Skip to content

Uusiolassa pyörät pyörivät vuorokauden ympäri ympäristön ja yhteiskunnan hyväksi. Laaja joukko oman alansa ammattilaisia tekee töitä kiertotalouden tehtävissä – aina materiaalinkierron varmistamisesta sähkön ja lämmön tuotantoon.  

Yksi Uusiolan arjen sankareista on Remeon jalostuksen pääkaupunkiseudun liiketoimintapäällikkö ja Uusiolan laitoksen laitospäällikkö Laura Tokeensuu. Lauran työnkuva on monipuolinen ja hän vastaa laaja-alaisesti Remeon pääkaupunkiseudun laitosten toiminnasta. Yksi Lauran tärkeimmistä tehtävistä on esihenkilötyö, jolla varmistetaan, että arjen työt sujuvat turvallisesti ja tehokkaasti hyvällä tiimityöllä ja -hengellä. Unohtamatta tietenkään materiaalinkiertoa laitoksilla, jolla varmistetaan se, että mahdollisimman suuri osa laitokselle tulevasta jätteestä jatkaa matkaansa uusiokäyttöön suomalaisen teollisuuden tarpeisiin. Laitoksen toimintaan kuuluvat tiiviisti myös ympäristölupiin liittyvä työ, joka pitää sisällään viranomaiskeskustelua ja vuosiraportointia. Lauralla arkeen kuuluu päivittäinen yhteistyö muiden remeolaisten, kuten myyjien kanssa, jotta asiakkaiden materiaalit saadaan sujuvasti kiertoon asiakkaan tarpeita kuunnellen.    

Laurasta parasta Remeolla työskentelyssä on ehdottomasti oman tiimin kanssa työskentely ja Remeon kova draivi asioiden kehittämiseksi. Hän kokee mieleiseksi myös positiivisen paineen siitä, että tulee kehittää jatkuvasti myös omaa osaamistaan kiertotalouden parissa. 

Rautainen kokemus ympäristöhuoltoalalta edesauttaa arjen sujuvuutta 

Lauralla on vankka kokemus ympäristöhuolto alalta. Koulutukseltaan hän on insinööri (YAMK), tarkemmin ylempi tutkinto teknologiaosaamisen johtamisesta ja perustutkinto biotekniikasta. Ennen Remeolle siirtymistä Laura työskenteli kunnallisella toimijalla ja onkin tehnyt töitä koko työuransa ajan ympäristöhuollon parissa. 

Remeolla Laura on ollut kohta jo viisi vuotta ja on saanut kehittyä ammatissaan laajasti ja oppia paljon uutta. Tullessaan Remeolle Laura toimi kahden pääkaupunkiseudun laitoksen päällikkönä ja nykyään vastuu on kasvanut jo seitsemään laitokseen. Erityisesti vuonna 2021 valmistuneen Euroopan tällä hetkellä moderneimman laitoksen käyttöönotto ja laitoksen työtiimin rakentaminen on Lauran mukaan opettanut valtavasti. Laitos, joka on myös Lauran pääasiallinen työpaikka, sijaitsee Uusiolassa.  

Muut Uusiolan toimijat ovat tärkeitä yhteistyökumppaneita 

Uusiolan alueella toimivat Remeon lisäksi Vantaan Energia ja Rudus, jotka ovat tärkeitä yhteistyökumppaneita. Vantaan Energian kanssa Remeo tekee paljon tutkimus- ja kehitysyhteistyötä ja tästä esimerkkinä on tuleva aktiivihiililaitos-hanke, jossa kierrätyskelvottomasta puusta tehdään sähköä ja lämpöä sekä aktiivihiiltä lääketeollisuuden tarpeisin. Kehitys- ja tutkimustyön lisäksi yhteistyö näkyy myös ympäristölupa-asioissa, joissa yritykset sparrailevat keskenään.  

Konkreettisin arjessa näkyvä yhteistyön merkki on alueella pyörivät Remeon autot, jotka tyhjentävät Etelä-Suomesta kerättyä materiaalia energiahyödyntämiseen Vantaan Energian Uusiolan polttolaitokselle. Tuodusta materiaalista tehdään sähköä ja lämpöä pääkaupunkiseudun tarpeisiin. Rudukselle Remeo toimittaa kiviainesta uusiomateriaaliksi muun muassa uusiotuotteisiin tai maantäyttöön. ”Yhteistyö on minun näkökulmastani todella sujuvaa ja alueen sisäinen asiakaspalvelu on ollut todella hyvää”, Laura kertoo. 

Koska alueella tehdään paljon hyvää ja tuotetaan jätemateriaaleista uusiomateriaaleja, on niistä kertominen myös erityisen tärkeää. Yhteistyötä kolmen toimijan kanssa ulottuukin myös viestintään, jonka avulla kerrotaan kiertotaloudesta, sen mahdollisuuksista sekä konkreettisista teoista luonnon puolesta. 

Uusiolassa yhteistyöllä on voimaa! 

www.uusiola.fi

Kuvassa Laura BBC:n haastateltavana. Katso haastattelu ja BBC:n video täältä.

Takaisin listaukseen