistuu Ouluun vuoden 2023 loppuun mennessä.

Junnikkala tuottaa vuosittain 350 000 m3 sahatavaraa, ja Oulun investoinnin myötä tuotantomäärä kaksinkertaistuu. Sahatavaran lisäksi Junnikkala tuottaa jatkojalostettuja tuotteita, joiden segmenteistä maalattu ulkoverhouspaneeli on suurin.

Uuden sahan sijainti Oulun sataman läheisyydessä on mitä parhain, sillä yritys vie tuotteitaan 40 maahan. Myös sahauksessa syntyneet sivutuotteet pystytään hyödyntämään lähialueella. Kuljetusetäisyydet ovat lyhyitä, mikä mahdollistaa jatkossa sähkökäyttöisen kaluston hyödyntämisen.

Remeon ympäristöraportointijärjestelmä kimmokkeena yhteistyölle

Junnikkala Oy panostaa jatkuvasti vastuullisuuteen eri osa-alueilla. Yksi keskeinen projekti on energiatehokkuuden parantaminen, ja jätehuolto on merkittävä osa yrityksen ympäristötoimintaa. Yrityksellä on mittarit ympäristövaikutusten seurantaan, ja tavoitteena on kehittää niitä edelleen. Yksi syy siirtyä yhteistyöhön Remeon kanssa oli saada konkreettisia tilastoja ja lukuja raportointia varten. Remeo vaihtui yrityksen palveluntarjoajaksi vuoden alussa.

Junnikkalan HSEQ-päällikkö Petri Maunula kertoo, että lähtölaukaus yhteistyön aloitukselle oli Remeon raportointijärjestelmä. Aiemmin laskentaan kului aina päivä, mutta uuden järjestelmän myötä raportointi on heti valmiina.

Junnikkala Oy pyrkii tehostamaan kierrätystä jatkuvasti. Aiemmin Junnikkalalla oli käytössään 6–7 eri jätehuoltoyritystä, mikä aiheutti sekavuutta ja hankaloitti raportointia. Yritys tutki vaihtoehtoja ja päätyi Remeoon, joka tuntui sopivimmalta yhteistyökumppanilta. Lisäksi etuna nähtiin Junnikkalan toimipisteiden sijainti, joka osuu hyvin yhteen Remeon Pohjoisen yksikön toimialueen kanssa.

Remeo tarjoaa Junnikkalalle kokonaisvaltaisesti sekä tavanomaisten, että vaarallisten jätteiden palvelut. Junnikkalassa on jäteastiat ja säännöllinen tyhjennys Kalajoella ja Oulaisissa. Lisäksi Oulussa on rakennustyömaa, jossa jätehuollon tarpeet vaihtelevat. Remeon tavoitteena on tarjota yrityksille parempaa kierrätysastetta ja selkeää raportointia.

Räätälöityä koulutusta kierrätyksestä

Yhteistyö Remeon kanssa on sujunut hyvin. Alussa tarvittiin opettelua astioiden oikeaan sijoittamiseen ja tyhjennysvälien toimivuuden saavuttamiseen. Pienempien jätejakeiden osalta on edelleen kehittämisen tarvetta, mutta molemmat osapuolet tekevät jatkuvasti parannuksia ja pyrkivät ennakoimaan tarpeita. Yhteistyön tuloksena saavutettiin jo merkittävä muutos, kun jäteastiat yhtenäistettiin ja laadittiin selkeä suunnitelma niiden käytöstä. Merkinnät astioissa ovat hyvällä mallilla, mutta kierrätyksessä on aina parantamisen varaa. Junnikkala suunnittelee sisäistä auditointia ennen lomia tarkastaakseen ja arvioidakseen tilannetta.

Tavoitteena on myös lisätä henkilöstön tietoisuutta ja koulutusta ympäristöasioissa. Remeon henkilökunta on ollut avuksi järjestämällä koulutuksia, ja Junnikkala arvostaa heidän asiantuntemustaan. Remeon yksikönpäällikkö Saara Palo-oja kertoo, että yhteistyö Junnikkalan kanssa toimii hyvin. Tarjoamme heille kokonaisvaltaista palvelua ja yhteydenpito hoituu paikallisten yhteyshenkilöiden avulla mutkitta.

Yhteistyö Remeon kanssa on ollut menestyksekästä, ja Junnikkala suosittelee Remeota muille yrityksille. Heidän kokemuksensa perusteella Remeo on luotettava ja osaava jätehuollon kumppani, joka tarjoaa monipuolisia palveluja ja tukee yrityksen vastuullisuustyötä.

Junnikkala pähkinänkuoressa

  • Puunjalostusyritys, joka on perustettu 1960-luvulla.
  • Sahayksiköt Oulaisissa ja Kalajaolle. Uusin valmistumassa Ouluun.
  • Tuottaa vuosittain 350 000 m³ sahatavaraa. Oulun sahan myötä tuotantokapasiteetti kasvaa 700 000 m³.
  • Lue lisää https://junnikkala.com/

 

Haluatko nostaa oman organisaatiosi kierrätysastetta? Ota yhteyttä!

Junnikkala Oy