Skip to content

Suomalainen ympäristöhuoltoalan yritys Remeo Oy suunnittelee Vantaalle rakennusteollisuuden sekä kaupan ja teollisuuden jätemateriaaleille kierrätyslaitosta, joka edistäisi merkittävästi kiertotalouden toteutumista Suomessa. Uusimman teknologian myötä laitoksella olisi mahdollista tuottaa erittäin puhtaita ja arvokkaita, uudelleen käytettäviä materiaaleja, joilla korvataan neitseellisiä raaka-aineita. Vuonna 2020 valmistuvaksi suunnitellun laitoksen käsittelykapasiteetti voi olla jopa 30 prosenttia pääkaupunkiseudun tarpeesta.

Kierrätyslaitos sijoittuisi suunnitelmien mukaan Vantaan Långmossebergenin voimalaitoksen itäpuolelle noin viiden hehtaarin alueelle. Remeo on allekirjoittanut tontista esisopimuksen maanomistajan kanssa ja käynnistänyt ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA).

Suunnitelman mukaan laitoksella voidaan käsitellä mekaanisesti jopa kolmannes pääkaupunkiseudulla syntyvistä rakennusteollisuuden sekä kaupan ja teollisuuden jätemateriaaleista, joista merkittävä osa käsitellään nyt muualla Suomessa tai Virossa.

Tavoitteena hyödyntämisasteen aito nostaminen

”Päätavoitteemme on pääkaupunkiseudulla syntyvien jätemateriaalien hyödyntämisasteen aito kasvattaminen. Arviomme mukaan nykyisin käytettävän teknologian laitokset eivät vielä pysty aitoon materiaalikiertoon”, kertoo Remeo Oy:n vt. toimitusjohtaja Petri Räsänen.

”Käsiteltävien materiaalien määriä enemmän olemme kiinnostuneita lopputuotteiden laadusta. Uusimman teknologian myötä pystymme tuottamaan erittäin puhtaita ja arvokkaita uusiomateriaaleja, jotka korvaavat neitseellisiä raaka-aineita. Tämä edistäisi merkittävästi kiertotalouden toteutumista Suomessa”, sanoo Remeo Oy:llä hankkeesta vastaava Mauri Lielahti, johtaja, materiaalit ja laitostoiminnan kehittäminen.

Uudelle laitokselle suunniteltujen ratkaisujen ja hyvin pitkälle automatisoidun teknologian ansiosta voidaan materiaalista hyödyntää merkittävästi nykyistä korkeampi osa.

Hanketta edistetään vastuullisesti ja yhteistyössä

Kiertotalousfilosofian mukaisesti kierrätettävien materiaalien käsittely tulisi tehdä mahdollisimman lähellä niiden syntypaikkaa ympäristövaikutusten minimoimiseksi. Kierrätyslaitoksen suunniteltu sijainti Vantaan Långmossebergenin voimalaitoksen vieressä, valtaväylien varrella sopisi erinomaisesti kiertotalouden mukaiseen ajatteluun.

Uuden laitoksen toiminnot tapahtuisivat pääosin sisätiloissa, mikä minimoi toiminnasta aiheutuvat melu-, pöly- tai hajuhaitat.

Kaikki vaikutukset arvioidaan YVA-menettelyn aikana yhteistyössä viranomaisten kanssa. Osana YVA-menettelyä paikallisille asukkaille järjestetään yleisötilaisuus Länsimäen koululla tiistaina 4.9. klo 18.

Lisätiedot:

Vt. toimitusjohtaja Petri Räsänen, Remeo Oy, puh. 040 728 1516, petri.rasanen@remeo.fi

Remeo Oy:llä hankkeesta vastaava Mauri Lielahti, johtaja, materiaalit ja laitostoiminnan kehittäminen, puh. 050 598 8158, mauri.lielahti@remeo.fi

Takaisin listaukseen