Skip to content

Sitran listalla on tällä hetkellä 19 suomalaista yritystä, joiden uudenlaiset liiketoimintamallit tukevat kiertotaloutta. Vuoden kuluttua listalla odotetaan olevan jo sata yritystä. Neitseellisten raaka-aineiden väheneminen kiihtyy maailmassa ja sen vuoksi tarvitaan uudenlaisia liiketoimintamalleja varmistamaan, että materiaalit pysyvät kierrossa mahdollisimman pitkään. Sitra haastaakin listallaan suomalaisyritykset vastaamaan muuttuvan maailman tarpeisiin.