Skip to content

Remeo käynnistää selvitysprosessin Tampereen Ruskon laitoksen käsittelytoiminnan päivittämiseksi. Selvitystyössä keskitytään rakennus- ja purkujätteen käsittelyn modernisointiin laitoksella. Tämän lisäksi selvitetään muovien ja kuitujen käsittelymahdollisuuksien lisäämistä Ruskon laitoksella.

”Olemme saaneet hyviä tuloksia Vantaalla toimivalla käsittelylaitoksellamme, joka käyttää huipputeknologiaa materiaalien lajittelussa. Haluamme skaalata hyväksi todettuja ratkaisujamme valtakunnallisesti ja tuoda erinomaisia kierrätystuloksia yhä laajemman asiakaskunnan saataville”, Remeon jalostuksen liiketoimintajohtaja Mauri Lielahti kertoo.

Osana selvitystyötä Remeo käynnistää myös ympäristöluvan päivittämisen suunniteltujen kokonaisuuksien mukaiseksi.

Investoinnilla vaikutus koko rakennusalan kierrätyksen tehostumiseen

Mahdollinen investointi kehittäisi koko rakennusalan kierrätystä sekä vaikuttaisi positiivisesti ilmastopäästöjen vähentämiseen.

Remeon Vantaan teollisella kierrätyslaitoksella materiaalia lajittelevat tekoälyä käyttävät robottikädet sekä optiset erottelijat, joiden avulla on päästy lähes 72 prosentin kierrätysasteeseen rakennusjätteen lajittelussa. Tämä ylittää lainsäädännön vaatiman minimitavoitteen, jonka mukaan vähintään 70 prosenttia rakennus- ja purkujätteestä täytyy kierrättää materiaalina energiana polttamisen sijaan.

Laitos on Euroopan edistyksellisin ja sen käsittelykapasiteetti on ennakoitua tehokkaampi, jonka takia Remeo käynnisti keväällä ympäristöluvan mukaisen kapasiteetin kaksinkertaistamisen.

”Vantaan laitoksemme pysty käsittelemään yli 70 prosenttia pääkaupunkiseudulla syntyvistä jätteistä, jotka ennen on siirtokuormattu maan rajojen ulkopuolella. Aloitimme selvitys- ja suunnittelutyön Pirkanmaan käsittelytoiminnan kehittämiseksi saman ideologian ja konseptin mukaiseksi. Kun jätettä käsitellään paikallisesti, niin saadaan merkittäviä ilmastovaikutuksia myös logistiikan myötä”, summaa Remeon toimitusjohtaja Johan Mild.

Yrityskaupan myötä kasvanut kapasiteetti ja entistä vahvempi valtakunnallinen toimija

Remeo osti Delete Ympäristöpalvelut Oy:n liiketoiminnan kesäkuussa 2022 vahvistaen käsittelytoimintaansa erityisesti Pirkanmaalla ja pääkaupunkiseudulla. Deletellä on historia erityisesti rakennus- ja purkujätteiden vastaanottamisessa ja käsittelyssä ja kaupan myötä Remeo positioitui rakennus- ja purkujätteen käsittelyn markkinajohtajaksi.

Yrityskaupan myötä Remeo yhdistää oman innovatiivisen käsittelyideologiansa Deleten jäteosaamiseen ja vahvaan käsittelytoimintaan erityisesti Pirkanmaalla.

”Tarjoamme kaupan myötä Deleten asiakkaille laajemman vastaanottoverkoston ja monipuolistamme ja parannamme palvelutarjontaa. Vantaalle viime vuonna avattu käsittelylaitoksemme on Euroopan edistyksellisin ja käsittelee yritysten jätteitä puhtaiksi uusiomateriaaleiksi, nostaen samalla Deleten asiakkaiden kierrätysastetta. Remeon nykyisille asiakkaille tarjoamme oston myötä uusia palveluita sekä laajemman alueellisen peiton”, kertoo Johan Mild.

 

Lisätietoa Remeon Vantaan kierrätyslaitoksesta:

Remeo avasi Vantaalle 2021 Euroopan edistyksellisemmän materiaalinkierrätyslaitoksen, joka on herättänyt mielenkiintoa ulkomaita myöten. Laitosmaisella käsittelyllä täydennetään syntypaikkalajittelua ja parannetaan yritysten kierrätysastetta. Käsittely perustuu muun muassa älyteknologiaan ja robottikäsiin, jotka lajittelevat materiaalit ihmisiä tehokkaammin ja tarkemmin. Lopputuotteena tuotetaan entistä puhtaampia uusiomateriaaleja suomalaisen teollisuuden tarpeisiin ja säästetään neitseellisiä luonnonvaroja.

Laitoksella käsitellään rakennus- ja purkujätettä sekä kaupan ja teollisuuden jätteitä. Käsittelylaitokselle on haettu ympäristöluvan kaksinkertaistamista keväällä, sillä laitos on ennakoitua tehokkaampi ja pystyy käsittelemään 250 000 t rakennusteollisuuden ja 120 000 t kaupan ja teollisuuden jätteitä.

Tutustu Remeon käsittelylaitokseen: https://kampanja.remeo.fi/virtuaalikierros.

 

Lisätietoja:

Johan Mild, toimitusjohtaja Remeo, +358403013004, johan.mild@remeo.fi

Takaisin listaukseen