Skip to content

Kestävyysohjelmamme kokoaa yhteen Remeon vastuullisuustekoja, -tavoitteita sekä -tuloksia. Pureudumme tässä Remeon toimintaa suhteessa YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin ja niiden saavuttamiseen.

Remeo ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

YK:n kestävän kehityksen päätavoitteita (Sustainable Development Goals, SDG) on yhteensä 17. Kiertotalous auttaa tavoitteiden, kuten ilmastonmuutoksen hillinnän tai luonnon monimuotoisuuden turvaamisen, saavuttamisessa. Remeon liiketoiminta perustuu kiertotaloudelle, joten ratkaisumme tukevat kehitystä kohti näitä tavoitteita. On kuitenkin yhtä tärkeää miettiä, miten kiertotaloutta toteutetaan. Siirtymä kiertotalouteen ei saa vaikuttaa negatiivisesti SDG-tavoitteiden, kuten eriarvoisuuden vähentäminen tai ihmisarvoisen työn varmistaminen, saavuttamiseen, vaikka se vauhdittaakin esimerkiksi tiettyjen ympäristötavoitteiden saavuttamista. Remeolla varmistetaankin, että sekä omat tavoitteemme että toimmemme tukevat SDG-tavoitteiden saavuttamista molemmista näkökulmista katsoen. Tuotetaan hyvää ympäristölle, mutta tehdään se tavalla, joka ai aiheuta haittaa, vaan tukee myös muiden tavoitteiden saavuttamista.

Remeon toiminta linkittyy tavalla tai toisella useimpiin SDG-tavoitteisiin, mutta keskeisimmin edistämme seuraavia:

  • Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua: Remeon kestävyysohjelman tavoitteena on toimia pitkäjänteisesti ja pohjata kasvu kestäviin investointeihin. Luomme uusia työpaikkoja Suomeen. Remeo hyödyntää toiminnassaan laajasti uusia teknologioita ja tarjoaa asiakkailleen innovatiivisia ratkaisuja, joiden avulla voidaan saavuttaa korkeampi taloudellisen tuottavuuden taso. Remeon ratkaisut lisäävät resurssitehokkuutta kulutuksessa ja tuotannossa ja tukevat osaltaan tavoitteita erottaa talouskasvu ja ympäristön pilaantuminen toisistaan. Kestävä liiketoimintamme mahdollistaa panostukset henkilöstöömme ja henkilöstömme osaamisen kehittämiseen. Kestävyysohjelmamme mukaisesti kohtelemme toisiamme oikeudenmukaisesti, tasapuolisesti ja kaikkia kuunnellen. Tarjoamme turvallisen työympäristön ja meillä viihdytään. Varmistamme, ettei meillä synny perusteettomia palkkaeroja.
  • Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja: Kestävyysohjelmassamme lupaamme, että meillä on innovatiivisimmat kierrätysratkaisut, joilla käsittelemme ja ohjaamme jätteet uusioraaka-aineiksi. Toimintamme perustuu resurssien käytön tehostamiselle ja tarjoamme kumppaneillemme ratkaisuja kestävämmälle toiminnalle, tuotannolle ja rakentamiselle. Toimintatapamme ovat energiatehokkaita ja panostamme käyttämämme teknologian ympäristöystävällisyyteen esim. selvittämällä mahdollisuuksia aurinkoenergian laajemmaksi hyödyntämiseksi jalostuksen toimipisteissämme.
  • Kestävät kaupungit ja yhteisöt: Olemme mukana vähentämässä kaupunkien haitallisia ympäristövaikutuksia laadukkaalla jätehuollolla ja jätteiden käsittelyllä.
  • Vastuullista kuluttamista: Toimintamme tähtää luonnonvarojen kestävämpään ja tehokkaampaan käyttöön. Remeon kestävyysohjelman tavoitteena on kannustaa jätteen määrän vähentämiseen läpi arvoketjun. Tavoitteemme nostaa kumppaniemme kierrätysastetta ja tuottaa laadukkaita uusioraaka-aineita luo pohjaa luonnonvarojen kestävämmälle käytölle. Tuemme osaltamme luonnonvarojen kestävän ja tehokkaan käytön tavoitteiden toteutumista.

Ympäristön kannalta kestävä jätteiden käsittelymme ja kestävämmät käytäntömme toiminnassamme minimoivat toimintamme haitalliset vaikutukset terveyteen ja ympäristöön.

  • Ilmastotekoja: Remeon missio ja kestävyysohjelman yksi päätavoitteista on vähentää Suomen hiilidioksidipäästöjä kierrätysastetta nostamalla. Ilmastonmuutoksen hillintä on keskeinen osa strategiaamme ja tärkeä ajuri tekemisellemme. Lisäämme kumppaneidemme tietoisuutta, miten kierrätyksellä voidaan vähentää päästöjä ja tarjoamme heille ratkaisuja hiilijalanjälkensä pienentämiseksi. Olemme lisäksi kestävyysohjelmassamme sitoutuneet oman toimintamme päästöjen vähentämiseen. Remeo tekee jo nyt päästömielessä lähes 60-kertaisesti enemmän hyvää, kuin aiheuttaa vaikutuksia ympäristölle. Tavoitteemme ovat yhä tätäkin korkeammalla!
  • Maanpäällinen elämä: Remeon ratkaisut ovat ytimessä hillitsemässä raaka-aineiden käytöstä luontoon kohdistuvia vaikutuksia, sillä materiaalien kierrätystä lisäämällä vähennetään neitseellisten raaka-aineiden tarvetta ja raaka-aineiden käytöstä luontoon kohdistuvia vaikutuksia. Tunnistamme yhä paremmin roolimme myös luontokadon pysäyttämisessä ja tulemme painottamaan tätä näkökulmaa yhä vahvemmin toiminnassamme tulevaisuudessa.

Lue lisää YK:n kestävästä kehityksestä:  https://www.un.org/sustainabledevelopment/

Ja suomeksi täältä:https://kestavakehitys.fi/agenda-2030

Kuvalähde:https://kestavakehitys.fi/agenda-2030

Tutustu myös Remeon kestävyysohjelmaan

 

Takaisin listaukseen