Skip to content

Remeo on luonnollisesti mukana Kestävän kehityksen viikolla 30.5. – 5.6.2019. Olemme tehneet Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen, joka on Suomen kestävän kehityksen toimikunnan sopima kansallinen kestävän kehityksen strategia ja samalla konkreettinen työkalu. Se on yhteinen pitkän aikavälin tahtotila tulevaisuuden Suomesta.

Uusiutuvat polttoaineet ja vihreä sähkö

Remeo sitoutuu pienentämään hiilidioksidipäästöjään kaksiosaisella sitoumuksella. Siirrymme vihreään sähköön kaikissa niissä toimipisteissämme, joissa vastaamme sähkön hankinnasta.

Kuljetustoiminnasta aiheutuvien päästöjen vähentäminen on jatkuvasti huomiomme ja toimenpiteidemme kohteena: teemme säännöllistä ajoreittien optimointia, jotta emme ajaisi yhtään turhaa kilometriä.

Sitoudumme myös pitämään uusiutuvia polttoaineita käyttäviä autoja ensisijaisina hankintavaihtoehtoina aina, kun se on mahdollista. Taloudellinen ja ympäristöä kunnioittava ajotapa on osa kuljettajiemme vuosittaista koulutusohjelmaa.

Osatyökykyisen henkilön työllistäminen

Laajennamme työllistämisvastuutamme tarjoamalla yhteistyötä työvoimahallinnolle osatyökykyisten henkilöiden työllistämiseksi. Lisäksi sitoudumme työntekijöidemme työkyvyn tukemiseen ja vaihtoehtoisten työtehtävien tarjoamiseen, jotta kukaan työntekijöistämme joutuisi jäämään työkyvyttömyyseläkkeelle.

Työympäristömme on auditoidusti turvallinen. Työilmapiiriin ja johtamiseen kohdistetut mittaukset ovat vahvistaneet sen mitä uskoimmekin: meillä vallitsee avoin ja kannustava työilmapiiri. Täytämme aina lain ja viranomaisten asettamat vaatimukset ja noudatamme yrityksemme eettisiä sääntöjä.

Alamme on työturvallisuusnäkökulmasta katsoen haastava ja etenkin fyysisesti kuormittava. Kuitenkin haluamme estää syrjäytymistä ja luoda yhdenvertaisia mahdollisuuksia työmarkkinoilla. Sitoudumme aloittamaan yhteistyön työvoimaviranomaisten kanssa osatyökykyisten henkilöiden työllistämiseksi päätoimipaikoissamme.

Takaisin listaukseen