Skip to content

Niemi Palvelut ja Remeo ovat solmineet jätehuoltosopimuksen, jossa Remeo on Niemen yhteistyökumppani kierrätys- ja ympäristöpalveluiden toteuttamisessa ja kehittämisessä valtakunnallisesti. Yhteistyön myötä Niemi Palvelut ja sen asiakkaat hyötyvät entistä modernimmasta materiaalin käsittelyprosessista ja materiaalit saadaan paremmin kiertoon kierrätysraaka-aineiksi.

Vihreät arvot ja kiertotalouden periaatteet näkyvät vahvasti muutto- ja logistiikkapalveluita tarjoavan Niemi Palveluiden jokapäiväisessä toiminnassa. Siksi Niemi Palveluiden tavoite oli keskittää ympäristöhuoltopalvelut yhden toimijan alle, jotta kokonaisuutta on tehokkaampaa johtaa ja kierrätysratkaisuja sekä lajittelua voidaan kehittää yhtenä kokonaisuutena. Palvelun tarjoajaksi valikoitui suomalainen Remeo, joka tarjoaa valtakunnallista jätehuoltopalvelua aina kiertotalouden asiantuntijapalveluista, logistiikasta materiaalin käsittelyyn huipputeknologialla. Remeo tarjoaa hyvät kanavat huonekalujätteen käsittelyyn, materiaalin käsittelyä Euroopan edistyksellisemmässä kierrätyslaitoksessa ja kiertotalouden asiantuntijapalveluita.

Niemi Palvelut on meille hieno ja mielenkiintoinen asiakas, sillä heidän toiminnassansa korostuu vastuullisuus vahvasti. Niemi halusi keskittää kierrätyspalvelunsa yhdelle toimijalle, joka aidosti kehittää kokonaisuutta. Arvostamme Niemi Palveluiden avoimuutta muutokselle ja omien toimintatapojen uudelleenpohdintaa parhaiden mahdollisten tulosten saavuttamiseksi. Ympäristöhuollon kilpailutusprosessi oli esimerkillinen ja siinä selvitettiin perusteellisesti mitä ja miten jätehuoltoa halutaan tehdä. On ilo tehdä yhteistyötä Niemen kanssa!” kertoo Remeon toimitusjohtaja Johan Mild.

”Rakensimme ensimmäisen oman esilajitteluasemamme Helsinkiin jo vuonna 2015. Vaikka vuosien varrella olemme kehittäneet ja laajentaneet toimintaa myös muihin kaupunkeihimme, pääsemme tämän yhteistyön myötä ottamaan ison askeleen eteenpäin kaikilla toimipisteillämme. Keskittämällä tehostamme toimintaamme merkittävästi ja toimintatapamme sekä raportointimme selkeytyvät. Mistä tietenkin asiakkaamme tulevat hyötymään. Järjestämme myös yhdessä Remeon kanssa työntekijöillemme lajitteluopastusta ja aloitamme uusien jätejakeiden keräämisen. On hienoa päästä kehittämään kiertotaloustoimintaamme yhdessä”, kertoo johtaja Juha Niemi.

Vastuullisuus on molempien yritysten liiketoimintojen ytimessä

Remeolla ja Niemi Palveluilla on useita yhteisiä arvoja. Molempien yritysten toiminnassa vastuullisuus ja luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen ovat toiminnan keskiössä. Remeo pyrkii vähentämään Suomen ja kumppaneidensa hiilidioksidipäästöjä kierrätysastetta nostamalla ja edistämään materiaalien kiertotaloutta, kun taas Niemi on investoinut voimakkaasti ympäristöystävällisiin ajoneuvoihin. Remeon vuonna 2022 avattu Euroopan edistyksellisin kierrätyslaitos palvelee Niemi Palveluiden jätteiden lajittelussa varmistaen, että materiaalin hyödyntämisaste on mahdollisimman korkea.

Molemmat yritykset ovat pitkän historiansa aikana rakentaneet luottamusta asiakkaidensa keskuudessa tarjoamalla korkealaatuisia palveluita ja huolehtimalla asiakkaiden tarpeista. Yhdistämällä nämä kahden vahvan toimijan oman alansa erityisosaamista saadaan lopputulokseksi kokonaisuus, joka palvelee asiakasta erinomaisesti sekä varmistaa jätemateriaalien kierron kiertotalousperiaatteiden mukaisesti.

Lisätietoja:

Remeo: Johan Mild, toimitusjohtaja, Remeo Group Oy, +358403013004, johan.mild@remeo.fi,

Niemi Palvelut: Juha Niemi, johtaja, Niemi Palvelut Oy, 0400 402 307, juha.niemi@niemi.fi

 

Takaisin listaukseen