Skip to content

Vaasan yliopisto vauhdittaa biokaasun käytön monipuolistumista Pohjanmaalla. Kaksivuotinen tutkimushanke pyrkii edistämään biokaasun hyödyntämistä ja raivaamaan esteitä käytön tieltä. Mukana hankkeessa on myös Remeo Oy.

Vaasan yliopiston tutkimushankkeessa selvitetään biokaasun kasvavia hyödyntämismahdollisuuksia sekä käytön lisääntymistä rajoittavia pullonkauloja. Tutkimushankkeen käynnistäminen Vaasan yliopistossa on luontevaa, sillä Pohjanmaa on biokaasun tuotannon ja liikennekäytön suhteen Suomen edelläkävijöitä. Alueelta löytyy myös paljon biokaasuun liittyvää osaamista.

”Biokaasun käyttö ja hyödyntäminen kiinnostaa etenkin teollisia toimijoita, mutta epävarmuustekijät, kuten biokaasun riittävyys, saavutettavuus, infra ja hinta hidastavat investointien tekemistä, projektivastaava Karita Luokkanen-Rabetino Vaasan yliopistosta sanoo.

Uusia mahdollisuuksia

Hankkeessa tarkastellaan mm. sitä, millaiset edellytykset Vaasan alueella on luoda nesteytetyn biokaasun infrastruktuuria. Lisäksi arvioidaan biokaasun liikennepolttoainekäytön ympäristöystävällisyyttä mittaamalla päästöjä Vaasassa kulkevissa biokaasubusseissa.

Muihin tutkimuskohteisiin kuuluvat biokaasun hyödyntämismahdollisuudet teollisuuden tutkimus- ja koetoiminnassa, meriliikenteessä, jäte-energia -alalla ja kasvihuoneteollisuudessa. Lisäksi hankkeessa pyritään tuomaan yhteen alueen biokaasutoimijoita rakentamalla yhteisiä toimintamalleja.

Biojätettä kerätään kaasuautoilla

Osallistuminen hankkeeseen istuu Remeo Oy:n toimintaan, koska Vaasan seudulla biojätettä kerätään kaasuautoilla, jotka vievät biojätteen Stormossenin tuotantolaitokseen, jossa valmistetaan biokaasua, jota tankataan Remeo Oy:n autoihin. Vaasan seudulla on reilun vuoden kokemus biokaasuautojen käytöstä.

”Selvitämme hankkeen aikana, miten biokaasu soveltuu polttoaineena jätteiden keräilyyn ja keräämme esimerkiksi vertailutietoa dieselin käyttöön verrattuna. Toimitamme hankkeelle dataa, jota voidaan analysoida mm. investointien kannattavuutta, taloudellisuutta, kulutusta, vihreitä arvoja ja pienempiä päästöjä ajatellen”, aluejohtaja Ville Pitkänen kertoo.

”On mielenkiintoista olla mukana hankkeessa, jonka myötä voi syntyä uusia oivalluksia ja biokaasun käyttökohteita. Hanke sopii myös tapaamme ajatella uudestaan kiertotaloutta edistäessämme. On tärkeää saada lisätietoa siitä, miten biojätteen keräämistä ja biokaasun käyttöä voidaan edistää ja hyödyntää entistä paremmin.”

Mikä hanke?

  • Biokaasun hyödyntämismahdollisuudet Pohjanmaalla -hanke käynnistyi 1.3.2020 ja se päättyy 28.2.2022
  • Tutkimushanketta rahoittaa Euroopan unionin aluekehitysrahasto EAKR. Kokonaisbudjetti on runsaat 314 000 euroa, josta ulkoisen rahoituksen osuus on runsaat 269 000 euroa
  • Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat Wärtsilä, Westenergy, Stormossen, Wasaline, Remeo Oy, Österbottens Svenska Producentförbundet ja Jepuan Biokaasu
  • Vaasan yliopistosta hankkeessa ovat mukana yliopiston Uusiutuvat energiat -tutkimusryhmä sekä energian ja kestävän kehityksen VEBIC-tutkimusalusta
Takaisin listaukseen